Naglič, Anja


Telefon:

Naslov:

E-pošta:

anja.naglic@gmail.com

Izvirni jezik:

nemščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

film, proza, dramatika, sociologija, zgodovina

Spletna stran:

Biografija:

Anja Naglič je leta 2002 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz nemškega jezika s književnostjo in sociologije kulture. Študijsko se je izpopolnjevala na univerzah v Leipzigu in Gradcu.
Od konca devetdesetih let dela kot prevajalka iz nemščine in filmska publicistka. Leta 2001 je postala vodja podnaslovnega prevajanja v Slovenski kinoteki, pozneje pa tudi na več filmskih festivalih po Sloveniji in za štiri leta v Kinodvoru. Od leta 2004 je pri Ministrstvu za kulturo kot prevajalka vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi. V študijskem letu 2005/2006 je bila asistentka za področje nemškega jezika na Oddelku za prevajalstvo ljubljanske Filozofske fakultete. Leta 2005 je bila sprejeta v Društvo slovenskih književnih prevajalcev, od leta 2012 je tudi članica njegovega upravnega odbora. Leta 2011 in 2016 je bila članica Komisije za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP, leta 2018 članica Delovne komisije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila pri JAK, leta 2021 predsednica Komisije za nagrado Fabjana Hafnerja 2021 za najboljši prevod iz nemškega v slovenski jezik. Prav tako leta 2021 je vodila dve delavnici na 11. mednarodnem prevajalskem seminarju slovenske književnosti v Ljubljani in Mariboru.
Prevaja zlasti filme, prozo, dramatiko ter strokovna/esejistična besedila s področja filma, sociologije in zgodovine. Njena bibliografija obsega enajst knjižnih prevodov, okrog 80 besedil, objavljenih v katalogih, časopisih in revijah, več kot 150 prevodov igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, prevoda dveh gledaliških del, okrog 50 avtorskih prispevkov s področja filma, literature in prevajanja ter uvodne/spremne študije k večini lastnih knjižnih prevodov.
Za svoje knjižne prevode je dobila več štipendij (od DSKP, JAK, Kunststiftung NRW, S. Fischer Stiftung, Österreichische Gesellschaft für Literatur, Institut für die Wissenschaften vom Menschen) in avstrijski prevajalski premiji. Bila pa je tudi na delovnih in izobraževalnih bivanjih v Nemčiji (Straelen, Berlin, Leipzig, Frankfurt ob Majni), Švici (Looren) in Avstriji (Dunaj, Salzburg).

Nagrade, priznanja:

Avstrijski prevajalski premiji: 2016 za prevod knjige “Bledomodra ženska pisava” Franza Werfla in 2018 za prevod knjige “Zvezanec” Ilse Aichinger.

Študijska in rezidenčna bivanja:

Leipzig (1999 – štipendija DAAD), Gradec (2000 – štipendija ÖAD), Straelen – Europäisches Übersetzer-Kollegium (2009 – štipendija Kunststiftung NRW; 2010; 2015), Looren – Übersetzerhaus Looren (2011), Berlin (2012 – Literarisches Colloquium Berlin, Mednarodno srečanje prevajalcev nemške literature; 2014 – umetniška rezidenca Ministrstva za kulturo RS v Berlinu; 2016 – Literarisches Colloquium Berlin, štipendija »Schritte« S. Fischer Stiftung; 2016 – Literarisches Colloquium Berlin, ViceVersa: Nemško-slovenska prevajalska delavnica), Dunaj (2017 – štipendija Österreichische Gesellschaft für Literatur; 2019 – Institut für die Wissenschaften vom Menschen, štipendija Paula Celana), Salzburg (2020 – Literaturhaus Salzburg, 2. ViceVersa: Nemško-slovenska prevajalska delavnica), Frankfurt ob Majni (2021 – Frankfurt International Translators).

Bibliografija:

KNJIŽNI PREVODI (izbor)

Aichinger, Ilse: Zvezanec, Ljubljana: LUD Literatura, 2017 (Zbirka Stopinje).

Flusser, Vilém: K filozofiji fotografije, Ljubljana: ZSKZ / Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010.

Heym, Georg: Tat. Knjiga novel, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012 (Zbirka Ginko).

