Naglič, Anja


Telefon:

Naslov:

E-pošta:

anja.naglic@gmail.com

Izvirni jezik:

nemščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

leposlovje, film, zgodovina, sociologija

Spletna stran:

Biografija:

Nagrade, priznanja:

Avstrijski prevajalski premiji: 2016 za prevod knjige »Bledomodra ženska pisava« Franza Werfla in 2018 za prevod knjige »Zvezanec« Ilse Aichinger.

Študijska in rezidenčna bivanja:

Leipzig (1999), Gradec (2000), Straelen (2009, 2010, 2015), Looren (2011), Berlin (2014, 2016), Dunaj (2017, 2019).

Bibliografija:

KNJIŽNI PREVODI (izbor)

Aichinger, Ilse: Zvezanec, Ljubljana: LUD Literatura, 2017 (Zbirka Stopinje).

Flusser, Vilém: K filozofiji fotografije, Ljubljana: ZSKZ / Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010.

Heym, Georg: Tat. Knjiga novel, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012 (Zbirka Ginko).

Kafka, Franz: Pisma Felice Bauer 1912–1913, Ljubljana: Študentska založba, 2008 (Knjižna zbirka Beletrina).

Kafka, Franz: Pisma Felice Bauer 1913–1917, Ljubljana: Študentska založba, 2011 (Knjižna zbirka Beletrina).

Kracauer, Siegfried: Filmska čitanka, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2017, str. 9–175, 223–241 (Zbirka Imago).

Kracauer, Siegfried: Uslužbenci. Poročilo iz najnovejše Nemčije, Ljubljana: Založba /*cf., 2013 (Rdeča zbirka).

Lotter, Friedrich / Bratož, Rajko / Castritius, Helmut: Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in srednjim vekom (375–600), Ljubljana: Založba Sophia, 2005, str. 1–26, 127–170 (Zbirka Razgledi).

Werfel, Franz: Bledomodra ženska pisava, Ljubljana: Modrijan, 2015 (Zbirka Nostalgija).


PREVODI V REVIJAH IN KATALOGIH (izbor)

Adorno, Theodor W.: Dvakrat Chaplin. V: Charles Chaplin – retrospektiva: 2010/2011, Ljubljana: Slovenska kinoteka, marec/april 2011 (Kinotečni katalog, l. IX, št. 1), str. 30–31.

Askan, Katrin: Škorpijon. V: Literatura – mesečnik za književnost, let. XVI, št. 159, Ljubljana: LUD Literatura, 2004, str. 113–122.

Benjamin, Walter: Chaplin v retrospektivi. V: Charles Chaplin – retrospektiva: 2010/2011, Ljubljana: Slovenska kinoteka, marec/april 2011 (Kinotečni katalog, l. IX, št. 1), str. 29.

Farocki, Harun: Resničnost bi se morala začeti. V: KINO! – revija za film in filmsko, št. 19–20/2013, Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2013, str. 7–21.

Fassbinder, Rainer Werner: Tretja generacija. V: Rainer Werner Fassbinder – retrospektiva: 2011/2012, Ljubljana: Slovenska kinoteka, januar/februar 2012 (Kinotečni katalog, l. X, št. 3), str. 26–27.

Hessel, Franz: Sumljivež (Prvo poglavje iz knjige Sprehajanje po Berlinu). V: Dialogi – revija za kulturo in družbo, let. 50, št. 9/2014, Maribor: Založba Aristej, 2014, str. 26–28.

Heym, Georg: Blaznež, Krste, Svinčeno mesto. V: Literatura – mesečnik za književnost, let. XXIV, št. 247–248, Ljubljana: LUD Literatura, 2012, str. 159–178.

Horwath, Alexander: Michael Haneke: Kino kot katarza. V: Damjana Kenda Hussu (ur.): 20. ljubljanski mednarodni filmski festival, Ljubljana: Cankarjev dom, 2009, str. 109–110.

