Zabukovec, Urša


Telefon:

Naslov:

Tovarniška ulica 39, 1235 Radomlje

E-pošta:

ursonok@gmail.com

Izvirni jezik:

poljščina, ruščina, slovenščina, španščina

Ciljni jezik:

poljščina, slovenščina

Področja prevajanja:

Spletna stran:

Biografija:

Urška Zabukovec (1980, Ljubljana) je leta 2005 je zaključila študij primerjalne književnosti in ruskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2011 pa je na Jagelonski Univerzi v Krakovu doktorirala iz ruske filologije. V Sloveniji je med študijem več let učila ruščino (jezikovna šola Bartus), na Jagelonski Univerzi je predavala Dostojevskega (2009-2010).
Od 1. 7. 2013 ima status svobodne književne prevajalke. Prevaja leposlovje, filozofijo in teorijo iz ruščine, španščine ter iz slovenščine v poljščino. Je avtorica knjige Neverbalni Dostojevski (2014). Objavlja znanstvene članke doma in v tujini, piše spremne študije, eseje in kritiške zapise.

Nagrade, priznanja:

- dvakrat štipendija Škrabčeve ustanove za dosežke na področju slovanskih jezikov;
- delovna štipendija (2016);
- tretja nagrada poljskega Nacionalnega centra za kulturo za doktorsko disertacijo (2012).

Študijska in rezidenčna bivanja:

Bibliografija:

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA
- Neverbalni Dostojevski. Ljubljana: LUD Literatura, 2014.

PREVODI

Prevodi iz ruščine v slovenščino:
- Ju. M. Lotman, Znotraj mislečih svetov. Ljubljana: Studia humanitatis, 2006.
- F. M. Dostojevski, Nespodobna anekdota. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina), 2007.
- M. M. Bahtin, Problemi poetike Dostojevskega . Ljubljana: LUD Literatura, 2007.
- F. M. Dostojevski, Dnevnik pisatelja I (Izbor kratke proze in esejev). Ljubljana: Študentska založba (Beletrina), 2007.
- N. V. Gogolj, Izginulo pismo. Mrtve duše 2. del in izbor kratke proze [Izbrana mesta iz korespondence s prijatelji, izbor kratkih zgodb iz zbirk Večeri na pristavi blizu Dikanjke, Mirgorod in Peterburške povesti. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina), 2010.
- Semjon Ludvigovič Frank, Nedoumljivo. Ontološki uvod v filozofijo religije. Ljubljana: KUD Logos, 2012. 
- Mihail Riklin, Svoboda in prepoved. Kultura v obdobju terorja. Ljubljana: LUD Literatura, 2015.
- Sergej Bulgakov, Filozofija ekonomije. Ljubljana: KUD Logos, 2015.
Nikolaj Leskov, Pravljični rubelj – v tisku
- Mihail Bulgakov, Zojkino stanovanje. V: M. Bulgakov, Štiri drame. Ljubljana: LUD Šerpa, 2016.
- Tatjana Tolstoj, Mjausk. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: Forum slovanskih kultur, 2016.
- F. M. Dostojevski, Zapiski iz podtalja. Ljubljana: Beletrina, 2017 – v tisku.

Prevod iz angleščine:
-Isaiah Berlin, Ruski misleci. Ljubljana: Študentska založba, 2014.

Prevodi iz španščine:
-Jesús Carrasco, Na prostem. Novo mesto: Goga, 2016.
- Rafael Argullol, Prekleta popolnost. Spisi o žrtvovanju in čaščenju lepote – trenutno prevajam za založbo LUD Literatura

Iz slovenščine v poljščino:
- Gorazd Kocijančič, O nardzinach ethosu [O rojstvu ethosa; iz knjige Razbitje], „Kwartalnik filozoficzny“ 2015/1.
- Gorazd Kocijančič, Certamen spirituale (izbor) – vzorčni prevod
- Pavle Rak, Wyciszenie serca [Utišanje srca] (izbor) – vzorčni prevod

Prevodi poezije:
- Sergej Stratanovski, Smokva. V: Logos, spletna revija: http://kud-logos.si/2016/smokva/. 23. 2. 2016.
- Anastasija Strokina, Moji junaki. V: Literatura, spletna revija: http://www.ludliteratura.si/branje/poezija/moji-junaki/

