Grošelj, Nada


Telefon:

031 792 370

Naslov:

Ilirska 15, 1000 Ljubljana

E-pošta:

nada-marija.groselj@guest.arnes.si

Izvirni jezik:

angleščina, latinščina, slovenščina

Ciljni jezik:

angleščina, slovenščina

Področja prevajanja:

leposlovje – proza in poezija za odrasle in otroke; humanistika in družboslovje (literarna teorija, filozofija, teologija, mitologija)

Spletna stran:

Biografija:

Leta 2000 sem diplomirala iz angleškega in latinskega jezika s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od leta 2000 do 2004 sem bila zaposlena na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko iste fakultete kot mlada raziskovalka. Leta 2005 sem z doktorsko disertacijo »Problem skladnje pri prevajanju slovenske poezije v angleščino« pridobila naziv doktorica znanosti s področja jezikoslovja. Odtlej sem registrirana kot samostojna prevajalka, na Filozofski fakulteti pa poučujem kot zunanja sodelavka. Kot prevajalka in lektorica za angleški jezik sodelujem z znanstvenimi ustanovami (revija za klasično filologijo Keria, ISH, ZIFF, SAZU, Slovenska matica). Objavljam znanstvene članke, referate in recenzije (predvsem o problemih prevajanja, antičnih piscih in antični mitologiji). V okviru Društva za antične in humanistične študije od leta 2009 vsako leto (so)organiziram interdisciplinarni »Grošljev simpozij«, na pesniško-kritiško-prevajalskem Festivalu Pranger pa sem od leta 2010 vodja prevajalskega programa. 

Nagrade, priznanja:

Nagrade in priznanja:
- 2013: zlata hruška (za prevod Astrid Lindgren:Mio, moj Mio)
- 2013: zlata hruška (za prevod Peter Sís:Zborovanje ptic)
- 2011: Sovretova nagrada (za prevode Publij Ovidij Nazon:Rimski koledar, Oscar Wilde: Izbrano delo, Tit Makcij Plavt: Kljukec)
- 2008: zlata hruška (za prevod Tove Jansson:Nevidni otrok in druge zgodbe)
- 2007: priznanje za mladega prevajalca (za prevoda Alberto Manguel: Zgodovina branja, in Klavdij Klavdijan: Ugrabitev Prozerpine)
 
Štipendije v tujini in študijska bivanja:
- avgust 1995–maj 1996: eno leto dodiplomskega študija v ZDA na Randolph-Macon Woman’s College, Lynchburg, Virginia (Undergraduate Exchange Program, Open Society Institute)
- 20. 6.–16. 7. 1999: poletna šola švedskega jezika in kulture v Uppsali na Švedskem (Uppsala International Summer Session)
- 26. 6.–15. 7. 2000: poletna šola švedskega jezika in kulture v Ransätru na Švedskem (Svenska institutet)
- 2. 7.–6. 7. 2003: tečaj funkcijske slovnice v Cuenci v Španiji
- 11. 6.–25. 6. 2012: študijsko bivanje v Baltskem centru za pisatelje in prevajalce v Visbyju na Švedskem
- 10. 6.–24. 6. 2013: študijsko bivanje v Baltskem centru za pisatelje in prevajalce v Visbyju na Švedskem

