Naglič, Anja


Telefon:

Naslov:

E-pošta:

anja.naglic@gmail.com

Izvirni jezik:

nemščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

leposlovje, film, zgodovina, sociologija

Spletna stran:

Biografija:

Nagrade, priznanja:

Avstrijska prevajalska premija (Übersetzungsprämie des Bundeskanzleramts Österreich 2016) za prevod “Bledomodre ženske pisave” Franza Werfla.

Študijska in rezidenčna bivanja:

Europäisches Übersetzer-Kollegium Straelen (2009, 2010, 2015), Übersetzerhaus Looren (2011), umetniška rezidenca Ministrstva za kulturo v Berlinu (2014), Literarisches Colloquium Berlin (2016), Dunaj (2017).

Bibliografija:

KNJIGE (izbor)

Flusser, Vilém: K filozofiji fotografije, Ljubljana: ZSKZ / Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010.

Heym, Georg: Tat. Knjiga novel, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012.

Kafka, Franz: Pisma Felice Bauer 1912–1913, Ljubljana: Študentska založba, 2008.

Kafka, Franz: Pisma Felice Bauer 1913–1917, Ljubljana: Študentska založba, 2011.

Kracauer, Siegfried: Filmska čitanka, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2017, str. 9–175, 223–241.

Kracauer, Siegfried: Uslužbenci. Poročilo iz najnovejše Nemčije, Ljubljana: Založba /*cf., 2013.

Lotter, Friedrich / Bratož, Rajko / Castritius, Helmut: Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in srednjim vekom (375–600), Ljubljana: Založba Sophia, 2005, str. 1–26, 127–170.

Werfel, Franz: Bledomodra ženska pisava, Ljubljana: Modrijan, 2015.


REVIJE IN KATALOGI (izbor)

Adorno, Theodor W.: Dvakrat Chaplin, v: Charles Chaplin –  retrospektiva: 2010/2011, Ljubljana: Slovenska kinoteka, marec/april 2011 (Kinotečni katalog, leto IX, številka 1), str. 30–31.

Askan, Katrin: Škorpijon, v: Literatura – mesečnik za književnost, let. XVI, št. 159, Ljubljana: LUD Literatura, 2004, str. 113–122.

Benjamin, Walter: Chaplin v retrospektivi, v: Charles Chaplin – retrospektiva: 2010/2011, Ljubljana: Slovenska kinoteka, marec/april 2011 (Kinotečni katalog, leto IX, številka 1), str. 29.

Farocki, Harun: Resničnost bi se morala začeti, v: KINO! – revija za film in filmsko, št. 19-20/2013, Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2013, str. 7–21.

Fassbinder, Rainer Werner: Tretja generacija, v: Rainer Werner Fassbinder – retrospektiva: 2011/2012, Ljubljana: Slovenska kinoteka, januar/februar 2012 (Kinotečni katalog, leto X, številka 3), str. 26–27.

Hessel, Franz: Sumljivež (Prvo poglavje iz knjige Sprehajanje po Berlinu), v: Dialogi – revija za kulturo in družbo, let. 50, št. 9/2014, Maribor: Založba Aristej, 2014, str. 26–28.

Heym, Georg: Blaznež, Krste, Svinčeno mesto, v: Literatura – mesečnik za književnost, let. XXIV, št. 247–248, Ljubljana: LUD Literatura, 2012, str. 159–178.

Horwath, Alexander: Michael Haneke: Kino kot katarza, v: Kenda Hussu, Damjana (ur.): 20. ljubljanski mednarodni filmski festival, Ljubljana: Cankarjev dom, 2009, str. 109–110.

Huber, Christoph: Dominik Graf: Zločin in kontrabant, v: Kinotečnik – dvomesečnik Slovenske kinoteke, let. XVII, št. 1-2, Ljubljana: Slovenska kinoteka, september-oktober 2016, str. 4.

Lotter, Friedrich: Pogoji za sobivanje kristjanov in judov ter njihova vprašljivost zaradi prisilnih spreobrnitev in preganjanja v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku, v: Zgodovinski časopis – glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, let. 61, št. 1–2 (2007), Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007, str. 5–46.

Möller, Olaf: Poraženci, v: Ekran – revija za film in televizijo, vol. 31, let. XLIII (april–maj 2006), Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2006, str. 27–29.

Wolfram, Herwig: “Rimsko” kraljestvo Germanov, v: Zgodovinski časopis – glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, let. 62, št. 3–4 (2008), Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008, str. 259–270.


PODNAPISI ZA FILME Georga Wilhelma Pabsta, Ericha von Stroheima, Friedricha Wilhelma Murnaua, Fritza Langa, Ernsta Lubitscha, Lotte Reiniger, Maxa Ophülsa, Františka Čapa, Franka Beyerja, Wernerja Herzoga, Michaela Hanekeja, Haruna Farockija, Wima Wendersa, Rainerja Wernerja Fassbinderja, Dominika Grafa, Michaela Glawoggerja, Wolfganga Murnbergerja, Christiana Petzolda, Fatiha Akina idr.