Pavičić, Mladen


Telefon:

Naslov:

E-pošta:

mladen.pavicic@gmail.com

Izvirni jezik:

madžarščina, poljščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

leposlovje, literarna veda, jezikoslovje, humanistika

Spletna stran:

Biografija:

14. 4. 1961 rojen v Ljubljani, leta 1987 diplomiral na Oddelku za slovenski jezik in književnost ljubljanske Filozofske fakultete. V letih 1988-1992 poučeval na krakovski Jagelonski univerzi, od leta 1992 poučuje na Univerzi Loránda Eötvösa v Budimpešti.

Nagrade, priznanja:

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

Knjige
 
1. Joe Alex: Samo Hudič si, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1992
2. Witold Gombrowicz: Dnevnik, Ljubljana, Nova revija, 1998
3. Péter Esterházy: Harmonia caelestis. Študentska založba, Ljubljana, 2013
 
Objave v revijah in časopisih
 
1. Czesław Miłosz: S poljsko poezijo proti svetu, Naši razgledi, 12. 10. 1990
 2. Sławomir Mrożek: Muzej, Delo, Književni listi, 28. 3. 1991
3. Peter Esterházi: Srednjeevropskega moškega tožbe, Naši razgledi, 10. 5. 1991
4. Adam Zagajewski: Iti v Lvov, Naši razgledi, 5. 7. 1991
 5. Piotr Lachman: Dubrovnik, Delo, Književni listi, 9. 1. 1992
6. Stanisław Barańczak: EE, prišlek z drugega sveta, Literatura 21/1993
7. Ryszard Kapuściński: Vrnitev v rodno mesto,Razgledi 2/1994
8. Tomaž Šalamun-Jolán Sárbogárdi: Dušan, tvoj Kossuth sem, tvoj železničar, Republika, 8.5. 1994
9. Adam Zagajewski: Pesmi, Sodobnost 10/1994
10. István Kovács: Ločitev prostora, Blišč otroštva, Freska v Csetneški cerkvi, Arboretum,
            Vilenica ‘97, Ljubljana 1997
11. Ferenc Molnár: Pingvini se pozdravljajo,Delo, Književni listi, 5. februarja 1998
12. Peter Nádas: Na božji dlani sediva, Vilenica 98, Ljubljana, 1998
13. Sławomir Mrożek: Šest zgodb, Delo, Književni listi, 10. junija 1999, str. 22
14. Péter Esterházy: Popravljena izdaja, Delo, Književni listi, 24. junija 2002, str. 11
15. Gábor Csordás: Mejaš Kajetan Kovič, Delo, Književni listi, 11. novembra 2002
16. Imre Kertész: Brezusodje (odlomek), Literatura, št. 137/138 (november/december 2002),
            str. 197-212
17. Ryszard Kapuściński: Moja uličica ‘67, Delo, Književni listi, 9. decembra 2002, str. 14-15
18. Ryszard Kapuściński: Ruski misterij, O novem zemljevidu sveta, Literatura 141 (marec 2003),
            str. 68-90
19. Jerzy Jarzębski: Kapuściński: od reportaže do leposlovja, Literatura 141 (marec 2003), str. 91-106
20. Ákos Szilágyi: Pisec pravzaprava, Literatura 141 (marec 2003), str. 107-113
21. Péter Nádas: Osmo pismo, Delo, Književni listi, 13. oktobra 2003, str. 15
22. Deset madžarskih pesnikov. Literatura, Ljubljana, 263-264 (maj-junij 2013), str. 101-162.
 
Znanstvena besedila
 
Knjiga
 
1. Tone Pretnar: Prešeren in Mickiewicz(soprevajalec Niko Jež), Ljubljana, Slovenska matica, 1998
 
Objave v revijah in zbornikih
 
1. Antoni Cetnarowicz: Slovenci in politika poljskih poslancev v državnem zboru v letih 1867-1868,             Zgodovinski časopis, 46/1 (1992), str. 33-39
2. Antoni Cetnarowicz: Slovenci in vprašanje gališke avtonomije v letih 1868‑1873,
            Zgodovinski časopis, 48/4 (1994), str. 519-535
3. István Fried: O življenjski poti Jožefa Košiča,Košič in njegov čas, Budimpešta 1994, str. 73-77
4. Istvan Fried: Slovensko-madžarske interference, Hasonloságok es különbözőségek/Ujemanja in razhajanja, Budimpešta, Košičev sklad, 1998, str. 179-183
5. Istvan Fried: O vzhodnosrednjeevropskih posebnostih nacionalnega epa, Hasonloságok es különbözőségek/Ujemanja in razhajanja, Budimpešta, Košičev sklad, 1998, str. 236-248
6. Istvan Fried: Slovensko-madžarske povezave,Hasonloságok es különbözőségek/Ujemanja in razhajanja, Budimpešta, Košičev sklad, 1998, str. 293-299