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

Knjige iz angleščine in latinščine:
William Butler Yeats. Zbrana poezija 1: Lirika 1889–1914. Prevod, opombe, spremna besedila. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014 (Poetikonove lire 47).
Henry James. Zver v džungli in druge zgodbe. [The Beast in the Jungle and Other Stories.]Prevod in spremna beseda. Ljubljana: LUD Literatura, 2014 (Stopinje).
Robert Hughes. Rim. [Rome.] Prevod. Ljubljana: Modrijan, 2014.
Henry James. Aspernovi rokopisi. [The Aspern Papers.] Prevod in spremna beseda. Ljubljana: LUD Šerpa, 2013 (Klasična šerpa 28).
Tim Whitmarsh. Starogrška literatura. [Ancient Greek Literature.] Prevod. Ljubljana: Modrijan, 2013.
Thomas De Quincey. Izpovedi angleškega uživalca opija: odlomek iz življenja nekega učenjaka. [Confessions of an English Opium-Eater.] Prevod in spremna beseda. Ljubljana: LUD Šerpa, 2012.
Kvint Horacij Flak. Pismo Pizonom: Umetnost pesništva. [Quintus Horatius Flaccus. Ars poetica.] Prevod, opombe, spremna beseda. V: Umetnost pesništva: od antike h klasicizmu. (Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2012) (Dialog z antiko). Str. 9–28; 29–55.
Christina Georgina Rossetti. Lokvanj v vzburkanih vodàh: izbrane pesmi. Soprevajalka. Ljubljana: KUD Logos, 2012 (Poezije). Str. 10–29, 46–51, 70–75, 92–103, 134–135, 138–141, 148–153.
Augustine. O krščanskem nauku. [De doctrina Christiana.] Prevod. Celje: Mohorjeva družba, 2012.
Geoffrey Chaucer. Legenda o dobrih ženah. The Legend of Good Women. Prevod, opombe, spremna beseda. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2011 (Dialog z antiko).
Alberto Manguel. Knjižnica ponoči. The Library at Night. Prevod. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011 (Bralna znamenja).
Mark Tulij Ciceron. O dolžnostih. [Marcus Tullius Cicero. De officiis.] Prevod. Ljubljana: Študentska založba, 2011 (Koda).
Tit Makcij Plavt. Kljukec. [Titus Maccius Plautus.Pseudolus.] Prevod, opombe, spremna beseda. Celje: Mohorjeva družba, 2010.
Mark Tulij Ciceron. O prerokovanju. Marcus Tullius Cicero. De divinatione. Prevod, opombe, spremna beseda. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2010 (Dialog z antiko).
Oscar Wilde. Izbrano delo: poezija in proza. Prevod, opombe, spremna beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009 (Klasje).
Publij Ovidij Nazon. Rimski koledar. Publius Ovidius Naso. Fasti. Prevod, opombe, spremna beseda. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2009 (Dialog z antiko).
Higin. Bajke. Hyginus Mythographus. Fabulae. Prevod, opombe, spremna beseda. Ljubljana:Institutum Studiorum Humanitatis, 2008 (Dialog z antiko).
Jason Epstein. Založniške zgodbe. Book Business. Prevod. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2008 (Bralna znamenja).
Alberto Manguel. Zgodovina branja. A History of Reading. Prevod. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2007 (Bralna znamenja).
G. E. R. Lloyd. Grška znanost po Aristotelovem času. Greek Science after Aristotle. Prevod. Ljubljana: Studia humanitatis, 2007.
Alasdair MacIntyre. Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Dependent Rational Animals. Prevod. Ljubljana: Študentska založba, 2006 (Claritas).
Jonathan Hill. Kaj je krščanstvo sploh storilo za nas? Vloga krščanstva pri oblikovanju današnje podobe sveta. What Has Christianity Ever Done for Us? Prevod. Celje: Mohorjeva družba, 2006.
Klavdij Klavdijan. Ugrabitev Prozerpine. Claudius Claudianus. De Raptu Proserpinae. Prevod, opombe, spremna beseda. Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis, 2006 (Dialog z antiko).
Wayne C. Booth. Retorika pripovedne umetnosti. The Rhetoric of Fiction. Prevod. Ljubljana: Literatura, 2005 (Labirinti).
 
Knjige iz švedščine:
Tove Jansson. Komet prihaja. [Kometen kommer.] Prevod. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014.
Jonas Jonasson. Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil. [Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.] Prevod. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.
Astrid Lindgren. Mio, moj Mio. [Mio, min Mio.] Prevod. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.
Astrid Lindgren. Detektivski mojster Blomkvist. [Mästerdetektiven Blomkvist.] Prevod. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009 (Zbirka Žepnice, Mladinsko leposlovje).
Astrid Lindgren. Brata Levjesrčna. [Bröderna Lejonhjärta.] Prevod. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008 (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom).
Tove Jansson. Nevidni otrok in druge zgodbe. [Det osynliga barnet och andra berättelser.] Prevod. Ljubljana: Modrijan, 2008).
 
Reprezentativni prevodi v angleščino:
Kozma Ahačič. The History of Linguistic Thought and Language Use in 16th Century Slovenia. Prev. Nada Grošelj in Gregor Pobežin. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.
Jože Snoj. In cel boš, podoben otoku: izbrane pesmi = And you shall be whole, like an island: selected poems. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. Prevod poezije (102 pesmi) in proze (40.370 znakov s presledki) v angleščino.
Tone Pavček. Majhnice in majnice: pesmi mnogih let za mnoge bralce = Budding songs, maying songs: poems of many years for many readers. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. Prevod v angleščino: prozno besedilo: str. 9—12; 639 verzov (39 pesmi: str. 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 45, 47, 57, 65, 75, 85, 93, 119, 135, 139, 143, 155, 159, 163, 169, 175, 177, 179, 187, 189, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 207, 219, 227).
France Prešeren. Izbrane pesmi = Selected poems. Izbor pesmi in spremna beseda Uroš Mozetič, prevedli Henry Cooper et al. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. Prevod v angleščino: 82 + 14 + 14 + 210 verzov = 320 verzov (str. 25, 27, 29, 31; 49; 59; [Sonetni venec:] 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89).
Vanesa Matajc (ur.). Fragments from Slovene Literature: An Anthology of Slovene Literature. Ljubljana: Slovene Writers’ Association: Slovene P.E.N.: Association of the Slovene Literary Translators, 2005. – (Litterae Slovenicae; 2005, 1). Prevod v angleščino: 275 verzov (str. 15–17, 26, 29, 44, 45, 56–57, 63–64, 139, 241–248), prozno besedilo: str. 11–14, 18–20, 21–22, 23–25, 31–35, 50–55, 58–59, 65–71, 78–85, 87–93, 182–186, 193–197, 250–255, 273, 409–418.
Vanesa Matajc (ur.), Barbara Pogačnik (ur.). Tales Growing Up into Secrets: An Anthology of Contemporary Slovene Youth Literature. Ljubljana: Slovene Writers’ Association: Slovene P.E.N.: Association of the Slovene Literary Translators, 2004. – (Litterae Slovenicae; 2004, 1). Prevod v angleščino: 329 verzov (str. 36–52, 60, 63), prozno besedilo: str. 79–81, 255–266.
 
