Isak Kres, Jelena


Telefon:

{telefon}

Naslov:

Štefanova 13, Ljubljana

E-pošta:

Jelena_Isak@hotmail.com

Izvirni jezik:

grščina, latinščina, nova-grščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

{podrocja_prevajanja}

Spletna stran:

{spletna_stran}

Biografija:

{biografija}

Nagrade, priznanja:

{nagrade_priznanja}

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

{bibliografija}