Flis, Leonora


Telefon:

Naslov:

E-pošta:

Izvirni jezik:

angleščina, slovenščina

Ciljni jezik:

angleščina, slovenščina

Področja prevajanja:

angleski jezik, leposlovje, esejistika, strokovna literatura

Spletna stran:

https://ung.academia.edu/LeonoraFlis

Biografija:

doc. dr. Leonora FlisIZOBRAZBA:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko; Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo.

- Maj 2000: diploma iz angleškega jezika s književnostjo (A, nepedagoška smer); diplomsko delo Tradition Meets Contemporaneity:  Shakespeare – Beckett – Stoppard (summa cum laude). Mentor: prof. dr. Mirko Jurak

- April 2002: diploma iz primerjalne književnosti in literarne teorije (B, nepedagoška smer);
diplomsko delo: Mit o Elektri – O’Neillova Elektra v črnini in njena (ne)odvisnost od starogrških tragiških temeljev (cum laude). Mentor: prof. dr. Janez Vrečko

- Oktober 2002 – vpis magistrskega študija ameriške književnosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko. V akademskem letu 2002/2003 opravljenih vseh 6 izpitov z oceno odlično. Oktober 2004 odobren neposredni prehod na doktorski študij. 

- Avgust 2005 –  junij 2006 – Fordham University, New York (English Department); gostujoča raziskovalka. Obiskovala podiplomski seminar iz kreativnega pisanja (English Department, prof. Elizabeth Stone) ter podiplomski seminar in predavanja iz Metodologije literarne vede (English Department, prof. Lawrence Kramer).

- Junij 2009: Doktorat znanosti s področja literarnih ved: zagovor 1. junij 2009.
14. 9. 2009 promovirana v doktorico literarnih ved

- September 2011 – februar 2012 – Columbia University, New York (English Department); gostujoča raziskovalka. Obiskujem podiplomski seminar »American Cultural Criticism« (English Department, prof. Ross Posnock in prof. Casey Blake) in podiplomski seminar »Social Impact of Mass media« (Graduate School of Journalism, prof. Andie Tucher).

Doktorska disertacija: Sodobni ameriški dokumentarni roman (Contemporary American Documentary Novel). Mentorica: prof. dr. Jerneja Petrič.

Povzetek disertacije:
Poglavitni cilj oziroma usmeritev disertacije: ustrezno definiranje in detajlna analiza pripovednega žanra, imenovanega dokumentarni ali nefikcijski roman. V ospredju teze so ameriški avtorji, saj se je dokumentarni roman prav v Združenih državah najbolj izrazito razmahnil (Truman Capote, Norman Mailer, John Berendt in delno Don DeLillo). Vendar razprava vključuje tudi nekatere sodobnejše slovenske avtorje (Janez Kajzer, Miloš Mikeln, Tone Perčič, Željko Kozinc), ki so se v svojem pisanju približali poetiki in usmeritvi ameriških pisateljskih (in novinarskih) kolegov. Analizo dokumentarnega romana, ki je definiran kot hibridni in fluidni žanr, sem osnovala na treh ključnih predpostavkah. Prva trditev: pred nastankom umetniškega dela (in ločeno od njega) obstaja zunanja realnost, ki je skupna tako umetniku/piscu kot bralcu. Ta realiteta vpliva na pisanje in tudi na recepcijo dela. Obe komponenti sta ključni pri žanrski opredelitvi posameznega narativnega diskurza. Zanimalo me je vprašanje o vlogi in možnih modifikacijah resnice (empirične realnosti) v dokumentarnem romanu in sorodnih žanrih. Nadalje se v raziskavi delno naslonim na predpostavke poststrukturalizma, ki pravi, da je literarno besedilo neskončna igra označevalcev, je odprti proces pisanja in branja, pomen pa dobiva tudi v celoti kulturnega in družbenega konteksta, katerega del je. Tretja osnova raziskave je postmoderna misel, da je resnica neulovljiva in empirično nepreverljiva, zato je neobstoječa tudi njena natančna odslikava. Sledeč predpostavkam (postmoderne) empirične literarne vede, zagovarjam pluralizem v interpretiranju literarnih resnic in realitet. Takšna teoretska osnova je omogočila raziskavo zapletenih odnosov med bralcem, besedilom in avtorjem. Dokumentarni roman vidim kot žanr, ki odraža prelom z ustaljenimi literarnimi konvencijami in žanrskimi klasifikacijami. Njegova inherentna lastnost je multistabilnost oziroma fluidnost. Definicija dokumentarnega romana tako ostaja delno odprta, saj so delno odprti tudi njegovi okviri; rišejo se med faktično in fikcijsko naracijo, med realističnim/zgodovinskim romanom na eni strani in novinarsko reportažo na drugi. Z metodološkega vidika je raziskava interdisciplinarna, zaznamuje jo metodološki pluralizem; lahko bi rekli, da se nasloni na izhodišča empirične literarne vede, ki izhaja iz konstruktivizma, ki trdi, da posameznik s svojim pogledom na svet ta svet konstruira, torej je (so) vsa (e) obstoječa (e) realnost (i) zgolj model (i) sveta, kot ga (jih) oblikujejo posamezniki. Disertacija tako dobi širši okvir in se razteza tudi na področje družbenih in kulturnih študij.

