Leskovec, Alfred


Telefon:

01 4267 258; 041 913 170

Naslov:

Glinška ulica 2B, Ljubljana

E-pošta:

alfred.leskovec@siol.net

Izvirni jezik:

nemščina, slovenščina

Ciljni jezik:

nemščina, slovenščina

Področja prevajanja:

različna

Spletna stran:

Biografija:

Rojen 1959, obiskoval osnovno šolo in gimnazijo v Idriji.
Študij filozofije in nemškega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
1993-2006 zunanji sodelavec Službe za prevajanje pri Uradu predsednika Republike Slovenije in Ministrstvu za notranje zadeve.
Od leta 1993 vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture; od 1993 do 2006 lektor za nemški jezik na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Nagrade, priznanja:

2018 - Jermanova nagrada za prevod Psihologije in alkimije Carla Gustava Junga

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

V slovenščino prevedena dela:

Maria Fürst, Nikolaus Halmer, Filozofija, 1990
Georg Winter, Okolju prijazno podjetje, 1994
Otto Walter, Bogovi Grčije, 1998
Klaus Held, Fenomenološki spisi, 1998
Hans-Georg Gadamer, Izbrani spisi, 1999
Klaus Ottomeyer, Haiderjev show, 2000
Georg Simmel, Izbrani spisi o kulturi, 2000
Ustavni sistem Republike Avstrije, 2000
Wolfgang Iser, Bralno dejanje, 2001
Wilhelm Dilthey, Zgradba zgodovinskega sveta v duhoslovnih znanostih, 2002
Friedrich Nietzsche, Jutranja zarja, 2004
D. Aichele, M. Golte-Bechtle, Kaj neki tu cveti?, 2004
Friedrich Nietzsche, Človeško, prečloveško, 2005
Edmund Husserl, Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija, 2005
Wilhelm von Humboldt, O različnosti človeške jezikovne zgradbe in njenem vplivu na duhovni razvoj človeškega rodu, 2006
Ernst Benz, Videnje, 2006
Rudolf Otto, Indijska religija milosti in krščanstvo, 2007
Frank Schirrmacher, Zarota metuzalemov, 2007
Silvie Aigner (ur.), Emancipacija in konfrontacija, 2008
Arthur Schopenhauer, Svet kot volja in predstava, 2008
Oswald Spengler, Zaton zahoda, 1. in 2. del, 2009-2010
Rüdiger Safranski, Mojster iz Nemčije - Heidegger in njegov čas, 2010
Ernst Jünger, Delavec, 2011
Boris Groys, Sumljivost. Fenomenologija medijev, 2012
Hans Magnus Enzensberger, Izbrana dela, 2012
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn in melanholija, 2013
Peter Sloterdijk, Spremeniti moraš svoje življenje, 2013
Hans Belting, Faces. Zgodovina obraza, 2015
Zgodnjekrščanski spisi: Nova zaveza, Apostolski očetje, Apokrifni evangeliji in apostolski spisi, Papirusni fragmenti, Zgodnjekrščanska poezija, Jezusova ágrapha (nezapisani izreki), 2015
Frank Ruda, Heglova drhal, 2015
Hugo Ball, Bizantinsko krščanstvo, 2016
Theodor W. Adorno, Uvod v sociologijo, 2016
Carl Gustav Jung, Psihologija in alkimija, 2017
Ernst Jünger, Na zidu časa, 2017
Sven Ellmers, Svoboda in ekonomija, 2017
Tomaš Sedlaček, Oliver Tanzer, Lilit in demoni kapitala, 2018
Jan Assmann, Totalna religija, 2018
Manfred Lütz, Škandal vseh škandalov,2018
Robert Pfaller, Interpasivnost, 2019
Helfried Valentinitsch, Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659, 2020
Johannes Tauler, Pridige (1-40), 2020
Johannes Bobrowski, Sarmatska dežela, 2020
Theodor W. Adorno, Vidiki novega desničarskega radikalizma, 2020
Aron Ronald Bodenheimer, Zakaj? O obscenosti vpraševanja, 2021
Carl Gustav Jung, Razvoj osebnosti, 2021

V nemščino prevedena dela:

Peter Mlakar, Reden an die deutsche Nation, Turia & Kant, 1993
Stane Klemenc, Triglavski narodni park (Nationalpark Triglav), 1994
Alenka Zupančič, Die Ethik des Realen, Turia & Kant, 1995
Kladnik Bogdan, Idrijski rudnik (Das Quecksilberbergwerk von Idrija), 1995
Mladen Dolar, Wenn die Musik der Liebe Nahrung ist… Mozart und die Philosophie in der Oper, Turia & Kant, 2001
Towards zero gravity, Schwerkraft in den slowenischen bildenden Künsten des 20. und 21. Jahrhunderts, 2005
Dean Komel, Tradition und Vermittlung, Königshausen und Neumann, 2005
Dean Komel, Intermundus, Hermeneutisch-phänomenologischen Entwürfe, Königshausen und Neumann, 2009
Gorazd Kocijančič, Vid Snoj, Jožef Muhovič, Über das Geistige in der Kunst - zum zweiten Mal, Wien - Berlin - Münster, LIT Verlag, 2010
Eros, [psi], Berlin 2012
Gregor Moder, Hegel und Spinoza, Turia & Kant, 2013
Jurij Simoniti, Die Philosophie der kleinsten Prätentiösität, Turia & Kant, 2014
Dean Komel, Kontemplationen. Entwürfe zur phänomenologischen Hermeneutik, Verlag Traugott Bautz, 2014
Rado Riha, Kant in Lacan’scher Absicht. Die kopernikanische Wende und das Reale, Turia & Kant, 2018