- 17. 6. 2020

2. ViceVersa: nemško-slovenska prevajalska delavnica

 

            

 

2. ViceVersa: nemško-slovenska prevajalska delavnica

21.–25. septembra 2020, Literaturhaus Salzburg

 

Projekt so podprli TOLEDO – program Nemškega prevajalskega sklada in fundacije

Robert Bosch Stiftung, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, JAK RS in

slovenski kulturni center na Dunaju SKICA.

 

Vabljeni na 2. nemško-slovensko prevajalsko delavnico, ki bo letos potekala v literarni hiši Literaturhaus v Salzburgu. Prijavijo se lahko prevajalci/-ke iz nemščine v slovenščino ter iz slovenščine v nemščino.

Po uspešno izvedeni 1. delavnici v ustanovi LCB leta 2016, ko smo se posvetili predvsem mlajšim prevajalcem, je 2. delavnica namenjena predvsem tistim prevajalcem/-kam iz nemškega v slovenski jezik in vice-versa, ki že imajo pogodbo z založbo, ki bo njihov prevod objavila. Prednost bodo imeli prevodi avtorjev/-ic, ki bodo pomembno prispevali k predstavitvi Slovenije kot častne gostje na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022.

Delavnica se bo 24. 9. 2020 sklenila s slovenskim kulturnim večerom.

V primeru drugega vala korone si organizatorji pridržujejo pravico, da delavnico izvedejo v spletnem okolju.

 

Delavnico vodita: Amalija Maček in Erwin Köstler

Udeležba: 8 prevajalcev/-k, 4 iz nemščine v slovenščino, 4 iz slovenščine v nemščino

Kraj: Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, 5020 Salzburg, Avstrija

Čas: Od 21. do 25. septembra 2020 (prihod 21. 9. 2020 dopoldne, odhod 25. 9. 2020)

Stroški: Brezplačna udeležba. Hotelska nastanitev in kosila so vključena. Potni stroški bodo vsaj delno povrnjeni.

Prijava naj vsebuje:

 

Popolne prijave sprejemamo do 15. julija 2020 na naslov: dskp@dskp-drustvo.si. Informacije o izboru bodo znane do 25. julija 2020.

 

 

***

 

2. ViceVersa Deutsch-Slowenisch Übersetzerwerkstatt

20. – 25. September 2020, Literaturhaus Salzburg

 

Gefördert von TOLEDO – ein Programm des Deutschen Übersetzerfonds und der Robert Bosch Stiftung, dem Verband Slowenischer Literaturübersetzer DSKP, Slowenischer Buchagentur JAK und dem Slowenischen Kulturzentrum in Wien (SKICA).

 

Wir laden zur 2. Deutsch-Slowenischen Übersetzerwerkstatt ein – dieses Mal im Literaturhaus Salzburg. Es können sich jeweils Übersetzer∙innen aus dem Deutschen ins Slowenische und aus dem Slowenischen ins Deutsche bewerben. Nach der erfolgreichen 1. Übersetzerwerkstatt im LCB im Jahr 2016 mit vielen Nachwuchsübersetzer∙innen, wendet sich die 2. Übersetzerwerkstatt gezielt an Übersetzer∙innen aus dem Deutschen ins Slowenische und vice versa, die bereits einen Verlagsvertrag haben. Dabei werden die Übersetzungen von Autor∙innen bevorzugt, die für die Präsentation Sloweniens als Gastland der Frankfurter Buchmesse 2022 von Bedeutung sein werden. Zum Abschluss findet am 24.9. im Literaturhaus ein „slowenischer Abend“ mit Lesung und Musik statt.  

Im Fall einer zweiten Corona-Welle behalten sich die Organisatoren die Möglichkeit vor, die Werkstatt im virtuellen Umfeld durchzuführen.

 

Werkstattleitung: Amalija Maček und Erwin Köstler

Teilnehmerkreis: 8 Übersetzer∙innen, 4 Deutsch > Slowenisch, 4 Slowenisch > Deutsch

Ort: Literaturhaus Salzburg, Strubergasse 23, 5020 Salzburg

Zeitraum: 21. bis 24. September 2020 (Anreise 21.9. vormittags, Abreise 25.9.)

Kosten: Teilnahme kostenlos. Unterkunft und Mittagessen sind frei. Reisekosten werden min. anteilig erstattet.

Bewerbungsunterlagen:

 

Bitte bis 15. Juli 2020 vollständig einreichen, per Mail an: dskp@dskp-drustvo.si  

Die Auswahl der Teilnehmer∙innen erfolgt bis 25. Juli 2020.

 

 

 

 

 

https://www.salzburgerland.com/de/magazin/literaturhaus-salzburg-wo-das-leben-zur-sprache-kommt/