ŠTIPENDIJE:

2005–2006 - Ambassadorial Academic Year (2005/06) International Scholarship (Rotary fundacija) –  enoletni študij v ZDA; Fordham University, New York;

2011–2012 - Fulbright raziskovalna postdoktorska štipendija (Fulbright Postdoctoral Research Fellowship) – Columbia University, New York.

2015 – Cultural Grant, US Embassy, Ljubljana (prejemnica štipendije pod pokroviteljstvom društva LUD Literatura).


DELOVNE IZKUŠNJE:

1. POUČEVANJE

- Februar 2010 –  ; docentka za književnost (pogodbeno delo): Univerza v Novi Gorici – Slovenistika: Literarna teorija in metodologija literarne vede (podiplomski študijski program); Literatura in film (dodiplomski študij); Izbrana poglavlja iz svetovne književnosti – angleška in ameriška književnost (dodiplomski študij); Metodologija medkulturnih študij (podiplomski program); Angleščina (dodiplomski študij); Literarno novinarstvo (doktorski študij);

- Oktober 1997 –  junij 2005; predavatelj angleškega jezika:  Izobraževalno središče Miklošič, Miklošičeva 26, Ljubljana; poučevanje mladostnikov (tečaji vseh stopenj, vključno s tečaji konverzacije);

- Oktober 2002 – junij 2004; predavatelj angleškega jezika: Jezikovni center Palatin, Dunajska cesta 51, Ljubljana; poučevanje odraslih (od začetnih stopenj do tečajev konverzacije);

- November 2002 – junij 2003; predavatelj angleškega jezika: Center za tuje jezike, CTJ, Vilharjeva 21, Ljubljana; poučevanje odraslih (zahtevnejše stopnje);

- Oktober 2004 – junij 2005; predavatelj angleškega jezika: Jezikovna šola Verba, Cankarjeva ulice 10, Ljubljana;, poučevanje odraslih, zahtevnejše stopnje in tečaji za pridobitev certifikata CAE – Centificate of Advanced English.

2.  PREVAJANJE in TOLMAČENJE

-  December 2004 – maj 2005; prevajalka na NLB (delo za Upravo NLB in projektno delo: projekt EURO); tolmačenje, simultano in konsekutivno prevajanje in prevajanje besedil z EU tematiko.

-  September 2006 - julij 2007: prevajanje besedil za prevajalsko agencijo Alkemist.

-  Oktober 2011 – 2015 : prevajanje besedil za Univerzo v Novi Gorici.

-  2006 -  : prevajanje literarnih besedil in strokovnih esejev (različne publikacije – opis spodaj)

 

3. NOVINARSKO IN KRITIŠKO DELO - IZBOR (2006 - )

I.       Pisanje prispevkov (filmske, gledališke in knjižne recenzije, poljudni članki, komentarji, intervjuji) za časopis Dnevnik, reviji Nika in Pilot; knjižne recenzije v specializiranih revijah (Literatura, Dialogi).


II.    Pisanje in oblikovanje literarnih radijskih oddaj: Literarni večer, Literarni nokturno, Spomini, potopisi in pisma, Literarni portret; filmske recenzije za oddajo Gremo v kino na 1. in 3. programu Radia Slovenija;  knjižne recenzije za oddajo S knjižnega trga.

