Dogodki in prireditve - 20. 4. 2015

7. Grošljev simpozij

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije (DAHŠ) v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) pripravlja sedmi Grošljev simpozij, tridnevno interdisciplinarno znanstveno srečanje, ki bo potekalo od torka, 1. marca 2016, do četrtka, 3. marca 2016, v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki 16 v Ljubljani.

Simpozij z naslovom >Al' prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen< bo skušal spodbuditi tvorno razpravo o problematiki, ki je v marsičem odprta in zdaj še aktualnejša zaradi bližnje prenove pravil slovenskega pravopisa. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni klasični filologi, slovenisti, prevajalci iz klasičnih in drugih jezikov, zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, arheologi, geografi, primerjalni jezikoslovci, literarni komparativisti, filozofi in strokovnjaki s sorodnih področij. Vabljeni so tako prispevki z žariščem na konkretnih primerih kot tudi širše zastavljene predstavitve, ki so lahko argumentacije za uvedbo ali spremembo pravopisnega načela (denimo o slovenjenju imen iz določene deklinacije, imen, ki vsebujejo določen glasovni sklop, naglaševanju, slovenjenju grških imen prek latinščine, odločanju za klasično ali tradicionalno izgovarjavo, dvojnicah zaradi analogij in neznanja, občnih imenih, ki so izpeljana iz lastnih imen, srednjeveških in humanističnih imenih); dragocene so tako osebne izkušnje kot tudi historični prikazi posameznih izsekov te problematike.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 12. junija 2015, pošljejo prijavo eni od članic organizacijskega odbora: dr. Marjeti Šašel Kos (za Inštitut za arheologijo ZRC SAZU; e-pošta: mkos@zrc-sazu.si) ali dr. Nadi Grošelj (za DAHŠ; e-pošta: nada-marija.groselj@guest.arnes.si ali sestertia@hotmail.com). Prijava naj vsebuje:

1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; njegova poglavitna zanimanja oz. področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (naslov e-pošte in številko mobilnega telefona);

2. delovni naslov prispevka;

3. kratek povzetek prispevka ali vsaj oris izbrane tematike (ok. 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria (18/1, 2016).

Za vse dodatne informacije sta na voljo članici organizacijskega odbora na navedenih elektronskih naslovih.