Drev, Miriam


Telefon:

12811003

Naslov:

Švabičeva 3, 1000 Ljubljana

E-pošta:

miriam_drev@t-2.net

Izvirni jezik:

slovenščina, nemščina, angleščina

Ciljni jezik:

angleščina, slovenščina

Področja prevajanja:

leposlovje in stvarna literatura; proza in poezija

Spletna stran:

Biografija:

Rojena v Ljubljani, književna prevajalka iz angleščine in nemščine v slovenščino in iz slovenščine angleščino. Poleg tega pesnica in publicistka. Diplomirala iz primerjalne književnosti in angleščine na FF v Ljubljani. Sedem let sem živela na Dunaju.
Med mojimi pomembnejšimi prevodi so dela Margaret Atwood, Iana McEwana, Arundhati Roy, V. S. Naipaula, R. Tagoreja, R. W. Emersona, Ernesta hemingwaya, Philipa Rotha, Janet Frame, Grahama Swifta. Med avtorji knjig za mladino bi poudarila dela C.S. Lewisa, Roalda Dahla in k. Crossley-Hollanda.
Moje pesniške zbirke so doslej 3: Časovni kvadrat; Rojstva; Vodna črta.
Napisala sem tudi otroško knjigo Šviga gre lužat in 6 portretov Slovenk za knjigo Pozabljena polovica. Živim kot svobodna kulturna ustvarjalka v Ljubljani, sem članica DSKP in DSP ter dejavna v svetu Javne agencije za knjigo. 

Nagrade, priznanja:

Štipendija za literarni seminar v Cambridgeu, VB, 2003.