Izbor literarnih radijskih oddaj :

Woody Allen: Metterlingovi seznami (Humoreska)
Truman Capote (Spomini, potopisi in pisma)
Joan Didion (Literarni večer)
Mario Puzo (Spomini potopisi in pisma)
Susan Minot (Literarni Nokturno)
Alice Munro (Literarni Nokturno)
Jonathan Franzen (Spomini, potopisi in pisma)
Bel Kaufman (Literarni Nokturno)
Amy Tan (Literarni večer)
John Berendt (Literarni večer)
David Lodge (Izbrana proza)
David Malouf (Literarni večer)
Patrick McCabe (Literarni portret)
Tom Wolfe (Literarni večer)
Kingsley Amis (Literarni večer)
Ayn Rand (Izbrana proza)
Amy Hempel (Izbrana proza)
Andre Dubus (Literarni večer)
Evelyn Waugh (Humoreska)
Will Self (Humoreska)
Toby Litt (Lit. Nokturno)
George Garrett (Lit. Nokturno)
Joseph Heller (Literarni večer)
Joyce Carol Oates (Literarni večer)
Joseph Heller (Literarni večer)
Malcolm Bradbury (Literarni večer)
Flannery O’Connor (Literarni portret)
Margaret Drabble (Literarni večer)
Dashiel Hammett (Literarni večer)
Jean Rhys (Literarni večer)
Neil Gaiman (Literarni večer)
Geoff Dyer (Literarni portret)
Elisabeth Spenser (Literarni portret)
T.C. Boyle (Literarni portret)
Ryszard Kapuściński (Literarni portret)

OBJAVE: 

A. Znanstvena monografija: Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel. Cambridge Scholars, November 2010.

➢ Iz recenzije v Journalism Studies, let. 12, št. 5, september 2011, California State University Long Beach, USA. Avtorica Heloiza Golbspan Herscovitz.

“Leonora Flis has accomplished much in her book’s eight dense chapters and four Appendixes. … Flis cleans up inconsistencies in terminology and its variations (from faction novel denoting a fusion of facts and fiction to historiographic metafiction to testimonio novel), and tightens up definitions and connections between her topic and New Journalism as she re-evaluates the development of a genre that has had its epicenter in the United States. … The book will capture the attention of professors of literary journalism who teach their students to look for the larger truth even when employing literary devices to create drama and storytelling. … Factual Fictions offers plenty of intriguing discussion on aesthetical, philosophical and ethical domains. In the book’s foreword, Robert Alexander, professor at Brock University, Canada, correctly claims that Leonora Flis exposes a number of paradoxes, problems and tensions in the field. These elements come to light framed by solid scholarship and history groundwork. … For its creative insights and wide-ranging approach, Factual Fictions fills a void in the field to those already familiar with literary journalism and the documentary novel. Literary journalism professors can easily use some of the topics discussed in the book to generate class discussions and research papers about fact and fiction borders, truth telling and ethics.”

➢ Iz recenzije v Journal of Modern Literature, let. 36, št. 2, Aesthetic Politics—Revolutionary and Counter-Revolutionary (Zima 2013), str. 180-185. Avtorica: Darja Mazi-Leskovar.

“Factual Fictions: Narrative Truth and the Contemporary American Documentary Novel
by Leonora Flis offers an evaluation of the postmodern documentary novel and literary journalism, which emerged in the USA in the 1960s and in Europe a little later. While evaluating the literary importance of the two genres and presenting their sociocultural context, this study discusses the pertinence of truth and referentiality and focuses on the selected texts by Truman Capote, Norman Mailer, John Berendt, and Don DeLillo. Flis’s book is characterized by a multicultural approach that also examines postmodern Slovene literary and journalistic production.”

➢ Iz recenzije v Miscelánea, Let. 46, 2012. Queen’s University, Belfast. Avtor: Author: Peter Ferry.


“Flis’s book will prove to be, as it was in many ways for me, an engaging, well-written, and most importantly of all, instructive and informative way into this literary genre that will appeal, I feel, to graduate and post-graduate students of the novel in all its guises ... Flis leaves us with a reminder of the power of storytelling in understanding the human condition; in other words, that fact is ultimately found in fiction.”

B. LEPOSLOVJE

Zbirka kratke proze: Upogib časa, LUD Literatura, november 2015.

Zgodba: Premiki na mestu. Literatura 288, junij 2015, 49-52.

Zgodba: Mahagonij. V: Čudak in drugi čudaki. LUD Literatura, November 2015.
             
Zgodba: Skozi vrata. Literatura 288, junij 2015, 53-59.

Zgodba: Racija, LUD Literatura spletna izdaja. 18.3., 2015. http://www.ludliteratura.si/branje/proza/racija/
         
Zgodba: V Živo, LUD Literatura spletna izdaja. 2.9. 2015. http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/v-zivo/.

