- 2. 6. 2021

Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti 2021

11. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti

Ljubljana/Maribor, 14.–20. avgust 2021

VABILO

 

Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) vabi na 11. mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti, ki se bo med 14. in 20. avgustom 2021 ponovno v živo odvil v Ljubljani in Mariboru.

Mednarodni prevajalski seminar bo največ 12 izbranim uveljavljenim in perspektivnim prevajalcem slovenske književnosti ponudil vpogled v aktualno stanje sodobne slovenske literature in možnost sodelovanja s slovenskimi prevodoslovci, avtorji, predavatelji in tujimi kolegi. Cilj seminarja je povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov slovenskih literarnih del na tujem, boljša informiranost prevajalcev ter vzpodbujanje čim tesnejšega sodelovanja med slovenskimi avtorji, založbami in prevajalci.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Na prevajalskih delavnicah se bodo udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjali z izbranim odlomkom. Cilj tovrstnega dela je poglabljanje poznavanja avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki pripeljejo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela. Delovni jezik seminarja je slovenščina.

Izbrani avtorji in njihova dela:

Avgust Demšar: Retrospektiva. Maribor: Založba Pivec, ponatis 2020. (kriminalni roman)

Sebastijan Pregelj: V Elvisovi sobi. Novo mesto: Založba Goga 2019. (roman)

Simona Semenič: Skrivno društvo KRVZ. Ljubljana: Mladinska knjiga 2020. (mladinsko delo)

Boštjan Videmšek: Plan B (fotografije: Matjaž Krivic). Ljubljana: UMco 2020.

Drugi del seminarja sestavljajo predstavitve in predavanja slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, prevodoslovja, založništva in promocije slovenske literature ter literarni pogovori z gostujočimi avtorji.

Dokončen program s terminsko razdelitvijo po dnevih bodo izbrani kandidati prejeli najpozneje 10 dni pred pričetkom seminarja.

Odlomke iz besedil (ok. 6–8 strani na vsako od izbranih del, skupaj ok. 32 strani) bodo izbrani kandidati prejeli po izteku izbora po elektronski pošti. Vsa besedila je treba prevesti najpozneje do petka, 6. avgusta 2021, in jih poslati na elektronski naslov jak.seminar@yahoo.com.

Komu je seminar namenjen?
Ciljna skupina mednarodnega prevajalskega seminarja slovenske književnosti so književni prevajalci z vsega sveta, ki se ukvarjajo s prevajanjem slovenske književnosti.

Prevajalci so lahko za mednarodni prevajalski seminar izbrani le vsako drugo leto. Ker je leta 2020 seminar potekal po spletu, se za zadnjo udeležbo šteje gostovanje na seminarju leta 2019. Prednostno bodo glede na strokovne reference obravnavani književni prevajalci, ki se na seminar »v živo« prijavljajo prvič.   

Izbrani prevajalci se zavežejo, da bodo:
pred začetkom seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali prevode vseh obravnavanih besedil;
po zaključku seminarja do roka, dogovorjenega z vodjo seminarja, v pisni obliki oddali popravljene prevode vseh obravnavanih besedil;
v roku dveh let po izteku seminarja v relevantnem tiskanem ali spletnem mediju objavili prevod vsaj enega od obravnavanih in na seminarju dodelanih besedil oziroma odlomkov; dokazila o objavi bodo v vednost posredovali na elektronski naslov jak.seminar@yahoo.com.

Izbranim udeležencem nudimo:
brezplačno udeležbo na seminarju in dogodkih po programu,
brezplačno nastanitev s polnim penzionom v času seminarja,
kritje potnih stroškov do višine 500 evrov za Evropo in do 1000 evrov zunaj Evrope. Med upravičene stroške sodijo potni stroški v mednarodnem prometu, in sicer za vlak (2. razred), avtobus,  letalo (ekonomski razred) ali kilometrina, vendar se kilometrina lahko uveljavlja samo za relacije do največ 500 km. Upravičeni stroški so tudi stroški vinjet, drugih javnih prevozov v tujini in stroški vizumov.
DSKP bo udeležencem kril tudi stroške morebitnih nujnih testiranj za COVID-19.

Rok in način prijave
Prijava mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na predpisanem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge (motivacijsko pismo in tabelarični življenjepis) ter vse podatke, določene v dokumentaciji.

Kandidati morajo v celoti izpolnjeno vlogo poslati na elektronski naslov:
jak.seminar@yahoo.com.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave vabila na spletni strani DSKP, tj. v sredo, 2. junija 2021, in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 16. junij 2021.

Dokumentacija obsega:
- besedilo vabila in
- prijavni obrazec.

Vso dokumentacijo je treba oddati v wordovi datoteki (tudi prijavni obrazec).
Dokumentacija je na voljo na spletni strani DSKP (http://www.dskp-drustvo.si/).

Kontaktna oseba
Tanja Petrič, vodja projekta
Elektronski naslov: jak.seminar@yahoo.com

Obveščanje o izboru
Prijavljeni kandidati in kandidatke bodo o izboru obveščeni najpozneje v 7 dneh po zaključku prijavnega roka.

COVID-19
Seminar bomo izvajali po določilih, priporočilih in ukrepih NIJZ, ki bodo v času izvedbe seminarja veljali za Slovenijo.Dogodek je del projekta Mednarodni prevajalski seminarji za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 


 

Foto: iz seminarskega arhiva 2020