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

MIRIAM DREV [91500]Osebna bibliografija za obdobje 1983-2009 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 1.04 Strokovni članek1. BAUMGARTNER, Sandra, DREV, Miriam, VIDRIH, Nives, MADŽAREVIČ, Branko, ČUDEN, Darko. Žvižgajoča ulica ali raje kar Pfeifergasse? : prevajanje lastnih imen. Delo (Ljubl.), 30. sep. 2002, leto 44, št. 225, ilustr. [COBISS.SI-ID122335232]  1.05 Poljudni članek2. DREV, Miriam. Največ storimo, kadar se posvetimo svojim stvarem in jih delamo dobro. Delo (Ljubl.), 9. feb. 2005, leto 47, št. 32, str. 9, portret. [COBISS.SI-ID 7399732]3. DREV, Miriam. V obdobju sterilnega razčlovečenja naj spregovori posameznik : pisatelj Andrej Morovič. Delo (Ljubl.), 16.XI.2005, leto 47, št. 265, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 5666419]  1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji4. DREV, Miriam. Vida Jeraj (1875-1932) : lirična pesnica moderne in avtorica prikupnih pesmi za otroke. V: ŠELIH, Alenka (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), PUHAR, Alenka (ur.), RENER, Tanja (ur.), ŠUKLJE, Rapa (ur.), VERGINELLA, Marta (ur.). Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007, str. 146-149, portret. [COBISS.SI-ID 27322413] 5. DREV, Miriam. Alma Karlin (1889-1950) : nemško-slovenska pisateljica, poliglotka in raziskovalka eksotičnih tujih svetov. V: ŠELIH, Alenka (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), PUHAR, Alenka (ur.), RENER, Tanja (ur.), ŠUKLJE, Rapa (ur.), VERGINELLA, Marta (ur.). Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007, str. 234-237, portret. [COBISS.SI-ID 27436333] 6.DREV, Miriam. Ilka Vašte (1891-1967) : pisateljica, ki je slovensko preteklost prestavila v povesti iz davnih dni. V: ŠELIH, Alenka (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), PUHAR, Alenka (ur.), RENER, Tanja (ur.), ŠUKLJE, Rapa (ur.), VERGINELLA, Marta (ur.). Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007, str. 266-269, portret. [COBISS.SI-ID 27449133] 7.DREV, Miriam. Elda Piščanec (1897-1967) : slikala in živela je v divjini samote. V: ŠELIH, Alenka (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), PUHAR, Alenka (ur.), RENER, Tanja (ur.), ŠUKLJE, Rapa (ur.), VERGINELLA, Marta (ur.). Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007, str. 323-326, portret. [COBISS.SI-ID 27264045] 8. DREV, Miriam. Mira Pregelj (1905-1966) : slikarsko in osebno razred zase. V: ŠELIH, Alenka (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), PUHAR, Alenka (ur.), RENER, Tanja (ur.), ŠUKLJE, Rapa (ur.), VERGINELLA, Marta (ur.). Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007, str. 407-410, portret. [COBISS.SI-ID 28204845] 9.DREV, Miriam. Mira Mihelič (1912-1985) : pisateljica romanov, v katerih so končno prišle do besede moderne, s tradicijo nesprijaznjene ženske. V: ŠELIH, Alenka (ur.), ANTIĆ, Milica G. (ur.), PUHAR, Alenka (ur.), RENER, Tanja (ur.), ŠUKLJE, Rapa (ur.), VERGINELLA, Marta (ur.). Pozabljena polovica : portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem, (Razprave, 22). 