Rozman, Nuša


Telefon:

031 485 010

Naslov:

Bohinjska Bela 22, 4263 Bohinjska Bela

E-pošta:

nusa.p.rozman@gmail.com

Izvirni jezik:

angleščina, slovenščina

Ciljni jezik:

angleščina, slovenščina

Področja prevajanja:

leposlovje in humanistika ter različna strokovna besedila

Spletna stran:

Biografija:

Po končani gimnaziji v Kranju je leta 1999 diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz primerjalne književnosti in literarne teorije ter angleškega jezika s književnostmi. V študijskem letu 1995-96 je kot redno vpisana študentka v okviru štipendirane dodiplomske študijske izmenjave poslušala in opravila izpite iz osmih predmetov s področij literature, psihologije, sociologije in filozofije na Roosevelt University,College of Arts and Sciences, Chicago, ZDA. Prevaja od konca študija; v letih 2002−2007 in od leta 2009 naprej kot samozaposlena prevajalka na področju leposlovja in humanistike. Je članica Društva slovenskih književnih prevajalcev in Društva znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije.

Nagrade, priznanja:

2008: delovna štipendija iz naslova knjižničnega nadomestila za prevod romana Zarota bebcev Johna Kennedyja Toola
2018: delovna štipendija iz naslova knjižničnega nadomestila za prevod romana Planet gospoda Sammlerja Saula Bellowa

Študijska in rezidenčna bivanja:

1995−96: dvosemestrski dodiplomski študij družboslovja in humanistike na Roosevelt University, College of Arts and Sciences, Chicago, ZDA s štipendijo v okviru študijske izmenjave Samantha Smith Memorial Exchange Program

Bibliografija:

     
KNJIŽNE OBJAVE

DRUCKER, Malka (2002). Frida Kahlo. V: Frida Kahlo, Ljubljana: Študentska založba (Beletrina), str. 5−150.
ŠKOF, Lenart (2002). »Compassion between Religion and Philosophy: A Path to Schopenhauer’s Ethics of Compassion«. V: Lenart Škof, Sočutje med religijo in filozofijo: pot k Schopenhauerjevi etiki sočutja, Ljubljana: Družina (Acta theologica Sloveniae), str. 204−210.
RORTY, Richard (2002). »Ameriški nacionalni ponos: Whitman in Dewey«. V: Richard Rorty,Izbrani spisi, Ljubljana: LUD Literatura (Labirinti), str. 143−165.
FRYE, Northrop (2004). Anatomija kritištva. Ljubljana: LUD Literatura (Labirinti).
SYLVESTER, David (2005). Surovost stvarnega: intervjuji s Francisom Baconom. Ljubljana: Študentska založba (Koda).
TOOLE, John Kennedy (2007). Zarota bebcev. Ljubljana: Društvo Apokalipsa (Apokalipsa).
ŠKOF, Lenart (2008). »Introduction«. V: Indian studies: Slovenian contributions (ur. Lenart Škof), Calcutta: Sampark, str. I−VIII.
ŠMITEK, Zmago (2008). »Franc Gallenfels - Protector of the Golden Goa«. V: prav tam, str. 3−14.
PETRIČ, Ernest (2008). »India between Memories and the Future«. V: prav tam, str. 31−45.
ŠKOF, Lenart (2008). »The Upanişads, Hermeneutics and Indian Tradition«. V: prav tam, str. 223−236.
BELLOW, Saul (2017). Planet gospoda Sammlerja. Ljubljana: Sanje (Sanje. Roman).