Kafka, Franz: Pisma Felice Bauer 1912–1913, Ljubljana: Študentska založba, 2008 (Knjižna zbirka Beletrina).

Kafka, Franz: Pisma Felice Bauer 1913–1917, Ljubljana: Študentska založba, 2011 (Knjižna zbirka Beletrina).

Kracauer, Siegfried: Filmska čitanka, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2017, str. 9–175, 223–241 (Zbirka Imago).

Kracauer, Siegfried: Ornament množice. Eseji, Ljubljana: Založba /*cf., 2021 (Rdeča zbirka).

Kracauer, Siegfried: Uslužbenci. Poročilo iz najnovejše Nemčije, Ljubljana: Založba /*cf., 2013 (Rdeča zbirka).

Lotter, Friedrich / Bratož, Rajko / Castritius, Helmut: Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in srednjim vekom (375–600), Ljubljana: Založba Sophia, 2005, str. 1–26, 127–170 (Zbirka Razgledi).

Werfel, Franz: Bledomodra ženska pisava, Ljubljana: Modrijan, 2015 (Zbirka Nostalgija).


PREVODI V REVIJAH, KATALOGIH, GLEDALIŠKIH LISTIH IPD. (izbor)

Adorno, Theodor W.: Dvakrat Chaplin. V: Charles Chaplin – retrospektiva: 2010/2011, Ljubljana: Slovenska kinoteka, marec/april 2011 (Kinotečni katalog, l. IX, št. 1), str. 30–31.

Askan, Katrin: Škorpijon. V: Literatura – mesečnik za književnost, let. XVI, št. 159, Ljubljana: LUD Literatura, 2004, str. 113–122.

Benjamin, Walter: Chaplin v retrospektivi. V: Charles Chaplin – retrospektiva: 2010/2011, Ljubljana: Slovenska kinoteka, marec/april 2011 (Kinotečni katalog, l. IX, št. 1), str. 29.

Farocki, Harun: Resničnost bi se morala začeti. V: KINO! – revija za film in filmsko, št. 19–20/2013, Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2013, str. 7–21.

Fassbinder, Rainer Werner: Tretja generacija. V: Rainer Werner Fassbinder – retrospektiva: 2011/2012, Ljubljana: Slovenska kinoteka, januar/februar 2012 (Kinotečni katalog, l. X, št. 3), str. 26–27.

Hessel, Franz: Sumljivež (Prvo poglavje iz knjige Sprehajanje po Berlinu). V: Dialogi – revija za kulturo in družbo, let. 50, št. 9/2014, Maribor: Založba Aristej, 2014, str. 26–28.

Heym, Georg: Blaznež, Krste, Svinčeno mesto. V: Literatura – mesečnik za književnost, let. XXIV, št. 247–248, Ljubljana: LUD Literatura, 2012, str. 159–178.

Horwath, Alexander: Michael Haneke: Kino kot katarza. V: Damjana Kenda Hussu (ur.): 20. ljubljanski mednarodni filmski festival, Ljubljana: Cankarjev dom, 2009, str. 109–110.

Huber, Christoph: Dominik Graf: Zločin in kontrabant. V: Kinotečnik – dvomesečnik Slovenske kinoteke, let. XVII, št. 1–2, Ljubljana: Slovenska kinoteka, september–oktober 2016, str. 4.

Lotter, Friedrich: Pogoji za sobivanje kristjanov in judov ter njihova vprašljivost zaradi prisilnih spreobrnitev in preganjanja v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku. V: Zgodovinski časopis – glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, let. 61, št. 1–2 (2007), Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007, str. 5–46.

Möller, Olaf: Poraženci. V: Ekran – revija za film in televizijo, vol. 31, let. XLIII (april–maj 2006), Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2006, str. 27–29.

Richter, Falk: Izredne razmere. Dramsko besedilo. Priloga gledališkega lista Mestnega gledališča ljubljanskega, let. LXXII, sezona 2021/2022, št. 5, 23 str.

Wolfram, Herwig: “Rimsko” kraljestvo Germanov. V: Zgodovinski časopis – glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, let. 62, št. 3–4 (2008), Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008, str. 259–270.