1. izd. Ljubljana: Tuma: SAZU, 2007, str. 501-504, portret. [COBISS.SI-ID 28214061]  1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika10. DREV, Miriam. Obračun z zamislijo, da moški vedo o ženskah več kot one same : ena od najprovokativnejših knjig 20. stoletja. Delo (Ljubl.), 16.V.2001, leto 43, št. 110, str. 3, ilustr. [COBISS.SI-ID 1795955] 11. DREV, Miriam. O globljih vzrokih zemeljskih sprememb. Delo (Ljubl.), 12. maj. 2004, leto 46, št. 109. [COBISS.SI-ID 9836081] 12. DREV, Miriam. Okopi Evrope. Delo (Ljubl.), 2.VI.2004, leto 46, št. 127, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 4502643] 13.DREV, Miriam. Nevsakdanje robati humor severnjakov.Delo (Ljubl.), 7.VII.2004, leto 46, št. 156, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 4630899] 14. DREV, Miriam. Roman, ki je cenzorjem paral živce : Vrhunci stoletja 36 - Mihail Bulgakov: Mojster in Margareta. Delo (Ljubl.), 9. nov. 2004, leto 46, št. 260, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID217902336] 15. DREV, Miriam. Tujstvo, resnica sveta : Vrhunci stoletja 40 - Albert Camus: Tujec. Delo (Ljubl.), 7. dec. 2004, leto 46, št. 284, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 217975296] 16. DREV, Miriam. V imenu odgovornosti do človeštva : Vrhunci stoletja 42 - Kurt Vonnegut: Klavnica pet. Delo (Ljubl.), 121. dec. 2004, leto 46, št. 296, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID217984256] 17. DREV, Miriam. Po vojni zvezd konec idile na zemlji. Književ. listi, 13.IV.2004, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 4328307] 18. DREV, Miriam. Oskar bobna proti pozabi : Vrhunci stoletja 46 - Günter Grass: Pločevinasti boben. Delo (Ljubl.), 18. jan. 2005, leto 47, št. 14, str. 9, ilustr. [COBISS.SI-ID 218052096] 19.DREV, Miriam. V tempu udarcev. Delo (Ljubl.), 3.VIII.2005, leto 47, št. 178, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 5490547] 20. DREV, Miriam. Dvojni pogled na življenje. Delo (Ljubl.), 5.X.2005, leto 47, št. 231, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 5581939] 21.DREV, Miriam. Razlivanje na vse strani. Delo (Ljubl.), 26.X.2005, leto 47, št. 249, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 5647731] 22. DREV, Miriam. Magnetizem pridušenega hrepenenja. Delo (Ljubl.), 18.X.2006, leto 48, št. 242, str. 19, portret + ilustr. [COBISS.SI-ID 6007155] 23. DREV, Miriam. Prvi je skoraj zadnji. Delo (Ljubl.), 21.II.2007, leto 49, št. 42, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 6227315] 24.GRADIŠNIK, Janez, BOGATAJ-GRADIŠNIK, Katarina. Dognanost v prevodih in življenjskih načelih : Janez Gradišnik : hommage, polintervju ali črtica o nestorju slovenskega prevajalstva : [Janez Gradišnik in Katarina Bogataj Gradišnik]. Literatura (Ljublj.), marec 2008, leto 20, št. 201, str. 76-103, portreta. [COBISS.SI-ID 6696563]  1.22 Intervju25. DREV, Miriam. Antična in srednjeveška simbolika v današnjem času : pri Tinetu Germu. Delo (Ljubl.), 31. marec 2003, leto 45, št. 74, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 21194082]26. ŠKOF, Lenart, DREV, Miriam. Z ustreznim pristopom postanejo predsodki odveč. Delo (Ljubl.), 2006, let. 48, št. 135, str. 22. [COBISS.SI-ID 1059283]27. ŠELIH, Alenka, VERGINELLA, Marta, PUHAR, Alenka, ŠUKLJE, Rapa, DREV, Miriam. Frontalni vstop v zgodovino : Pozabljena polovica. Delo (Ljubl.), 19. apr. 2008, leto 50, št. 91, ilustr. [COBISS.SI-ID 239090944] 1.25 Drugi članki ali sestavki28. DREV, Miriam. Janez Gradišnik 1917-2009. Delo (Ljubl.), 11. mar. 2009, leto 51, št. 58, str. 23, portret. [COBISS.SI-ID7224691]

