Dogodki in prireditve - 25. 2. 2016

Na Besedni postaji o Pojmovnih prikaznih

Na Besedni postaji
 
v ponedeljek, 29. februarja 2016, ob 17.00. uri (Modra soba/V. nad. na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana)
 
Jože Vogrinc, Pojmovne prikazni. Rešeto humanistike (Studia humanitatis, 2015)
 
»Pojmovne prikazni sem napisal kot uporabnik jezika, kot bralec. Gesla se nanašajo na termine, ki so me zbodli v oko kot humanista in družboslovca – najprej kot učitelja, ki je poklicno dolžan presojati humanistična in družboslovna besedila drugih, kasneje pa sem postal tudi v drugih besedilih različnih vrst pozoren na rabe, kakršne so me najprej zbodle v strokovnih in znanstvenih tekstih. Vse bolj sem opažal, da pisci in piske namesto terminov, že znanih in uveljavljenih v znanstvenem in strokovnem pisanju v slovenščini, uvažajo – pretežno iz angleščine – nove, dotlej neznane tujke in skovanke. Enako pogosto ali še pogosteje kakšno tujko ali sposojenko, ki se je v slovenščini sicer že uporabljala, zapišejo v pomenu, kakršnega v slovenščini doslej ni imela, ga je pa imela v jeziku, iz katerega je bila pobrana. Pojmovne prikazni so Geselnik, napisan za vsakogar, ki ga zanima življenje sodobnega jezika, ne zgolj za humaniste in družboslovce.« (Iz avtorjevega Predgovora)
 
Z avtorjem se bosta pogovarjala doc. dr. Bernard Nežmah in prof. dr. Marko Stabej.
 
Besedne postaje v sodelovanju s slovenskimi založbami in ob podpori Javne agencije za knjigo RS prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19,  https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ .
Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z založbo Studia humanitatis.