Dogodki in prireditve - 11. 7. 2017

Mednarodni prevajalski simpozij DSKP 2017 (program)

Mednarodni prevajalski simpozij
Društva slovenskih književnih prevajalcev
 
 (Maribor, 6.–8. oktober 2017)
 
Izbrani temi simpozija
 
 
  1. Politika in prevod
  2. Prevajanje slovenske literature v južnoslovanske jezike II (makedonščina, bolgarščina)
 
 
POVZETKI REFERATOV

 

PETEK, 6. oktober 2017

do 15.00 – prihod in nastanitev v hotelu (prijava od 14.00 naprej)
LOKACIJA: Hotel Orel (Volkmerjev prehod 7, 2000 Maribor, https://www.terme-maribor.si/sl/hoteli/hotel-orel)
 
LOKACIJA simpozija: Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor (Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, http://www.ukm.um.si/splo-ne-informacije)
 
 
15.30             Dobrodošlica in pozdravni nagovor predsednice DSKP, dr. Đurđe Strsoglavec
 
 
15.50             Katja Stergar: Mehanizmi in politika sofinanciranja na področju mednarodnega sodelovanja
 
 
16.10             dr. Štefan Vevar: O ideološkem (de)formiranju prevoda v teoretskem diskurzu in prevajalski praksi
 
 
16.30             Sonja Dolžan: Z Vrha prek Džehenema v Jugoslavijo, mojo deželo (posledice (ne)poznavanja izhodiščnega jezika in kulture)
 
 
16.50             Diskusija      
                       
 
17.20             ODMOR za kavo/čaj (Kavarna Sova ob UKM)
 
 
17.40              Iztok Ilc: Politika in literarni kanon
 
 
18.00             Jedrt Lapuh Maležič: Uredniška politika malih založb 
 
18.20             Diskusija
           
 
Moderira:    dr. Đurđa Strsoglavec
 
 
19.30             VEČERJA
 
 
 
SOBOTA, 7. oktober 2017
 
LOKACIJA simpozija: Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor (Gospejna ulica 10, 2000 Maribor, http://www.ukm.um.si/splo-ne-informacije)
 
10.00           mag. Dušanka Zabukovec: Opera in prevod: kaj pojejo operni pevci?
 
 
10.20            dr. Ljudmil Dimitrov: Ali je mogoč prevodni kanon? (bolgarsko-slovenska verzija)
 
 
10.40            dr. Lidija Arizankovska: Prevajanje slovenske literature v makedonščino – aktualno stanje in perspektive
 
 
11.00            dr. Nike Kocijančič Pokorn: Resnični varuhi prevodov: prevajalci in njihovi uredniki
 
 
11.20            Diskusija      
 
 
Moderira:   Tanja Petrič
 
 
11.50           ODMOR za kavo/čaj (Kavarna Sova ob UKM)
 
 
12.20           dr. Namita Subiotto: Pedenjped čez petdeset let tudi Педапед
 
 
12.40           dr. Milena Mileva Blažić: Primerjalna analiza prevodov in priredb Makalonce
 
 
13.00            Eva Šprager: Prevodi slovenske literature v bolgarščino od leta 2000 do danes
 
 
13.20            Alenka Puhar: Prevod kot prehod v ostrejšo klimo – primer cenzure dr. Lindsaya Rogersa
 
 
13.40            Urška P. Černe: Politični in estetski odmiki v nemškem prevodu Zmote dijaka Tjaža
 
 
14.00            Diskusija
 
 
Moderira: Iztok Ilc
 
 
15.00             KOSILO
 
 
19.30             Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom  Prevajalec in njegov urednik: pogovor z urednikom Ninom Flisarjem (Literarna hiša Maribor, Vojašniška 12, Maribor http://www.kud-mld.si/vojasniska-12.html)
 
 
 
NEDELJA, 8. oktober 2017
 
10.00           Strokovna ekskurzija: Po poteh sodobne umetnosti v Mariboru; simpozij se konča s kosilom.
 
 
 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

Foto Karmen Razlag