SEKUNDARNO AVTORSTVO Urednik29.GLAVAN, Polona (ur.), DREV, Miriam (ur.). Začetek nečesa velikega : nove britanske pisave, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2004. 368 str. ISBN 961-6446-73-8. [COBISS.SI-ID 214329344]30. EMERSON, Ralph Waldo, DREV, Miriam (ur.). Zaupanje vase in drugi eseji, (Zbirka Beseda, 2007, 7). Ljubljana: Sophia, 2007. V, 257 str. ISBN 978-961-6294-89-8. [COBISS.SI-ID 235933696] Prevajalec31. LUDLUM, Robert. Rokopis Petra Chancellorja, (Zenit). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986. 409 str. [COBISS.SI-ID 16098817] 32. ATWOOD, Margaret Eleanor. Deklina zgodba, (Zbirka Oddih). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. 303 str. ISBN 86-11-03558-5. [COBISS.SI-ID 15547136] 33. TELANDER, Marcie. Zgodba o Margaret in Tamlainu. Srce oko, 2, 21, str. 628-630. [COBISS.SI-ID 19930626] 34.MACEWAN, Ian. Otrok o pravem času, (Zbirka Zenit). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993. 243 str. [COBISS.SI-ID 33722624] 35. DELBÉE, Anne. Camille Claudel, ženska in kiparka, (Zbirka Bios). V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1994. 331 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 86-361-0872-1. [COBISS.SI-ID 38635008] 36.KOSINSKI, Jerzy. Igra strasti, (Svet v knjigi, 286). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. 311 str. ISBN 86-377-0741-6. [COBISS.SI-ID 36395521] 37. WELCH, James. Ukani Vrano : Indijanec iz plemena Pikunijev, (Nova Obzorja, 148). 1. izd. Maribor: Obzorja, 1994. 371 str. ISBN 86-377-0736-X. [COBISS.SI-ID36302593] 38. LEWIS, C. S.. Zgodbe iz Narnije. [Del 1], Čarovnikov nečak, (Mladinska knjižnica, 28). Celje: Mohorjeva družba, 1994. 144 str., ilustr. ISBN 961-218-057-1. [COBISS.SI-ID 44946688] 39. LEWIS, C. S.. Zgodbe iz Narnije. [Del 2], Lev, čarovnica in omara, (Mladinska knjižnica, 29). Celje: Mohorjeva družba, 1994. 132 str., ilustr. ISBN 961-218-058-X. [COBISS.SI-ID 44946944] 40. MACEWAN, Ian. Tujca v Benetkah, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba: Prešernova družba, Vrba, 1995. 160 str. ISBN 961-6186-02-7. [COBISS.SI-ID 54000896]41. KOVAČIČ, Lojze. A story of the dead Ljudmila : from Tales from the beehive paintings. Litt. Slov., št. 1 (1995) = 33, št. 85 (1995), str. 88-90. [COBISS.SI-ID54853376] 42. KOVAČIČ, Lojze. Ali pisatelj potrebuje svet, ki njega ne potrebuje = Does a writer need a world that does not need him?. V: TAUFER, Veno (ur.).Vilenica 95 : mednarodna literarna nagrada. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 1995, (1995), str. 369-378. [COBISS.SI-ID 57099264] 43. POGAČNIK, Marko. Elementarna bitja : inteligenca Zemlje in narave. Ljubljana: Iskanja, 1996. 205 str., ilustr. ISBN 961-6058-09-6. [COBISS.SI-ID 59959040] 44. MAYLE, Peter. Leto dni v Provansi, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, Vrba, 1996. 253 str. ISBN 961-6186-14-0. [COBISS.SI-ID 61730560] 45.DONNELLY, Peter. Diana, princesa ljudskih množic. Ljubljana: Rebo: Prešernova družba, 1997. 137 str., barvne fotogr. ISBN 961-6186-33-7. [COBISS.SI-ID69570304] 46. EDWARDS, Susan. Kadar moški verjamejo v ljubezen : knjiga za moške, ki ljubijo ženske, in za ženske, katere ljubijo, (Družinska knjižnica, 36). Celje: Mohorjeva družba, 1997. 