PODNAPISI ZA IGRANE, DOKUMENTARNE IN ANIMIRANE FILME Georga Wilhelma Pabsta, Ericha von Stroheima, Friedricha Wilhelma Murnaua, Leontine Sagan, Fritza Langa, Ernsta Lubitscha, Lotte Reiniger, Maxa Ophülsa, Františka Čapa, Franceta Štiglica, Franka Beyerja, Markusa Imhoofa, Michaela Hanekeja, Wernerja Herzoga, Haruna Farockija, Rainerja Wernerja Fassbinderja, Wima Wendersa, Ruth Beckermann, Dominika Grafa, Michaela Glawoggerja, Wolfganga Murnbergerja, Christiana Petzolda, Stefana Ruzowitzkega, Angele Schanelec, Barbare Albert, Nikolausa Geyrhalterja, Fatiha Akina idr.

Filmi so bili predvajani v Slovenski kinoteki, Cankarjevem domu, Kinodvoru in drugih dvoranah Art kino mreže, na TV Slovenija ter številnih filmskih festivalih in ciklih po Sloveniji (Liffe, Mesto žensk, Festival LGBT filma, Kino Otok, Animateka, Festival migrantskega filma, Kurja polt, FeKK, Dnevi nemško govorečega filma, Kinotrip, KRAFFT).


AVTORSKA BESEDILA: eseji, študije, spremne besede, referati ipd. (izbor)

Dokumentarni svetovi Nikolausa Geyrhalterja. V: Ekran – revija za film in televizijo, maj–junij–julij 2015, let. LII, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2015, str. 26–30.

Ekspresionist z jakobinsko čepico in njegov Tat. V: Georg Heym: Tat. Knjiga novel, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012, str. 123–136 (Zbirka Ginko).

Flanerstvo od Baudelairja do Hessla, od Pariza do Berlina. V: Dialogi – revija za kulturo in družbo, št. 9/2014, let. 50, Maribor: Založba Aristej, 2014, str. 28–34 (Pohajkovanje: Franz Hessel, flaner. Študija primera drugačnih rab mesta).

“K filozofiji fotografije” Viléma Flusserja. V: Ekran – revija za film in televizijo, julij-avgust 2011, let. XLVIII, Ljubljana: Slovenska kinoteka, str. 60–62.

Mala šola podnaslovnega prevajanja. V: Kinotečnik – programski mesečnik Slovenske kinoteke, let. III, št. 2, Ljubljana: Slovenska kinoteka, oktober 2002, str. 15.

Med grozo, humorjem, pisanjem in molkom. V: Ilse Aichinger: Zvezanec, Ljubljana: LUD Literatura, 2017, str. 85–96 (Zbirka Stopinje).

O prevajanju humanistike in družboslovja. In o Siegfriedu Kracauerju. V: Bukla – brezplačna revija o dobrih knjigah, let. 14, št. 142 (maj-junij 2018), str. 36; http://www.bukla.si/?action=clanki&cat_id=5&limit=30&article_id=3582.

Opus Michaela Hanekeja: Od nasilja k anomiji. V: KINO! – revija za film in filmsko, št. 8-9/2009, Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, str. 84–111; http://www.e-kino.si/2009/no-8-9/michael-haneke/od-nasilja-k-anomiji.

Praktične in etične dileme ob prevajanju Kafkovih Pisem Felice Bauer. V: Hieronymus – Revija o prevajalstvu / Journal for Translation, št. 1–2, let. 8, 2021, str. 65–73.

Prevajanje in videopodnaslavljanje filmov v Slovenski kinoteki in na filmskih festivalih po Sloveniji (referat na konferenci Podnaslavljanje: med znanostjo in umetnostjo / Predstavitev Smernic za podnaslavljanje v slovenščini). Dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=rsDVSB13H7g&t=10581s.

Siegfried Kracauer in kronika filmske umetnosti od nemškega ekspresionizma do povojnega Hollywooda. V: Siegfried Kracauer: Filmska čitanka, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2017, str. 223–241 (Zbirka Imago).

Temačno-radoživi “pustolovec duha”. V: Literatura – mesečnik za književnost, let. XXIV, št. 247–248 (januar–februar 2012), Ljubljana: LUD Literatura, 2012, str. 179–184.