Ne spreglejte - 30. 9. 2016

Ob dnevu prevajalcev in prevajanja

Spoštovani člani Društva slovenskih književnih prevajalcev,

ob mednarodnem dnevu prevajalcev in prevajanja voščimo z voščilnico CEATL-a

in

vabilom na javno prevajanje Prevajalec pod steklenim zvonom, ki bo v četrtek, 6. 10. 2016, ob 17.00 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2.

Prevajalec pod steklenim zvonom – dr. Štefan Vevar

V okviru mednarodnega dneva prevajalk in prevajalcev (dan Sv. Hieronima) bo Štefan Vevar, eden najpomembnejših in najbolj priznanih slovenskih literarnih prevajalcev iz nemščine, v četrtek, 6. oktobra 2016, ob 17.00 na Oddelku za prevajalstvo FF UL javno prevajal (pritličje Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana, predavalnica 31).

Prireditev bo potekala v formatu t. i. »Prevajalca pod steklenim zvonom« (nem. „Gläserner Übersetzer"). Vevar nam bo odstrl pogled v svojo umetnost prevajanja tako, da se bo pred očmi občinstva lotil izvirnega besedila in svoje pomisleke in odločitve v živo komentiral in jih s tem tudi odprl diskusiji. Prisotnim je tako ponujena priložnost, da se aktivno udeležijo prevajalskega postopka. Cilj je predstaviti mnogoplastno prevajalsko delo in ga podoživeti ter dvigniti zavest o kompleksnosti tovrstnega poklica in o zahtevah, ki jih je treba izpolnjevati.

Vevar bo prevajal Winfrieda Georga Sebalda in postregel s preteklimi prevajalskimi orehi iz opusov Thomasa Bernharda, Maxa Webra in Maje Haderlap.

Veseli nas, da se je Štefan Vevar odločil sodelovati in nam – transparentno – predstaviti svoje delo. Upamo, da Vas bomo popeljali še globlje v vznemirljivi svet prevajanja.

Prisrčno vabljeni.

Goethe-Institut Ljubljana

in

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete UL

 

Dr. Štefan Vevar als »Gläserner Übersetzer«

Anlässlich des Internationalen Tages der Übersetzer und Übersetzerinnen (Hieronymustag) wird Štefan Vevar, einer der bedeutendsten und bekanntesten slowenischen Übersetzer (Deutsch-Slowenisch), am 6. Oktober 2016 um 17.00 Uhr öffentlich an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana übersetzen (Abteilung für Übersetzen, Raum 31).

Die Veranstaltung findet im Format des "Gläsernen Übersetzers" statt. Štefan Vevar gewährt einen Einblick in seine Übersetzerkunst, indem er öffentlich an seiner Übersetzung arbeitet, seine Überlegungen transparent macht und seine Entscheidungen zur Diskussion stellt. Dabei hat das Publikum die Chance, sich aktiv in den Übersetzungsprozess einzubringen. Ziel ist es, die Leistung der Übersetzer und Übersetzerinnen unmittelbar erlebbar zu machen und ihnen zu mehr öffentlicher Sichtbarkeit und Wertschätzung zu verhelfen. Er wird aus dem Werk von Winfried Georg Sebald übersetzen und anhand von Beispielen aus Thomas Bernhard, Max Weber und Maja Haberlap seinen Übersetzungsprozess erläutern.

Wir freuen uns, dass sich Herr Vevar bereit erklärt hat, uns seine Arbeit vorzustellen und hoffen, Sie damit noch tiefer in die Welt des Übersetzens führen zu können.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Goethe-Institut Ljubljana

und

Philosophische Fakultät Ljubljana (Abteilung für Übersetzen)