215 str. ISBN 961-218-180-2. [COBISS.SI-ID 64881664] 47. VODOPIVEC, Jedert (ur.), GOLOB, Nataša (ur.). Konserviranje knjig in papirja : zbornik razprav = Book and paper conservation : proceedings. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije: = Archives of the Republic of Slovenia, 1997. 364 str., ilustr. ISBN 961-6137-19-0. [COBISS.SI-ID69100032] 48. TAN, Amy. Žena kuhinjskega boga, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, 1997. 456 str. ISBN 961-6261-08-8. [COBISS.SI-ID70771712] 49. ZAWACKI, Andrew. Kako sem močan, strašen in zvit. Delo (Ljubl.), 29.X.1997, let. 39, št. 251, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 4084017] 50.DONNELLY, Peter. Diana, princesa ljudskih množic. 3. ponatis. Ljubljana: Rebo: Prešernova družba, 1998. 137 str., barvne fotogr. ISBN 961-6186-33-7. [COBISS.SI-ID 73955584] 51. LEBOUTILLIER, Megan. Dobro je reči tudi “ne”. Slovenska izd. Kranj: Ganeš, 1998. 160 str. ISBN 961-200-019-0. [COBISS.SI-ID 73598208] 52.TAGORE, Rabindranath. Lipika : pesmi v prozi. Celje: Mohorjeva družba, 1998. 136 str., črnobele fotogr. ISBN 961-218-216-7. [COBISS.SI-ID 71640320] 53.POGAČNIK, Marko. Zdravljenje zemlje - zdravljenje sebe. Ljubljana: Iskanja, 1998. 249 str., ilustr. ISBN 961-6058-17-7. [COBISS.SI-ID 79406592] 54.BARNES, Julian. Zgodovinska razgledanost omikanega Angleža. Delo (Ljubl.), 12.XI.1998, 40, št. 262, str. 22, portret. [COBISS.SI-ID 98007552] 55. LANG, Sabine. Lezbijke, moški-ženske in dvojna duša : homoseksualnost in družbeni spol v prvotnih ameriških kulturah. Delta (Ljubl.), 1998, letn. 4, št. 3/4, str. 183-211. [COBISS.SI-ID 114403584] 56. SCHIEBELER, Werner. Cerkveni oče Origen, cerkveni zbor v Konstantinoplu in vprašanje ponovnega rojstva na zemlji.Nova revija, avg.-sep. 1998, letn. 17, št. 196/197, str. 243-251. [COBISS.SI-ID 99774720] 57. NAIMY, Mikhaïl. Mirdadova knjiga : svetilnik in pristan. Kranj: Ganeš, 1999. [6], 233 str. ISBN 961-200-023-9. [COBISS.SI-ID 98423040] 58. ROY, Arundhati. Bog majhnih stvari. Delo (Ljubl.), 16. okt. 1999-31. dec. 1999, leto 41, št. 241-št. 304. [COBISS.SI-ID110705920] 59. ROY, Arundhati. Bog majhnih stvari. Ljubljana: Prešernova družba, 2000. 342 str. ISBN 961-6261-61-4. [COBISS.SI-ID 108072192] 60. DYER, Wayne W.. Dragulj v tebi. Kranj: Ganeš, 2000. 271 str. ISBN 961-200-025-5. [COBISS.SI-ID 107751424]61. CROWTER, Margaret. 50 namigov za boljše zdravje. Ljubljana: Modrijan, 2000. [59] str., ilustr. ISBN 961-6357-22-0. [COBISS.SI-ID 107781120] 62.CROWTER, Margaret. 50 namigov za boljši dan. Ljubljana: Modrijan, 2000. [59] str., ilustr. ISBN 961-6357-21-2. [COBISS.SI-ID 107780864] 63.CROWTER, Margaret. 50 namigov za resnično prijateljstvo. Ljubljana: Modrijan, 2000. [59] str., ilustr. ISBN 961-6357-23-9. [COBISS.SI-ID 107781376]64. CROWTER, Margaret. 50 namigov za trdnejši spanec. Ljubljana: Modrijan, 2000. [59] str., ilustr. ISBN 961-6357-24-7. [COBISS.SI-ID 107782144] 65.HEMINGWAY, Ernest. Resnično ob prvem svitu : fiktivni spomini. 1. natis. Ljubljana: Gyrus, 2000. 387 str. ISBN 961-6340-01-8. [COBISS.SI-ID 105902080]66. DAHL, Roald. Žirafa in Peli in jaz. Ljubljana: Epta, 2000. 76 str., ilustr. ISBN 961-6018-76-0. [COBISS.SI-ID 103917056] 67. ROY, Arundhati. Bog majhnih stvari. Delo (Ljubl.), 3. jan. 2000-20. apr. 2000, leto 42, št. 1-št. 93. [COBISS.SI-ID 110706176] 68.MACLAINE, Shirley. Camino : po stezi zvezd. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2001. 301 str. ISBN 961-230-229-4. [COBISS.SI-ID 46521345] 69. JOHNSON, Sandy. Knjiga tibetanskih starešin : življenjske zgodbe in modrost velikih sodobnih duhovnih učiteljev Tibeta. Ljubljana: Iskanja, 2001. 287 str., ilustr. ISBN 961-6058-24-X. [COBISS.SI-ID 112204032] 70. MERYN, Siegfried, METKA, Markus, KINDEL, Georg. Moški za tretje tisočletje, (Zbirka Za dober dan). Ljubljana: Prešernova družba, 2001. 343 str. ISBN 961-6261-77-0. [COBISS.SI-ID 112684544] 71. FITZGERALD, Penelope. Knjigarna. Delo (Ljubl.), 6. apr. 2001-11. maja 2001, leto 43, št. 80-št. 106. [COBISS.SI-ID113327104] 72. VINEBERG, Steve. Obraz proti obrazu: Bergmanova Persona. Delta (Ljubl.), 2001, letn. 7, št. 1/2, str. 21-38. [COBISS.SI-ID 216704000] 73.DYER, Wayne W.. Dragulj je v tebi. 2. natis. Kranj: Ganeš, 2002. 271 str. ISBN 961-200-025-5. [COBISS.SI-ID 115839488] 74. PIŠČANEC, Elda. Elda Piščanec : (1897-1967) : retrospektivna razstava : [Kulturni center Ivan Napotnik, Galerija Velenje], 14. junij-28. september 2002. Velenje: Kulturni center Ivan Napotnik, Galerija, 2002. 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 118663936] 75. FRAME, Janet. Karpati, (Zbirka Zenit). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2002. 263 str. ISBN 86-11-16341-9. [COBISS.SI-ID 119816960] 76.NAIPAUL, V. S.. Maser mistik, (Zbirka Nobelovi nagrajenci). Radovljica: Didakta, 2002. 255 str. ISBN 961-6463-05-5. [COBISS.SI-ID 120886784] 77.MERYN, Siegfried, METKA, Markus, KINDEL, Georg. Moški za tretje tisočletje, (Zbirka Za dober dan). 2. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2002. 343 str. ISBN 961-6261-77-0. [COBISS.SI-ID 116665600]78. LINK, Charlotte. Vrtnarica z Guernseya, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, 2002. 601 str. ISBN 961-6261-87-8. [COBISS.SI-ID118814464] 79. NAIPAUL, V. S. Knjige tu, knjige tam, knjige, če pogledaš stran. Delo (Ljubl.), 25. nov. 2002, leto 44, št. 271, portret. [COBISS.SI-ID 122466048]80. MAGGIO, Theresa. Sicilske dude : glasba v predbožičnem času. Delo (Ljubl.), 23. dec. 2002, leto 44, št. 295. [COBISS.SI-ID 122138112] 81. OSIPOVICH, Tatiana. Po pošti naročene ruske neveste : seks, kriminal in kulturni stereotipi. Delta (Ljubl.), 2002, let. 8, št. 1/2, str. 187-199. [COBISS.SI-ID 21885021] 82. KING-SMITH, Dick. Kako je pujska Lizika postala velika gospa. Ljubljana: Epta, cop. 2003. 120 str., ilustr. ISBN 961-6375-25-3. [COBISS.SI-ID 126279680] 83.COETZEE, J. M. Nobelovec, ki zareže skozi cement človeške kalvarije. Delo (Ljubl.), 13. okt. 2003, leto 45, št. 237. [COBISS.SI-ID 128470528] 84.LINDISFARNE, Nancy. Ples v Damasku : odmevna knjiga Nancy Lindisfarne. Delo (Ljubl.), 13. okt. 2003, leto 45, št. 237. [COBISS.SI-ID 128448512] 85.BROOKS, David. Potnik in Slama iz Črnega morja. Delo (Ljubl.), 27. okt. 2003, leto 45, št. 249. [COBISS.SI-ID128525824] 86. FRIEDRICH, Joachim. Amanda in detektivi, (Zbirka Amanda X). Ljubljana: DZS, 2004. 203 str., ilustr. ISBN 86-341-3770-8. [COBISS.SI-ID129190656] 87. MCEWAN, Ian. Amsterdam. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. ISBN 961-231-405-5. [COBISS.SI-ID 216313600] 88. MCEWAN, Ian. Amsterdam. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. 145 str. ISBN 961-231-405-5. [COBISS.SI-ID128849152] 89. MCEWAN, Ian. Amsterdam, (Moderni klasiki, 20). