Častni člani

ČASTNI PREDSEDNIKI DSKP

leto imenovanja

častni predsednik

1963

Anton Sovre

1966

Božidar Borko

1989

Janko Moder

 

ČASTNI ČLANI/-CE DSKP

leto imenovanja

častni član/-ica

1958

Jan Karel Strakatý

1962

Oton Berkopec

1963

Vojtěch Měrka

1967

Ferdinand Kolednik

1967

Zlatko Gorjan

1967

Desanka Maksimović

1977

František Benhart

1977

Viktor Kudělka

1985

Franjo Smerdu

1985

France Vodnik

1998

Janez Gradišnik

1998

Janko Moder

1998

Radojka Vrančič

2003

Kajetan Gantar

2003

Janez Menart

2005

Majda Stanovnik

2007

Jože Stabej

2013

Irena Trenc Frelih

2013

Aleš Berger

2014
Maja Kraigher
 
2017
Alenka Bole Vrabec
 
2018
Vinko Avsenak