Huber, Christoph: Dominik Graf: Zločin in kontrabant. V: Kinotečnik – dvomesečnik Slovenske kinoteke, let. XVII, št. 1–2, Ljubljana: Slovenska kinoteka, september–oktober 2016, str. 4.

Lotter, Friedrich: Pogoji za sobivanje kristjanov in judov ter njihova vprašljivost zaradi prisilnih spreobrnitev in preganjanja v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku. V: Zgodovinski časopis – glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, let. 61, št. 1–2 (2007), Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2007, str. 5–46.

Möller, Olaf: Poraženci. V: Ekran – revija za film in televizijo, vol. 31, let. XLIII (april–maj 2006), Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2006, str. 27–29.

Wolfram, Herwig: “Rimsko” kraljestvo Germanov. V: Zgodovinski časopis – glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije, let. 62, št. 3–4 (2008), Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008, str. 259–270.


PODNAPISI ZA FILME Georga Wilhelma Pabsta, Ericha von Stroheima, Friedricha Wilhelma Murnaua, Leontine Sagan, Fritza Langa, Ernsta Lubitscha, Lotte Reiniger, Maxa Ophülsa, Františka Čapa, Franka Beyerja, Markusa Imhoofa, Michaela Hanekeja, Wernerja Herzoga, Haruna Farockija, Rainerja Wernerja Fassbinderja, Wima Wendersa, Ruth Beckermann, Dominika Grafa, Michaela Glawoggerja, Wolfganga Murnbergerja, Christiana Petzolda, Barbare Albert, Nikolausa Geyrhalterja, Fatiha Akina idr.


AVTORSKA BESEDILA: eseji, študije, spremne besede (izbor)

Dokumentarni svetovi Nikolausa Geyrhalterja. V: Ekran – revija za film in televizijo, maj–junij–julij 2015, let. LII, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2015, str. 26–30.

Ekspresionist z jakobinsko čepico in njegov Tat. V: Georg Heym: Tat. Knjiga novel, Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2012, str. 123–136 (Zbirka Ginko).

Flanerstvo od Baudelairja do Hessla, od Pariza do Berlina. V: Dialogi – revija za kulturo in družbo, št. 9/2014, let. 50, Maribor: Založba Aristej, 2014, str. 28–34 (Pohajkovanje: Franz Hessel, flaner. Študija primera drugačnih rab mesta).

“K filozofiji fotografije” Viléma Flusserja. V: Ekran – revija za film in televizijo, julij-avgust 2011, let. XLVIII, Ljubljana: Slovenska kinoteka, str. 60–62.

Mala šola podnaslovnega prevajanja. V: Kinotečnik – programski mesečnik Slovenske kinoteke, let. III, št. 2, Ljubljana: Slovenska kinoteka, oktober 2002, str. 15.

Med grozo, humorjem, pisanjem in molkom. V: Ilse Aichinger: Zvezanec, Ljubljana: LUD Literatura, 2017, str. 85–96 (Zbirka Stopinje).

O prevajanju humanistike in družboslovja. In o Siegfriedu Kracauerju. V: Bukla – brezplačna revija o dobrih knjigah, let. 14, št. 142 (maj-junij 2018), str. 36; http://www.bukla.si/?action=clanki&cat_id=5&limit=30&article_id=3582.

Opus Michaela Hanekeja: Od nasilja k anomiji. V: KINO! – revija za film in filmsko, št. 8–9/2009, Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, str. 84–111.

Siegfried Kracauer in kronika filmske umetnosti od nemškega ekspresionizma do povojnega Hollywooda. V: Siegfried Kracauer: Filmska čitanka, Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2017, str. 223–241 (Zbirka Imago).

Temačno-radoživi “pustolovec duha”. V: Literatura – mesečnik za književnost, let. XXIV, št. 247–248 (januar–februar 2012), Ljubljana: LUD Literatura, 2012, str. 179–184.