Dogodki in prireditve - 1. 3. 2016

7. Grošljev simpozij

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU

                                                organizira

Al’ prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje latinskih in starogrških imen

                                        7. Grošljev simpozij

                              

 

                   KDAJ: 1.–3. marec (od torka do četrtka) 2016

KJE: Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Gosposka 16, Ljubljana

 

Prvi dan (torek, 1. marec): Pogledi klasičnih filologov

16:30 · sprejem udeležencev
16:45 · uvodno predavanje: akad. Kajetan Gantar: Nekaj odprtih vprašanj o poudarjanju antičnih lastnih imen
17:25 · Marko Marinčič: Parménid ali Parmeníd: pravda, ki sploh ni črkarska
17:50 · razprava (moderator: Brane Senegačnik)
 
18:15 · odmor s kavo in prigrizkom
 
18:30 · Gregor Pobežin: Al' prav se piše Šparta ali Sparta? Nered med antičnimi imeni v zgodovinopisnih prevodih
18:55 · razprava (moderator: Brane Senegačnik)
19:20 · zaključek prvega dneva simpozija

 

Drugi dan (sreda, 2. marec): Slovenistični pogledi in primerjava z drugimi evropskimi jeziki

16:30 · Helena Dobrovoljc: Jezikoslovna načela med izročilom, prestižem in uporabnikom
16:55 · Vida Pust Škrgulja: Doslednost ali kompromis? Dileme iz prakse pri slovenjenju latinskih in grških imen
17:20 · razprava (moderator: Nada Grošelj)
 
17:45 · odmor s kavo in prigrizkom
 
18:10 · Marta Kocjan Barle: Sklanjanje starogrških in latinskih lastnih imen moškega spola po prvi sklanjatvi
18:35 · Peter Weiss: Slovnični spol (in število) pri izposojenkah v slovenščini
19:00 · razprava (moderator: Nada Grošelj)
19:30 · zaključek drugega dneva simpozija

 

Tretji dan (četrtek, 3. marec): Izzivi posameznih strok

16:30 · Matej Hriberšek: Zgode in nezgode pri prevajanju grških in latinskih geografskih imen
16:55 · Alenka Cedilnik: Pasti uporabe antičnih imen in izrazov v besedilih s področja zgodovine
17:20 · razprava (moderator: David Movrin)
 
17:45 · odmor s kavo in prigrizkom
 
18:10 · Miran Špelič: Biblična in patristična imena v slovenskih prevodih
18:35 · razprava (moderator: David Movrin)
19:10 · zaključek simpozija