 


C. ČLANKI - znanstveni, pregledni znanstveni in strokovni članki (izbor)

Recenzirani prispevek: “Communism’s Legacy in Slavenka Drakulić’s Writing on Eastern Europe and the Balkan.” V White Masks, Grey Faces. Body, Memory and
Performativity in the Pos-tcommunist Studies Perspective. Krakow: Universitas, 2015. 151-166.
Recenzirani prispevek: “Boštjan Videmšek: Profiling War – Managing Trauma in Reporting Horror.” V Profiles: Principles and Practice,  London: Routledge, 2015.

Gostujoča urednica (in avtorica Spremne besede) – tematska številka revije Literary Journalism Studies, ki je posvečena ženskim avtoricam. Literary Journalism Studies, Vol. 7, No.1, Spring 2015. »On Recognition of Quality Writing.« 7-14.

Recenzirani prispevek v knjigi: Literature and Multimedia in Late 20th and 21st Century Europe. John Benjamins Press (Nov 2014), esej: “Nonfiction Comics as a Medium of Remembrance and Mourning and a Cosmopolitan Genre of Social and Political Engagement.” 232-250.

Recenzirani prispevek: “Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa—preplet literature, stripa, novinarstva in zgodovine” (“Joe Sacco and Graphic Literary Journalism – The Blending of Literature, Comics, Journalism and History”).  Primerjalna knjizevnost (Comparative Literature journal), Vol. 37, number 2, August 2014, 195-215.


Recenzirani prispevek: “Contemporary Slovene Literature”. Contemporary Review 1659, Vol. 284, April 2004: 225-232.

Recenzirani prispevek: “Eugene O’Neill in starogrška drama”. Dialogi 8, October 2004: 36-44.

Recenzirani prispevek: “Slovenia’s Contemporary Poetic Endeavors”. Fordham University’s journal Bricolage 1,  May 2006: 29-39.

Recenzirani prispevek: “Vznik ameriškega dokumentarnega romana in njegove postmoderne razsežnosti”. Primerjalna književnost. 30. 1. Posebna številka (Special Issue), Ljubljana 2007: 153-166.

Recenzirani prispevek: “Documentary Narratives in Postmodern Times: The United States and Slovenia”. Slovene Studies 31.1 (2009):  31-49.

Recenzirani prispevek: “The Blending of Fact and Fiction in Three American Documentary (Crime) Narratives.” Acta Neophilologica, Vol. 43, No. 1/2 (2010), pp. 69-82, University of Ljubljana, Slovenia.

Recenzirani prispevek: “Louis Adamic: Slovene-American Literary Journalism Avant la Lettre.” Slovene Studies 33.2 (2011): 115–32.


“Cultural shades of Slovenia: a brief outlook of Slovenia’s literature: discovering the literature of Europe’s Terra Incognita”. Zarja (Official Publication of Slovenian Women’s Union of America) 1, Vol. 78, January- February, 2006: 6-7.

“Duality of Being: Kieslowski’s Double Life of Veronique and Paul Auster’s City of Glass”.
  Locutio 31, July 2006“Joan Didion: “Čarobnost literarne imaginacije - Portret”. (“Joan Didion: The Magic of
  Literary Imagination – Portrait.”) Locutio 34, April 2007

.

- “The magical garden”. Zarja. Vol. 78, Issue 5 (Sep./Oct. 2006), str. 10-11.

- “Independence day: Slovenia’s 15th anniversary: how I survived a war.” Zarja. Vol. 78, Issue 3 (May/Jun. 2006), str. 10.


- “Waiting for a Crack in the Door.” Literary Journalism Newsletter. Evanston: International Association for Literary Journalism Studies, November 2011.

D. RECENZIJE, KOMENTARJI, ESEJI (izbor)


- “Asociativno popotovanje skozi pesniške svetove. John Taylor: A Little Tour through European Poetry.” Literatura. 24. 9. 2015. http://www.ludliteratura.si/kritika-komentar/asociativno-popotovanje-skozi-pesniske-svetove/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik.

- “Figure na nevidni šahovnici usode. Tomo Podstenšek, Sredi pajkove mreže.” Literatura 283/284, januar/februar 2015, let XXVII str. 223-227.

- “Sivolasi žigolo. Zgodba nekega newyorškega zvodnika in njegovega varovanca.” Dialogi, 5-6, 2014.

- “Ogenj in led ali antagonizmi vsakdana.” Brina Svit, Noč v Reykjaviku. Literatura, Junij-julij 2014.

- “Fant sreča dekle v kolažu klasik.” Final Cut – Ladies and Gentlemen, rež. György Pálfi. Dialogi, 11-12, 2013, 134-136.

- “Guru Jobs brise mejo med dejstvi in fikcijo”. Jobs, rež. Joshua Michael Stern. Dialogi, Let- 51. št. 6, 2013.

