- 27. 9. 2018

Mednarodni prevajalski simpozij DSKP 2018

Mednarodni prevajalski simpozij

Društva slovenskih književnih prevajalcev

(Ljubljana, 5. in 6. oktober 2018)

                       

Izbrane teme simpozija:

Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65, Ljubljana (www.vodnikovadomacija.si/)

 

Povzetki predavanj (http://dskp-drustvo.si/images/uploads/povzetki_referatov_simpozij_dskp_2018.docx)

 

PETEK, 5. oktober 2018

 

16.00   Pozdravni nagovor predsednice DSKP dr. Đurđe Strsoglavec

16.20   dr. Barbara Pregelj: Zakaj potrebujemo Belo knjigo o prevajanju?

16.45   dr. Nadja Dobnik: Gospa Bovary v slovenščini - kako nam prevodoslovna teorija lahko pomaga vrednotiti prevode in presojati o njihovem zastaranju

17.10    Borut Kraševec: Prevod romana Samostan Zaharja Prilepina

17.35    Michele Miha Obit: Zakaj slovenska in italijanska literatura nista več vzporedni

18.00     Diskusija

Moderatorka: dr. Đurđa Strsoglavec

18.30   ODMOR za kavo/čaj

19.00   Literarni večer v sklopu cikla Pridobljeno s prevodom:

           Prevajalec in njegovi avtorji –

           s prevajalcem Vasjo Bratino se bo pogovarjala dr. Nadja Dobnik

 

SOBOTA, 6. oktober 2016            

 

10.00   Ravel Kodrič: Pavle Merkù kot prevajalec Srečka Kosovela v italijanščino

10.25   Srečko Fišer: Trikrat Emily Dickinson

10.50   dr. Namita Subiotto: Krmar osmerca ali o verzu Rumena Leonidova v osrednjem ciklu zbirke Slepa nedelja

11.15   Diskusija                    

11.40   ODMOR za kavo/čaj

12.10   dr. Miran Košuta: Prešernov sonet Memento mori v italijanskih prevodnih variacijah

12.35   dr. Nada Grošelj: Slišal sem žerjava glas ali Slišal žerjava sem glas?

13.00   Laura Repovš: Vprašanja metrike pri prevajanju poezije: beležke o špansko-slovenskem primeru

13.25   Diskusija

Moderatorka: Tanja Petrič  

14.00–15.45   KOSILO

16.00–17.30    Vinko Avsenak: Soška fronta in Prežihov Doberdob

                      (multimedijsko predavanje)

 

Simpozij sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

www.bodieko.si/ljubljana-je-zelena-prestolnica-evrope