REVIALNE OBJAVE

SUKENICK, Ron (1999). »Avantpop, surfikcija, hiperfikcija«. V: Apokalipsa, št. 29/30, str. 215−216.
MCCAFFERY, Larry (1999). »13 uvodnih možnih pogledov na post postmodernistični estetski fenomen, imenovan avantpop«. V: prav tam, str. 217−228.
AMERIKA, Mark (1999). »50 načinov trženja vaše ljubljene osebe«. V: prav tam, str. 229−232.
JAFFE, Harold (1999). »Vojni elegan«. V: prav tam, str. 233−236.
WOOLF, Virginia (2001). »Dnevnik pisateljice«. V: Revija 2000, št. 140/141/142, str. 99−120.
VUKSANOVIĆ, Divna (2002). »Baročna čutnost kulturne industrije: vprašanje estetskega užitka«. V: Apokalipsa, št. 55/56, str. 106−114.
CENGIZKAN, Ali (2002). »Arhitekturno okrasje: objekti modernizacije in industrializacije (Turčija: 1950-1960)«. V: prav tam, str. 115−124.
SAGLAM, Hankan (2002). »Estetika v kapitalistični viziji: transformacija obalnih predelov Turčije po letu 1980«. V: prav tam, str. 125−129.
ERZEN, Jale (2002). »Smrt tragedije«. V: prav tam, str. 130-143.
DRUCKER, Malka (2002). »Frida Kahlo: biografija in dnevniki«. V: Ampak, št. 1, str. 56.
COETZEE, John Maxwell (2003). »Pesniki in živali«. V: Literatura, št. 148/149, str. 165−188.
GOULD, Stephen Jay (2003). »Kaj se naš obremenjeni duh lahko nauči od brezmadežnega goloba«. V: Apokalipsa, št. 63/64/65, str.105−118.
THOMSON, J. Anderson (2003). »Darwin obvladuje plenice: evolucijski pogled na navezanost in terorijo objektnih odnosov«. V:prav tam, str. 132−153.
MOORE, Thomas Gale (2003). »Placebi, vera in morala ali čemu religija?«. V: prav tam, str. 154−179.
TRIEVERS, Robert (2003). »Prvine znanstvene teorije samozavajanja«.V: prav tam, str. 180−204.
ROSENZWEIG, Franz (2003). »Zvezda odrešitve: (odlomek)«. V: Apokalipsa, št. 67/68/69, str. 330−335.
RAVVEN, Heidi M. (2003). »Izhodišča za judovsko feministično filozofijo«. V: prav tam, str. 357−364.
EMERSON, Ralph Waldo (2004). »Nagovor zadnjemu letniku študentov bogoslovja na univerzi v Cambridgeu, v nedeljo, 15. julija 1838, zvečer«. V: Poligrafi, št. 35/36 (Ameriška filozofija religije, Ljubljana: Nova revija), str. 13−28.
ŠKOF, Lenart (2005). »From compassion to solidarity: the ethical self, values and the society«. V: Synthesis philosophica, fasc. 1, str. 141−150.
KOTESKA, Jasna (2005). »Enojnost para.« V:Apokalipsa, št.  90/91/92, str. 375−386.
SELLS, Michael (2005). »Psevdoženska in mojster: od-rekanje in esecializem«. V: Poligrafi, št. 39/40 (Mistika in literatura, Ljubljana: Nova revija), str. 227−263.
JOVANOVSKI, Alenka (2005). »The wholeness of self-consciousness in the thought and poetry of Novalis«. V: Teoretsko literarni hibridi: o dialogu literature in teorije (ur. Marko Juvan, Jelka Kernev Štrajn), Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, ZRC SAZU, str. 38−40.
CHODOROW, Nancy (2006). »Reprodukcija materinstva: Epilog: Materinskost žensk in žensko osvobajanje«. V: Apokalipsa, št. 103/104, str. 71−81.
PING, Wang (2006). »Nu-šu: žensko pisanje na Kitajskem«. V: prav tam, str. 159-168.
JOVANOVSKI, Alenka (2006). »Abstract«. V: Alenka Jovanovski, Estetsko in religiozno izkustvo v poeziji: pomen religioznega za estetsko izkustvo: doktorska disertacija, Ljubljana: [Alenka Jovanovski], str. 293−295.
ŠKOF, Lenart (2006). »Metaphysical ethics reconsidered: Schopenhauer, compassion and world religions«. V: Schopenhauer Jahrbuch, str. 101−118.
TOOLE, John Kennedy (2006). »Zarota cepcev:(odlomek iz romana)«. V: Apokalipsa, št. 105, str. 19−30.
RORTY, Richard (2008). »Filozofija in hibridizacija kulture«. V: Nova revija, št. 309/310/311, str. 268−280.
ŠKOF, Lenart (2008). »Mišljenje med kulturami: pragmatizem, Rorty in medkulturna filozofija«. V: prav tam, str. 281−305.
ŠKOF, Lenart (2008). »Pragmatism and social ethics: an intercultural and phenomenological approach«. V: Contemporary Pragmatism, št. 1, str. 121−146.
POTOCCO, Marcello (2009). »Literature, ideology, and the imaginary«. V: CLWeb: Comparative Literature and Culture, št. 2,http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol11/iss2/1.
BELLOW, Saul (2017). »Planet gospoda Sammlerja: (odlomek – začetek romana)«. V: Apokalipsa, št. 213/214/215, str. 193−203. 

IZVIRNI PRISPEVKI

N. R. (2017). »Planet gospoda Sammlerja v zagonetnem vesoljstvu: kratka beseda o knjigi«. V: Saul Bellow, Planet gospoda Sammlerja, Ljubljana: Sanje (Sanje. Roman), str. 257−260.
N. R. (2018). »Vse kaj drugega kot ‘bedno povprečen’ pisatelj«. V: Delo, 17. 4. 2018, str. 15.
N. R. (2019). »Endometrioza in Henrik VIII«. V: airBeletrina, 24. 4. 2019,      http://www.airbeletrina.si/clanek/endometrioza-in-henrik-viii.
N. R. (2019). »Smešnost vzvišenega lika v prevodnem delu: primera Zarote bebcev Johna Kennedyja Toola in Planeta gospoda Sammlerja Saula Bellowa«. Prispevek na mednarodnem prevajalskem simpoziju Društva slovenskih književnih prevajalcev, Potrna, 4.−6. oktober 2019.