- “Teatralni ples (izpraznjene) ljubezni?” To The Wonder, rež. Terrence Malick. Dialogi, Let. 49, št. 3-4, 2013, 92-96.

- “Etimologija magije jezika.” Literatura, Let. 25, št. 263/264, 2013, 215-220.

- »Newyorški umetniški koridorji.« LUD Literatura splet, 25.7.2012 (esej, komentar)

- “Evropski Woody Allen – vnovično iskanje smisla in/ali premagovanje dolgčasa.” Dialogi 1-2, 2011.

- “Ekstaza blodenj in bolečine – Darren Aronofsky” Dialogi 3-4, Ljubljana 2011.

- “Živeti pomeni (tudi) ljubiti.” Delo, 18. maj 2011, let. 53, št. 113, str. 16, portret.

-  “Kako se filmu jeseni klanja NYC – Filmski festival NYC.” Dialogi, let. 47. št. 11-12, 2011.

- “Umetnik - popolnost brez zvoka in barv”. The Artist, rež. Michel Hazanavicius. Dialogi, let. 48, št. 1-2, 2012, 129-131.

- Primerjalna književnost (Comparative Literature). Posebna številka: Hybridizing Theory and Literature: On the Dialogue Between Theory and Literature. Vol. 29 (August 2006).
Literary Research/Recherche Litteraire, Vol. 24, No. 47-48, Summer 2008: 122-125.

- “Podoba slovenskega pisatelja skozi optiko empirične literarne vede”. Marijan Dović: Slovenski pisatelj: Razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. Ljubljana, SAZU ZRC, (Studia Litteraria) 2007. Primerjalna književnost, letn. 31, št. 1, Ljubljana, junij 2008: 166-172. 

- “Veter, ki ziblje”. Claire Keegan: Čez modra polja; prevod in spremna beseda: Maja Novak; Modrijan, 2008. Dnevnik, leto 58, št. 279, 2. december 2008: 15.

- “Narisana vojna – žurnalizem in stripovska umetnost v enem”. Joe Sacco: Varovano območje Goražde: Vojna v vzhodni Bosni (Safe Area Gorazde: The War in Eastern Bosnia), Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2006. Literatura, let. XX. št. 209, november 2008: 190-196.

- “Polarna skrivnost”. Phillip Pullman: Severni sij (Northern Lights). Antena. let. XLIV, št. 25, 16. december 2008: 19.
- “Življenje kot strip”. Marjane Satrapi: Perzepolis – zgodba o otroštvu (Persepolis). Antena, Let. XLIV, št. 20, 7. oktober 2008: 19.
- “V Soncu čas stoji”. Miloš Mikeln: Mesto ob reki. Celjska Mohorjeva družba, 2008. Literatura, let. 21, št. 211-212, januar 2009: 262-266.

- “Jezik sprave in ljubezni – včeraj, danes in jutri.” Sebastijan Pregelj: Na terasi Babilonskega stolpa, Študentska založba, Ljubljana 2008.  Literatura,  let. XXI, št. 217-218, julij-avgust 2009: 250-255.

- “Domačnost izpraznjenega bivanja in ljubezenske slutnje – pregled pripovednega opusa Janija Virka.” Literatura, let. 22, št. 229-230, julij-avgusr 2010: 202-218.

- “Racionalna sebičnost kot temeljna vrednota in vrlina – Ayn Rand.” Literatura, let. 22, št. 230-231, september-oktober 2010: 86-88.

- “Izpiljena sinteza forme in razuma.” Literatura, let. 22, št. 233, november 2010: 165-171.

-  “After the Horror, the Story” (Strength in What Remains: A Journey of Remembrance and Forgiveness by Tracy Kidder). Literary Journalism Studies, let. 2, št. 2, Fall 2010: 111-114.

- “Spisana pot v sebe: avtobiografska proza Lojzeta Kovačiča v kontekstu problematike avtobiografskega žanra in Bahtinove teorije o polifoniji in dvoglasju.” Literatura, let. 23, št. 237, marec 2011: 189-195.

Gledališke ocene - izbor

Mesto vzhihljajev (Barbara Pia Jenič), april 2008 (Antena)
Razdejani, Sarah Kane (SMG), julij 2008 (Antena)
Festival festiko, Koper, julij 2008 (Antena)
Vihar (W. Shakepspeare), september 2008 (Antena)
Intervju Jure Henigman, 2010 (Nika)
SEN 59, gledališče Glej, september 2008

E. SPREMNA BESEDA

»On Recognition of Quality Writing.« Literary Journalism Studies, Vol. 7, No.1, Spring 2015. 7-14.

