Ne spreglejte - 22. 10. 2020

10. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

9.–13. december 2020, spletna izvedba

 

VABILO

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) vabi na 10. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki se bo med 9. in 13. decembrom 2020 odvijal po spletu.

Mednarodni prevajalski seminar bo predvidoma 12 izbranim uveljavljenim in perspektivnim prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske literature in možnost sodelovanja s slovenskimi prevodoslovci, avtorji, predavatelji in tujimi kolegi. Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, založbami in prevajalci.

Vsi seminarski dogodki bodo letos potekali po spletu (preko aplikacije Zoom) in/ali bodo posneti. Delovni jezik seminarja je slovenščina.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjali z izbranim odlomkom. Cilj tovrstnega dela je poglabljanje poznavanja avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela.

Izbrani avtorji in njihova dela:

  1. Feri Lainšček: Ki jo je megla prinesla. Ljubljana: Mladinska knjiga, zbirka Kondor 2017.  (roman)

  2. Nataša Konc Lorenzutti: Kdo je danes glavni. Dob pri Domžalah: Miš Založba 2015. (delo za otroke)

  3. Veronika Simoniti: Ivana pred morjem. Ljubljana: Cankarjeva založba 2019. (roman)

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, prevodoslovja, založništva in promocije slovenske literature ter literarni pogovori z gostujočimi avtorji.

Dokončen program s terminsko razdelitvijo po dnevih bodo izbrani kandidati prejeli najpozneje 10 dni pred pričetkom seminarja.  

Odlomke iz besedil (ok. 6–8 strani na vsako od izbranih del, skupaj ok. 24 strani) bodo izbrani kandidati prejeli po izteku izbora po elektronski pošti. Vsa besedila je treba prevesti najpozneje do petka, 4. decembra 2020, in jih poslati na elektronski naslov jak.seminar@yahoo.com.

Komu je seminar namenjen?

Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so književni prevajalci z vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti.

Prevajalci, ki so se seminarja udeležili lani, se lahko zaradi prilagojenih razmer in spletne izvedbe letos izjemoma prijavijo še enkrat. 

Izbrani prevajalci se zavežejo, da bodo:

Izbranim udeležencem nudimo:

 

Rok in način prijave

Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na predpisanem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge (motivacijsko pismo in tabelarični življenjepis) ter vse podatke, določene v dokumentaciji.

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno vlogo poslati na elektronski naslov:

jak.seminar@yahoo.com.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani DSKP, tj. v četrtek, 22. oktobra 2020, in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 3. november 2020.

Dokumentacija obsega:

- besedilo vabila in

- prijavni obrazec.

Vso dokumentacijo je treba oddati v wordovi datoteki (tudi prijavni obrazec).

Dokumentacija je na voljo na spletni strani DSKP (http://www.dskp-drustvo.si/).

Kontaktna oseba

Tanja Petrič, vodja projekta

Elektronski naslov: jak.seminar@yahoo.com 

Obveščanje o izboru

Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najpozneje v 7 dneh po zaključku prijavnega roka.

 
 
 

Dogodek je del projekta Mednarodni prevajalski seminarji za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto: Nina Medved