ČLANKI
- „Podoba avtorja“ in hagiografske prvine v romanu Dostojevskega Bratje Karamazovi. V: „Slavistična Revija”, № 3, 2005, str. 283-299. 
- Иконографическое описание Алёши Каpамазова в романе Братья Карамазовы // Актуальные проблемы философии, социологии и политологии, экономики и психологии, В. Г. Попов (ред.), Пермь: Пермский Государственный Университет 2006,  с. 125-128.
-Dostojevskega »balada” o Rusiji in Evropi: epilog versus „slaba neskončnost”. V:„Literatura”, № 203-204, 2008, str. 107-124.
- Komunikacja a metanoia w „Biesach” F. Dostojewskiego. V: Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej. A. Dudek (red.), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, str. 323-331. (PL)
- Gogoljev Portret in Idiot Dostojevskega. Problem umetnosti, zla in odrešitve. V: „Literatura“, 243-244, september/oktober 2011, str. 147-161.
- „Taka otóż chwilka”. Stan duchowy człowieka, a jego percepcja rzeczywistości w powieści Bracia Karamazow F. Dostojewskiego. V: „Studia Gdańskie“, Gdańsk 2011, str. 377-403. (PL)
- „Низкие истины”, „возвышающий обман”, апофатика. Восприятие действительности в романе „Подросток”. V: Fiodor Dostojewski i problemy kultury, A. Raźny (red.). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, str. 146-157. (RU)
- Beda dialoga: Demonična evharistija v romanu Bratje Karamazovi. V: „Tretji dan“ 2012, 5/6, str. 115-123.
- Ciało w „Biesah“ – ciało biesów. Komunikacja niewerbalna w powieści F. Dostojewskiego. V: „Kultura współczesna“ Nr 4 (79), 2013, str. 183-197. (PL)
- Гностический спаситель или „ревностный христианин“? Об одном прочтении романа „Идиот“ Достоевского. V: Slavistična revija, letnik 62, št. 4 (2014), str. 579-591. (RU)
- Ф.М. Достоевский — историк „нового“ детства. V: Rosyjskie dzieciństwo. K. Duda, A. Dudek (ur.), Krakow, 2015, str. 241-253.
- The Insulted and Injured. V: Logos, spletna revija: http://kud-logos.si/2015/the-insulted-and-injured/. 4. 6. 2015.
- Невербальная коммуникация в романах Ф. Достоевского. V: Материалы конгресса МАПРЯЛ, 2015. (CD)
- Невербальная коммуникация в „Преступлении и наказании“: О соотношении духа, тела и способа повествования. V: Zbornik s simpozija IDS, 2016 – v tisku.
- Переводчик „Кыси“ Татьяны Толстой: раб автора или читателя? V: Материалы Конгресса переводчиков Института перевода 2016 - v tisku.
- Говорящее слово действует, а кулинарный антураж говорит. Диалог-трапеза как „диалог-искушение“ в творчестве Достоевского. V: „Достоевский и мировая культура“ — v tisku.

SPREMNE ŠTUDIJE
- Nespodobna anekdota Dostojevskega in »kočljivo obdobje« 60. let 19. stoletja. V: F. M. Dostojevski, Nespodobna anekdota, Ljubljana: Beletrina 2007, str. 75-115.
- Bahtinov Dostojevski ali o tem, kako naj zadano sobivata »jaz« in »drugi«. V: M. M. Bahtin, Problemi poetike Dostojevskega, Ljubljana: Literatura 2007, str. 309-331.
- Filozofija skozi razodetje: Semjon Frank 1877-1950. V: Semjon Frank, Nedoumljivo. Ontološki uvod v filozofijo religije. Ljubljana: Logos 2012, str. 425-441.
- „V zgodovini obstaja taka stvar ...“ Spremna beseda. V: Dina Rubina, Na Zgornji Maslovki, Novo mesto: Goga, 2013, str. 193-209.
- Isaiah Berlin in ruska intelektualna tradicija. V: I. Berlin, Ruski misleci. Ljubljana: Študentska založba, 2014, str. 357-372.
- Mihail Riklin o kulturi in terorju, o iluzijah intelektualcev in nalogah filozofov. V: M. Riklin, Svoboda in prepoved. Ljubljana: LUD Literatura, 2015, str. 239-254.
- Filozofija ekonomije: teologija dela in okoljska metafizika Sergeja Bulgakova. V. S. Bulgakov, Filozofija ekonomije. Svet kot ekonomija. Ljubljana: KUD Logos, 2015.
- Če je volja, se najdejo tudi pastirji. O prvencu Jesúsa Carrasca. V: Jesús Carrasco, Na prostem. Novo mesto: Goga, 2016.
- Tradicionalisti, novatorji, čarovniki. O(b) romanu Tatjane Tolstoj. V: Tatjana Tolstoj, Mjausk. Ljubljana: DSP, 2016.
- Človek, resničnost, ideal: o neulovljivi živosti Zapiskov iz podtalja. V: F. Dostojevski, Zapiski iz podtalja. Ljubljana: Beletrina, 2017.