Dolgan, Tone


Telefon:

+39 3338117698; +386 31886201; skype: tone.dolgan

Naslov:

Via Brentoni 40, 30031 Dolo (VE), Italija

E-pošta:

info@sloveno.it / tone.dolgan@virgilio.it

Izvirni jezik:

angleščina, francoščina, italijanščina, slovenščina

Ciljni jezik:

italijanščina, slovenščina

Področja prevajanja:

humanistika, leposlovje, tehnika in drugo

Spletna stran:

www.sloveno.it

Biografija:

Rojen v Ljubljani, 8. 10. 1969.        
Izobrazba:
1984-1988: Srednja naravoslovna šola v Ljubljani.
1989-1991: Uspešno zaključil prva dva letnika (študij filozofije) na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.
1992-1995: Študij teologije sem nadaljeval in zaključil na Salezijanski papeški univerzi v Rimu. Diplomiral z oceno magna cum laude. Univerza v Ljubljani je diplomo nostrificirala in mi priznala naziv magistra teologije.
2000: Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sem uspešno zagovarjal nalogo »Jungovska psihologija osebnosti in njena aplikacija na zgodovinske osebe« in pridobil naslov magistra znanosti.
Delo:
S prevajanjem se ukvarjam vse od leta 1998, ko je izšel moj prvi knjižni prevod (Gallo L.A., Jezusova Cerkev). 
Od leta 2005 živim in delam kot samostojni prevajalec v Italiji, v bližini Benetk. 
 

Nagrade, priznanja:

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

ENGLISH → SLOVENIAN
Michel Foucault - Noam Chomsky, O človeški naravi (Human nature: Justice vs. Power), Krtina, Ljubljana 2007.
Robert M. Pirsig, Zen in umetnost vzdrževanja motornega kolesa (Zen and the Art of Motorcycle Maintenance), Iskanja, Ljubljana 2005.
Peter L. Berger, Globalni oris desekularizacije sveta (The Desecularisation of the World: A Global Overview), in Tretji dan 4/5 (2003), pp. 104-113.
John Templeton, Agape ljubezen (Agape Love), Mohorjeva družba, Celje 2004.
Richard Rohr, Moški na duhovni poti (The Wild Man’s Journey), Tangram, Ljubljana 2005.
Parker J. Palmer, Poučevati s srcem (The Courage to Teach), Educy, Ljubljana 2001.
S. Parker - B.Williams, Enciklopedija: vprašanja in odgovori (Question and Answer Encyclopedia, 2 chapters), Didakta, Ljubljana 2006.
Richard Rohr, Še vedno pohujšljiva skrivnost učlovečenja, in Tretji dan 1/2 (2004), pp. 16-21.
Immaculée Ilibagiza, Preživela, da pričujem (Left to Tell), Slomškova založba, Maribor 2010.
Scott Hahn, Jagnjetova večerja (The lamb’s supper), Slomškova založba, Maribor 2011.
 
ITALIAN → SLOVENIAN
Gianni Vattimo, Mislim, da verujem (Credere di credere), Ljubljana 2004.
Jean Vanier, Poklicani k prijateljstvu in bratstvu (In comunione), Celje 2015.
Rossella Fabiani (a cura di), Maksimilijan. Cesarjevo življenje (Massimiliano. Vita di un imperatore), Marsilio Ed., Venezia 2014.
Paolo Virno, Družbene vede in “človeška narava” (Scienze sociali e natura umana), Ljubljana 2007.
Enzo Bianchi, Krščanska drugačnost (La differenza cristiana), Celje 2007.
Anna E. Galeotti, Toleranca. Pluralistični predlog (La tolleranza. Una proposta pluralista), Ljubljana 2009.
Giovanni Reale, Rimski triptih. Uvod k branju Rimskega triptiha Janeza Pavla II.
Chiara Lubich, Bog te neizmerno ljubi (Dio ti ama immensamente), Ljubljana 2009.
Olivier Clement, Duhovni temelji prihodnosti (Fondamenti spirituali del futuro), in Drugačno sonce, Celje 2006.
Olivier Clement, Kristjani - ločeni, toda (že) združeni, in Tretji dan 6/7 (2003), pp. 133-141.
Oreste Paliotti et al., Moja sestra Chiara: intervju z Ginom Lubichom (Chiara mia sorella: intervista a Gino Lubich), Novi svet, Ljubljana 2013.
Marta Verginella, Med zgodovino in spominom (Tra storia e memoria), in Fojbe. Primer psihopatološke recepcije zgodovine, Ljubljana 2009.
Giacomo Todeschini, Brezčastnost tistega, ki je zunaj, in njena geneza na krščanskem Zahodu, in Fojbe. Primer psihopatološke recepcije zgodovine, Ljubljana 2009.
Tarcisio Bertone, Zadnja fatimska vidkinja (L’ultima veggente di Fatima), Celovec 2008.
Luis A. Gallo, Jezusova Cerkev (La chiesa di Gesù), Ljubljana 1998.
Enzo Bianco, Izboljšajmo naša srečanja(Miglioriamo le nostre riunioni), Ljubljana 2004.
Egidio Santanchè, Skrivnostni svet naših otrok (Il mondo sconosciuto dei nostri figli), Ljubljana 2009.
Claudio Mantovano, Za hip postoj (Fermati un istante), Ljubljana 2008.
Anna M. Zanzucchi, Biti mati - velika umetnost(L’arte difficile di essere madre), Ljubljana 2008.
Anna e Alberto Friso, V dvoje: pet skrivnosti za srečo v zakonu (In due: cinque segreti per il benessere di copia), Novi svet, Ljubljana 2012.
Richard Rohr, Divji mož. Štiri predavanja o moški duhovnosti (L’uomo selvatico), Ljubljana 1999.
Ezio Aceti, Ali otroka prinese štorklja? Od 4 do 7 let (Basta cavoli e cicogne! Dai 4 ai 7 anni), Ljubljana 2009.
Ezio Aceti, Ali otroka prinese štorklja? Od 8 do 11 let (Basta cavoli e cicogne! Dai 8 ai 11 anni), Ljubljana 2009.
Ezio Aceti, Ali otroka prinese štorklja? Od 12 do 15 let (Basta cavoli e cicogne! Dai 12 ai 15 anni), Ljubljana 2010.
AA.VV., MemArt. Umetnostni spomini med Benetkami in Istro (MemArt: memorie d’arte tra Venezia e Istria), Camera di commercio Venezia 2008.
Forthcoming: Barbara e Paolo Rovea, Hoditi skupaj pred poroko (Fidanzati), Novi svet, Ljubljana.
 
SLOVENIAN → ITALIAN
Tone Ciglar, Testimone della bonta’: Servo di Dio Andrej Majcen missionario in Cina e in Vietnam, Salve, Ljubljana 2013.
Abstract in the book Svetniki: slikarstvo XVIII. stoletja na Slovenskem (by Milček Komelj), Nova revija, Ljubljana 2008.