»Lepota nepopolnosti.« Predgovor v zbirki kratkih zgodb Andrea Dubusa Prešuštvo in druge zgodbe (prevod: Leonora Flis). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, Zbirka Stopinje, 2008.

“Per aspera ad astra ali kako zares spoznati sebe in napisati knjižni prvenec.” V: George Orwell. Na robu in na dnu v Parizu in v Londonu, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 

»Megalomanija v arhitekturi in ljubezni.« V: Tom Coraghessan Boyle. Ženske. Ljubljana: Modrijan, 2011.

F. RECENZIJE ZNANSTVENIH ČLANKOV:


In Journal of Mediterranean Studies: review of “Images of Jews in Slovenian Literature Between Memory and Metaphor.” (Fall 2014)

Papers on Language & Literature; Winter 2014, Vol. 50 Issue 1: Forms of Discourse and Culture: review of “Truman Capote’s Contribution to the Documentary Novel: The Game-Theoretic Dilemmas of In Cold Blood.”


G. PREVODI:

1. Knjižni prevodi in prevodi strokovnih in znanstvenih esejev:

V delu – knjiga : Paul Robinson: Oblika odsotnosti (The Form of Absence).

V delu – knjiga : Richard Flanagan: The Narrow Road to the Deep North. Beletrina, 2016.

Lenard Škof. Etika diha in atmosfera politike. Od etike k politiki ali
poskus o intersubjektivnosti. (Uvod, Četrto poglavje; prevod v angleški jezik). Springer,
2014. 

   
Andre Dubus. Prešuštvo in druge zgodbe (Adultery and Other Stories; izbor in spremna
    beseda: Leonora Flis). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, Zbirka Stopinje, 
    2008.

George Orwell. Na robu in na dnu v Parizu in Londonu (Down and Out in Paris and  
    London).  (Prispevala tudi spremno besedo: “Per aspera ad astra ali kako zares spoznati
    sebe in napisati knjižni prvenec”). Ljubljana: Študentska založba, 2010. 

2. Krajša besedila:

PREVODI V REVIJAH (izbor):

- redno prevajam eseje in intervjuje za revijo LUD Literatura

• John Edgar Wideman. Zgodba »Nori človek« (zbirka The Stories of John Edgar Wideman, 1993). Literatura, marec 2007, št.189, letnik XIX, 136-151.

• Reamy Jansen. Tri zgodbe: »Hruške« (objavljeno v literarni reviji Alimentum, 2006), »S Svetom ni nič narobe« (objavljeno v reviji Fugue, 2005), »Skrite steze«. (Zbirka My Drive: A Natural History, 2003). Revija Vpogled, III/5, 2007, 177-182.

• Mario Puzo. »Iskanje sanj: Italijani v peklenski kuhinji (spomin)«. (Zbirka spominske proze ameriških avtorjev Visions of America: Personal Narratives from the Promised Land, 1993). Revija Vpogled, III/5, 2007, 183-189.

• Woody Allen. »Metterlingovi seznami«. (Zbirka The Complete Prose of Woody Allen,  1991). Apokalipsa, št. 118,119,120, 2008, 38-44.

• Jonathan Franzen: »Možgani mojega očeta«. (Zbirka esejev How to be Alone, 2002). Revija Vpogled,  IV/6, 2008, 137-143.

• Wole Soyinka: Človek je umrl (The Man Died: Prison Notes, 1985) (odlomek). Revija OtočjeO, št. 2, let. I, 2009, 172-180.

Prevodi v reviji Primerjalna književnost; Literatura in cenzura / uredil Marijan Dović. Ljubljana : Slovensko društvo za primerjalno književnost,avg. 2008.  (Primerjalna književnost ; letn. 31, posebna številka):

- Guido Bonsaver: »Mussolinijev fašizem, literarna cenzura in Vatikan« (Mussolini’s Fascism, Literary Censorship, and the Vatican);

- Peter Dunwoodie: »Nepravočasno vnovično pisanje: spomin in samocenzura v Camusovem Prvem človeku« (Untimely Rewriting. Memory and Self-Censorship in Camus’ Le Premier homme);

- Aleksandra Jovićević: »Cenzura in dramske strategije v jugoslovanskem gledališču med letoma 1945 in 1991« (Censorship and Ingenious Dramatic Strategies in Yugoslav Theatre (1945–1991);

