Mihelič, Mojca


Telefon:

05 6592 129; 031 758 210

Naslov:

Gabrovica 1, 6275 Črni Kal

E-pošta:

mojmih@gmail.com

Izvirni jezik:

bosanščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina, srbščina

Ciljni jezik:

slovenščina

Področja prevajanja:

leposlovje, humanistika, poljudnoznanstvena literatura

Spletna stran:

Biografija:

Rojena l. 1944 v Ljubljani.
Končala l. 1962  II. gimnazijo (klasični oddelek) in l. 1969 FF (slov. in franc. jezik s književnostma) v Ljubljani.
Po končanem študiju delala v l. 1969-1978 v založbi MK kot urednica, l. 1978 krajši čas kot košarkarska trenerka pri KK Olimpija, nato pa do upokojitve kot samostojna kulturna delavka - prevajalka.
Članica DSKP od l. 1980.

Nagrade, priznanja:

1970 - študentska Prešernova nagrada za diplomsko nalogo Oton Župančič in svobodni verz
1970/71 - štipendija za izpopolnjevanje v francoščini
2008 - prevajalska štipendija iz naslova knjižničnega nadomestila za Galilejev Dialog o dveh glavnih sistemih sveta

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

Knjige 
Mažuranić, Fran: »Listi«, v: Antun Gustav Matoš, Fran Mažuranić: Preste, sveže preste - Listi. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1973. 
Košiček, Marijan: Življenje v dvoje. Ljubljana: DZS, 1976.
Pravljice jugoslovanskih narodov, I-III. Ljubljana: MK, 1978 [skupaj z drugimi].
Jokić, Gojko in Gojko Vrtunić: Jugoslavija - turistični vodnik. Ljubljana: MK, 1979 [skupaj z drugimi].
Ivan Cesar: Poetika pripovedne proze Cirila Kosmača. Ljubljana-Koper: MK-Lipa, 1981.
Rifat Kukaj: Peteronogi zajec. Ljubljana: MK, 1982.
Ivan Aralica: Koža za boben. Ljubljana: MK, 1983.
Marijan Košiček: Moški v škripcih. Ljubljana: MK, 1989.
Pierre Miquel: V rimskih časih - od galskih vojn do vrhunca rimskega cesarstva. Ljubljana: MK, 1989.
Eduard Osredečki: Sodobni bonton. Ljubljana: MK, 1990.
Eduard Osredečki:  Poslovni bonton - kultura poslovnega komuniciranja. Ljubljana: TZS, 1990.
Louis-René Nougier:  V času Vikingov - od graditeljev dolgih ladij do skrivnostnih run in odkritja Amerike. Ljubljana: MK, 1990.
Klaus W. Vopel: Interakcijske vaje - doživljajske interakcijske igre, I-II. Center za socialno delo Piran, Piran, 1991.
Stevan Pešić: Tibetanci. Ljubljana: MK, 1993.
Shkëlzen Maliqi: Albansko gandhijevstvo na Kosovu. Celovec-Salzburg: Wieser, 1993.
Kornelija Pope-Toth: Homeopatija. Ljubljana: MK, 1994.
Tomislav Radić (ur.): Vox populi - zlata knjiga pregovorov vsega sveta. Ljubljana: MK, 1996.
Mircea Eliade: Zgodovina religioznih verovanj in idej, I-III, DZS, Ljubljana: DZS, 1996 [I-II skupaj z drugimi].
Georges Dumézil: Mit in ep - ideologija treh funkcij v epih indoevropskih ljudstev. Olajšana zemlja. Ljubljana: Nova revija, 1996.
Danilo Kiš: Grobnica za Borisa Davidoviča - sedem poglavij skupne pripovedi. Ljubljana: MK, 1999 [skupaj s Ferdinandom Miklavcem].
Albert Camus: Prvi človek. Ljubljana: Nova revija, 2002.
Libro delle attività - giro dell’Art Nouveau = Activity book - tour of Art Nouveau = Vodnik za otroke - po poteh “nove umetnosti”, Bruxelles: Reseau Art Nouveau Network, Direction des Monuments et des Sites de la Région de Bruxelles-Capitale, 2003.
Giordano Bruno: Kozmološki dialogi. Ljubljana: SM, 2004.
Giorgio Agamben: Kar ostaja od Auschwitza - arhiv in priča (Homo sacer III). Ljubljana: Založba ZRC, 2005.
Giorgio Agamben: Izjemno stanje (Homo sacer II/1) Ljubljana: Taložba ZRC, 2013
Michel Foucault: Življenje in prakse svobode. Izbrani spisi. Ljubljana: Založba ZRC, 2007 [skupaj z drugimi].
Galileo Galilei, »Izbrana pisma«, v: Matjaž Vesel, Nebeške novice Galilea Galileija. Ljubljana: Založba ZRC, 2007;
Galileo Galilei: Izbrana pisma in dokumenti, v: Filozofski vestnik, XXXVI/1, 2015
Galileo Galilei, Dialog o dveh glavnih sistemih sveta, ptolemajskem in kopernikanskem. Ljubljana: Založba ZRC, 2009.
Andreas Butz, Pravilna vadba za polmaraton. Ljubljana: Založba Grahovac, 2013.
Roberto Esposito, Bios, Biopolitika in filozofija (3. pogl. prev. Boštjan Nedoh). Ljubljana: Založba ZRC, 2015
Marsilio Ficino, O ljubezni, Ljubljana: SM, 2021
 
Drugo 
 
Slovensko besedilo na spletni strani Reseau Art Nouveau Network, evropske mreže mest s secesijsko dediščino (www.artnouveau-net.eu).
Različne slikanice za otroke. 
Vrsto krajših prevodov objavila zlasti v Novi reviji.
Veliko lektorirala za različne založbe.