Ne spreglejte - 4. 5. 2022

12. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

  

 

12. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti
Ljubljana / Maribor, 15.–20. avgust 2022VABILODruštvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) v okviru operacije »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« vabi na 12. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki bo med 15. in 20. avgustom 2022 organiziran v Ljubljani in Mariboru.

Mednarodni prevajalski seminar bo predvidoma 12 izbranim uveljavljenim in perspektivnim prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske literature in možnost sodelovanja s slovenskimi prevodoslovci, avtorji, predavatelji in tujimi kolegi. Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, založbami in prevajalci.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic poglobljeno ukvarjali z izbranim odlomkom. Delovni jezik seminarja je slovenščina.

Na seminarju bodo prevajalci obravnavali 3–4 slovenske avtorje oz. avtorice. Imena gostujočih avtorjev oz. avtoric in naslovi izbranih del bodo objavljeni naknadno.

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, prevodoslovja, založništva in promocije slovenske literature ter literarni pogovori z gostujočimi avtorji.

Dokončen program bodo izbrani kandidati prejeli najpozneje 10 dni pred pričetkom seminarja.

Odlomke iz besedil (ok. 6–8 za vsakega) bodo izbrani kandidati prejeli po elektronski pošti. Vsa besedila je treba prevesti najpozneje do petka, 5. avgusta 2022, in jih poslati na elektronski naslov jak.seminar@yahoo.com.

Komu je seminar namenjen?
Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so književni prevajalci z vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti.

Prevajalci so lahko za mednarodni prevajalski seminar izbrani le vsako drugo leto. Prednostno bodo glede na strokovne reference obravnavani književni prevajalci, ki se na seminar »v živo« prijavljajo prvič.   

Izbrani prevajalci se zavežejo, da bodo:
- pred začetkom seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali prevode vseh obravnavanih besedil;
- po zaključku seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali popravljene prevode vseh obravnavanih besedil;
- v roku dveh let po izteku seminarja v relevantnem tiskanem ali spletnem mediju objavili prevod vsaj enega od obravnavanih besedil oziroma odlomkov; dokazila o objavi bodo v vednost posredovali na elektronski naslov jak.seminar@yahoo.com;
- v času bivanja v Sloveniji zase in za morebitne spremljevalce krili turistično zavarovanje z asistenco v tujini.  

Izbranim udeležencem nudimo:
- brezplačno udeležbo na seminarju in dogodkih po programu,
- brezplačno nastanitev s polnim penzionom v času seminarja,
- kritje potnih stroškov do višine 500 evrov za Evropo in do 1000 evrov zunaj Evrope. Med upravičene stroške sodijo potni stroški v mednarodnem prometu, in sicer za vlak (2. razred), avtobus,  letalo (ekonomski razred) ali kilometrina, vendar se kilometrina lahko uveljavlja samo za relacije do največ 500 km v obe smeri, več pa zgolj v primeru predhodne odobritve JAK. Upravičeni stroški so tudi stroški vinjet, drugih javnih prevozov v tujini (npr. prevoz do letališča) in stroški vizumov.
- DSKP bo udeležencem kril tudi stroške morebitnih nujnih testiranj za COVID-19.

Rok in način prijave
Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na predpisanem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge (motivacijsko pismo in tabelarični življenjepis) ter vse podatke, določene v dokumentaciji.

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno vlogo poslati na elektronski naslov:
jak.seminar@yahoo.com.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani DSKP, tj. v sredo, 4. maja 2022, in traja do vključno srede, 25. maja 2022.

Dokumentacija obsega:
- besedilo vabila in
- prijavni obrazec.

Vso dokumentacijo je treba oddati v wordovi datoteki (tudi prijavni obrazec).
Dokumentacija je na voljo na spletni strani DSKP (http://www.dskp-drustvo.si/).

Kontaktna oseba
Tanja Petrič, vodja projekta
Elektronski naslov: jak.seminar@yahoo.com

Obveščanje o izboru
Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najpozneje v 10 dneh po zaključku prijavnega roka.

COVID-19
Seminar bomo izvajali po določilih, priporočilih in ukrepih NIJZ, ki bodo v času izvedbe seminarja veljali za Slovenijo.Operacijo »Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu – model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.