Ne spreglejte - 15. 7. 2022

Dva razpisa za prevajalske štipendije JAK

[POSREDUJEMO]
Dva razpisa za prevajalske štipendije Javne agencije za knjigo

***
Javna agencija za knjig RS je v petek, 8. 7. 2022, objavila Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij avtorjem in prevajalcem, samozaposlenim v kulturi za leto 2022 (JR11–DŠ–KNJIGA–2022).

Predmet javnega razpisa je dodelitev delovnih štipendij avtorjem izvirnih del in prevajalcem, samozaposlenim v kulturi, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Delovna štipendija je namenjena pripravi druge knjižne izdaje izvirnih leposlovnih in esejističnih del za otroke, mladino in odrasle, v primeru dramatike tudi za pripravo knjižnega prvenca, ter pripravi drugega prevoda leposlovja, esejistike in stvarne literature za otroke, mladino in odrasle v slovenski jezik,.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS.

JAK bo v okviru tega razpisa dodelila predvidoma deset (10) delovnih štipendij, in sicer predvidoma v razmerju 70% za avtorje izvirnih knjižnih del in 30% za prevajalce knjižnih del v slovenski jezik.

Vrednost delovne štipendije je 12.000 eur bruto.

Rok javnega razpisa


Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR11–DŠ–KNJIGA–2022 v Uradnem listu RS dne 8. 7. 2022 in se izteče dne 22. 8. 2022.


Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Besedilo razpisa in vzorec prijavnega obrazca najdete na spletni povezavi JAK na zavihku »Razpisi in pozivi« – in sicer tukaj.  

 ***
Javna agencija za knjig RS je v petek, 15. 7. 2022, objavila Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2022 (JR10-ŠTIPENDIJE-2022).  


1. Predmet, namen in področja javnega razpisa

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter podeljevanja štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Pri podeljevanju štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se kot kriterij izbire upošteva kakovostna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je podrobneje obrazloženo v kriterijih v 6. točki besedila tega javnega razpisa. Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2022 podeljene na naslednjih področjih:

  1. leposlovje,
  2. prevajanje,
  3. ilustracija in fotografija,
  4. glasba,
  5. avdiovizualno področje.


Rok javnega razpisa


Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR10–ŠTIPENDIJE–2022 v Uradnem listu RS dne 15. 7. 2022 in se izteče dne 17. 8. 2022.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku preko spletne aplikacije in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
Besedilo razpisa in prijavne obrazce za posamezno področje z obveznimi prilogami najdete na spletni povezavi JAK na zavihku »Razpisi in pozivi« – in sicer tukaj.