Revije, časopisi (izbor):
Maja Lundgren. Pompeji. Odlomki. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2014, letn. 16, št. 2, str. 185–200.
August Strindberg. O moderni drami in modernem gledališču (1889): izbor. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2012, vol. 14, no. 2, str. 211–226.
August Strindberg. Samum. Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2012, vol. 14, no. 1, str. 191–210.
August Strindberg. Parija (1889): enodejanka.Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2011, vol. 13, no. 2, str. 219–248.
August Strindberg. Močnejša (1889): prizor.Monitor ISH. [Tiskana izd.], 2011, vol. 13, no. 1, str. 223–230.
Robert Louis Stevenson. O nekaterih tehničnih dejavnikih sloga v književnosti. Literatura: mesečnik za književnost, marec 2012, letn. 24, št. 249, str. 99–117.
Marjorie Perloff. Neresnična mesta. Literatura: mesečnik za književnost, september–oktober 2009, letn. 21, št. 219–220, str. 78–121.
Douglas Colin Muecke. Domet ironije. Literatura: mesečnik za književnost, januar–februar 2009, letn. 21, št. 211–212, str. 108–134.
 
Radio
19. 7. 2003. Literarni nokturno (Poletje v rimski koledarski poeziji, Nada Grošelj in Jelena Isak). RS, 1. program, 23:05.
16. 10. 2003. Literarni večer (Ovidij in drugi: Poletje in jesen v rimski koledarski poeziji, besedilo in štirje prevodi N. G., šest prevodov J. I.). RS, 1. program, 21:05.
4. 9. 2007. Literarni večer (Tina Mahkota, Književnost v irščini: vključila moj prevod spremne besede in MacLachlainnove pesmi »Besedovanje«). RS, 3. program, 20:00–20:30.
8. 9. 2007. Literarni nokturno (Celia de Fréine: Pesmi). RS, 1. program, 23:05.
18. 3. 2009. Literarni nokturno (Oscar Wilde). RS, 3. program.
15. 6. 2010. Literarni večer (Publij Ovidij Nazon, Rimski koledar – izbor ter prevod odlomkov in vezni tekst). RS, 3. program, 21:05—21:45.
30. 1. 2011. Literarni portret: Christina Georgina Rossetti. RS, 3. program, 22:05. (Pripravili Miljana Cunta, ki je napisala tudi spremno besedo, Nada Grošelj in Andrej Arko. Moj delež: izbor 88 verzov iz Škratje tržnice in vezno besedilo k temu delu.)
15. 2. 2011. Literarni večer – rimski komediograf Tit Makcij Plavt (izbor ter delni prevod odlomkov in vezni tekst). RS, 3. program, 21:00—21:45. (Urednik: Marko Golja)
6. 12. 2011. Literarni večer – Nada Grošelj (spraševal Marko Golja; Polde Bibič in Kristijan Muck brala odlomke iz Wildove Balade, Ovidijevega Rimskega koledarja in Chaucerjeve Legende o dobrih ženah). RS, 3. program, 21:00—21:40.
3. 1. 2012. Literarni večer – Pesnica Christina Georgina Rossetti (izbor ter delni prevod odlomkov in vezni tekst). RS, 3. program, 21:00—21:45. (Urednik: Marko Golja)
25. 10. 2012. Literarni večer – August Strindberg: Boj umov (izbor ter prevod odlomkov iz štirih Strindbergovih enodejank – Močnejša, Parija, Samum, Vez – in vezni tekst). RS, 1. program, 21:05—21:50. (Urednik: Marko Golja)
6. 2. 2014. Literarni nokturno (Henry James: Aspernovi rokopisi). RS, 3. program, 19:00, in 1. program, 23:05.
20. 2. 2014. Literarni večer (Nada Grošelj – William Butler Yeats: Od romantične barvitosti do zimske ostrine). RS, 3. program, 21:05.