- Louise L. Lambrichs: »Govor o cenzuri zahteva natančnost glede njenega domnevnega predmeta: primer afere Handke« (Talking about Censorship Supposes Being Precise about What Is Supposed to Be Censored: The Handke Affair as a Case Study);

- Salah Salim Ali: »Ideologija, cenzura in literatura:  Irak kot študija primera« (Ideology, Censorship, and Literature: Iraq as a Case Study);

Prevodi v tematski izdaji revije Primerjalna književnost; »Kdo izbere? Literatura in literarno posredništvo.« Jesen 2010;

- Andrew Wachtel: “Ustvarjanje literarnega kanona sodobne vzhodnoevropske književnosti v Združenih državah Amerike: urednikovo gledišče” (“Creating a Canon of Contemporary Eastern European Literature in the US: An Editor’s Perspective”);

-  Margrit Schreier: “Je mogoče podeliti šest od petih zvezdic?” Izbor in priporočanje knjig v dobi interneta” (“Is it possible to give a 6 out of 5 stars?: Book Selection and Recommendation in the Internet Age”).

SIMPOZIJI/REFERATI:

Predavanja z vabilom:

University of Gdansk, Poland.  March 31- April 3, 2015. Visiting Lecturer (Erasmus + Program).
ASEEES konferenca, San Antonio, TX, November 20023, 2014.  Predsedujoča panelu “What’s Old is New Again: Issues in Russian and Eurasian Contemporary Prose.”
Panelna razprava – “Gender and Symbolism,” referat: “Slavenka Drakulić‘s Literarized Commentaries on the History of Eastern Europe and the Balkans.” Konferenca - Univerza v Gdansku, Poljska White masks / grey faces: Self and Body in the Postcommunistic Times, 23.9.-26.9. 2014. Referat: Communism’s Legacy in Slavenka Drakulić’s Writing on Eastern Europe and the Balkans.
The International Comics and Graphic Novel Conference, London, British Library, July 18-20 2014. Paper: “9/11 Nonfiction Graphic Narratives and Comics Journalism as Testimonies to Terror and Trauma.”
Writing the Mediterranean. Erasmus Intensive Programme, Malta, 30 March - 11 April 2014. Lecture: “Literary Travel Journalism, History and Conflict on Mediterranean Shores.”

Slovenski kulturni center, New York. 16. 2. 2006. Referat: »Contemporary Slovenian Poetry.«

The Emergence of the American Documentary Narrative and its Postmodern Contexts. Nazareth College, Rochester (English department) 30. 3. 2006.

Kot ambasadorska Rotary fundacije (2005-2006) sem imela številna predavanja na temo slovenske ter ameriške literature in kulture na splošno po Rotary klubih v New Yorku in Filadelfiji.

Panel »The Languages of New York«. New York Book Fair Expo, Queens Museum of Art, 9. 10. 2011.

IALJS conference, 12-14 May 2011, Brussels. Panel: Literary Journalism: Beyond the Printed Word. Paper: “The Graphic 9/11: A Portrayal of a “Stranger than Fiction” Reality in Selected Comics.”

Predsedujoča panelni razpravi: ASA conference, “Imagination, Reparation, Transformation,” October 20-23, 2011, Baltimore, Maryland. Panel:  “Negotiating Ethnicity Through Arts and Leisure.”

- Lakeland Community College, Cleveland, OH. January 24, 2012. Paper: “Nonfiction Narratives in Postmodern Times.”

- Soorganizatorka in udeleženka okrogle mize: CEC Artslink, NYC, May 15, 2012. Panel: Factual Fictions FaceOff with Elizabeth Stone, Josh Neufeld, Ted Conover and Leonora Flis.

- IALJS conference, Ryerson University, 
School of Journalism,
Toronto, Canada,
17-19 May 2012. Panel: “Literary Journalism and Public Memory.” Paper: “Reconfiguration of the Borders of Reporting and Remembrance in the ‘War on Terror’ Era: Narrative Journalism and Collective Memory after 9/11.”
- University of Indianapolis, Athens Campus. Conference: Memory, Peace and Security. November 9-10, 2012. Paper: “Historicizing 9/11 – Trauma, Memory, and the Media.”

- Predstavitev monografije Factual Fictions: University of Indianapolis, Athens Campus. (roundtable with Ms. Romana Turina from the University of Indianapolis, Athens Campus). November 10, 2012.