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004. 145 str. ISBN 961-231-396-2. [COBISS.SI-ID128632320] 90. CASPAREK-TÜRKKAN, Erika, CASPAREK, Petra. Domače dobrote : vkuhavanje marmelad, stiskanje sokov, peka kruha, izdelava sirov in klobas, varjenje piva, pridelava vin in mnogi drugi postopki iz babičine kuhinje, (Zbirka Za dober dan). 1. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2004. 317 str., ilustr. ISBN 961-6512-02-1. [COBISS.SI-ID 126983424]91. CASPAREK-TÜRKKAN, Erika, CASPAREK, Petra. Domače dobrote : vkuhavanje marmelad, stiskanje sokov, peka kruha, izdelava sirov in klobas, varjenje piva, pridelava vin in mnogi drugi postopki iz babičine kuhinje, (Zbirka Za dober dan). 2. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2004. 317 str., ilustr. ISBN 961-6512-02-1. [COBISS.SI-ID 128553728] 92. PUZO, Mario, GINO, Carol. Družina : nepozabni Borgijci. 1. natis. Maribor: Obzorja, založništvo in izobraževanje, 2004. 373 str. ISBN 961-6494-16-3. [COBISS.SI-ID 52851201] 93.CARROLL, Lee, TOBER, Jan M.. Indigo otroci so med nami. Ljubljana: Epta, cop. 2004. [IX], VIII, 250 str. ISBN 961-6375-34-2. [COBISS.SI-ID 213700864]94. GOODALL, Jane. Orel in mali stržek, (Knjigobube). Ljubljana: Epta, 2004. [30] str., ilustr., barvne. ISBN 961-6375-37-7. [COBISS.SI-ID 215456512] 95.CLAYTON, Peter. Poslovna govorica telesa : naša prednost in priložnost. 1. izd. Ljubljana: Prešernova družba, 2004. 168 str., ilustr. ISBN 961-6512-10-2. [COBISS.SI-ID 128870656] 96. FIEDLER, Christamaria. Primer: Buča, (Zbirka Dober dan, roman!, št. 29). Ljubljana: DZS, 2004. 244 str. ISBN 86-341-3775-9. [COBISS.SI-ID 215889920] 97. GLAVAN, Polona (ur.), DREV, Miriam (ur.). Začetek nečesa velikega : nove britanske pisave, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2004. 368 str. ISBN 961-6446-73-8. [COBISS.SI-ID 214329344]98. BROOKS, David. Orfejeva skrivnost. Delo (Ljubl.), 2. feb. 2004, leto 46, št. 26. [COBISS.SI-ID212865280] 99. BROOKS, David. Hermes - vodnik bogov in pisateljev. Delo (Ljubl.), 26. apr. 2004, leto 46, št. 97. [COBISS.SI-ID 214504192] 100. ROTH, Philip. Strašljive posledice volilnega izida : nova, odmevna knjiga Philipa Rotha. Delo (Ljubl.), 1. dec. 2004, leto 46, št. 279, ilustr. [COBISS.SI-ID 219255296] 101.MCEWAN, Ian. Z jezikom je ravnala kot s tempirno bombo : McEvanovi spomini na jezik njegove matere.Delo (Ljubl.), 8. dec. 2004, leto 46, št. 285, str. 12, portret. [COBISS.SI-ID 219297024] 102.FRIEDRICH, Joachim. Didi in šepetajoči konji, (Zbirka Amanda X). Ljubljana: DZS, 2005. 208 str., ilustr. ISBN 86-341-3773-2. [COBISS.SI-ID 220544512] 103.MUELLER, Roland. Hčerki lovca na orhideje, (Zbirka Za lahko noč). V Ljubljani: Prešernova družba, 2005. 359 str. ISBN 961-6512-41-2. [COBISS.SI-ID220934144] 104. BARNARD, Malcolm. Moda kot sporazumevanje : prevod Miriam Drev, (Zbirka Sodobna družba, 2005, 8). Ljubljana: Sophia, 2005. VII, 255 str., ilustr. ISBN 961-6294-65-2. [COBISS.SI-ID218663680] 105. MCEWAN, Ian. Sobota, (Zbirka Roman). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 362 str. ISBN 86-11-17342-2. [COBISS.SI-ID 222531328]106. LEWIS, C. S.. Zgodbe iz Narnije, Lev, čarovnica in omara, (Zbirka Srednji svet). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 149 str., ilustr. ISBN 86-11-17261-2. [COBISS.SI-ID 221288192] 107.