- Organizatorka panelne razprave. IALJS conference, Tampete, Finland. 16-18 May, 2013, Tampere, Finland.
Panel: “Women’s Reportage (from the late 19th century to the 1940s) and Public Memory.” Paper: “Rebecca West’s Black Lamb and Grey Falcon - A Literary-Journalistic Study of the Balkans at the Onset of WW II.” Panel izbran za »President’s Panel« - izpostavljeni smo bili v programu.
- Vilenica 2013, Mednarodni komparativisticni simpozij, Koper, »Literatura in gibljive slike,« 11-13 september, 2013. Referat: Joe Sacco in literarno novinarstvo v podobi stripa.

Prispevki na konferenci – z objavo:
- “Documentary Narratives in the Postmodern Epoch: The United States and Slovenia”. Predavanje na mednarodnem simpoziju AAASS-American Association for the Advancement of Slavic Studies; panelna razprava v sklopu Society for Slovene Studies, 16. 11. 2007, New Orleans. (Objavljeno v Slovene Studies.)
- “Louis Adamič - Slovenian-American journalistic voice of a new, democratic post-WW II Europe”. Predavanje na simpoziju IALJS- International Association for Literary Journalism Studies, 17. 5. 2008, Lizbona. (Objavljeno v Slovene Studies.)

Prispevek na konferenci brez objave:

- “How Slovenian immigrant writers express (Slovene-American) identity by means of literary nonfiction”. Predavanje na simpoziju AAASS. Soorganizatorka panelne razprave: “Imagined identities by and about Slovene Immigrants Expressed through Artistic Archetypes, Literary Nonfiction/Documentation, and Firsthand Testimonies”, 21. 11. 2008, Philadelphia.
- “Transmission/Representation of Fact/History in the Nonfiction Graphic Novel: Joe Sacco’s Literary Journalism Depicting the Israeli-Palestinian Conflict”. Predavanje na simpoziju IALJS, 21.5. 2010, London.
- ASEEES, 18-21 november 2010, Los Angeles. Panel: Documentary Justice and Infamy. Referat: “Documentary Novels as Testimonies to War, Ethnic, Religious, and Political Crimes – from the Holocaust to 9/11”. 

- IALJS conference, 12-14 May 2011, Brussels. Panel: Literary Journalism: Beyond the Printed Word. Paper: “The Graphic 9/11: A Portrayal of a “Stranger than Fiction” Reality in Comics – The Case of Comics Journalism”.

- ASA conference, “Imagination, Reparation, Transformation,” October 20-23, 2011, Baltimore, Maryland; Predsedujoča na panelu: “Negotiating Ethnicity Through Arts and Leisure.”

ČLANSTVA:

    MLA (Modern Language Association)
SSS (Society for the Slovene Studies)
ASEEES (Association for Slavic, East European, 
and Eurasian Studies)
    IALJS (International Association for Literary Journalism Studies)
DSKP (Društvo slovenskih književnih prevajalcev)
ASA (American Studies Association)


PROSTOVOLJNE DEJAVNOSTI

Delam za Slovensko filantropijo – imigrante učim angleščino. V Mestni knjižnici Ljubljana - prav tako v okviru Filantropije - vodim mesečna literarna srečanja, ki so namenjena spoznavanju literature v angleščini in tudi diskusiji v angleškem jeziku.  Z Ameriško ambasado v Ljubljani sodelujem pri obiskih pediatrične klinike v ljubljani. Obiskujemo otroke na onkološkem oddelku.


IX: PRIPOROČILA:


ELIZABETH STONE, Ph.D., Full Professor of English, Communication and Media Studies, Fordham University, New York. Tel: 1 917-945-3622 or 1 212- 636-6271; email: elizstone411@gmail.com.
PAUL ASHDOWN, Ph.D. Ph.D., Professor Emeritus, University of Tennessee at Knoxville. Tel: 865-974-3031; email: pashdown@utk.edu.


ROBERT ALEXANDER, Ph.D., Associate Professor, English Language and Literature department, Brock University, Ontario. Tel: 905-688-5550 x 3886; email: ralexander@brocku.ca.

SUE JOSEPH, Ph.D. Senior Lecturer, Journalism and Creative Writing, Faculty of Arts and Social Science, University of Technology, Sydney. Tel: +61(0)412206463(m); email:  suejoseph@optusnet.com.au.

KATJA MIHURKO PONIZ, dekanja na Fakulteti za humanistiko, Univerza v Novi Gorici, Tel:  +386 40383818; email: katja.mihurko-poniz@guest.arnes.si.

NINA REGINA, M.A., General Manager, Language School Verba, Ljubljana. Tel.: +386 3138 2828; email: verba@siol.net.


 

 

 

 

 

Nagrade, priznanja:

{nagrade_priznanja}

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

{bibliografija}