Ne spreglejte - 14. 3. 2022

Posredujemo – Nekaj obvestil***
Vljudno vas vabimo, da se v torek, 22. marca 2022, ob 18. uri, v dvorani pisateljske vile na Tomšičevi 12 v Ljubljani, udeležite predstavitve enaindvajsete knjižice iz zbirke Umetnine v žepu, Pisateljska vila na Tomšičevi v Ljubljani avtorice Barbare Vodopivec. Sodelovali bodo: dr. Barbara Vodopivec, akademik dr. Boris A. Novak, akademik dr. Milček Komelj, izr. prof. dr. Aleš Gabrič in Dušan Merc.  
Vabilo najdete tukaj.


***
Boris A. Novak, podpredsednik Mednarodnega PEN-a, v vednost in objavo pošilja »Poziv k nujni zaščiti svobode izražanja v Rusiji in Belorusiji«, ki sta ga napisala z belgijsko (flamsko) pisateljico Moniko van Paemel in ki ga je Mednarodni PEN sprejel in objavil na svoji spletni strani.

Poziv lahko preberete tukaj. Objavljen je tudi na Facebook strani DSKP.

***
Rezultati raziskave o trendih v prevajalskem sektorju za leto 2022 bodo predstavljeni v torek, 15. 3. 2022, ob 16. uri (do 19. ure), in sicer v okviru Translating Europe Workshop.
 
Vljudno vabljeni k prijavi za spletno spremljanje predstavitve. Organizatorji se zahvaljujejo tudi za vaše sodelovanje v raziskavi.

***
[Obvestilo Asociacije]
Zakon o dohodnini sprejet / Samozaposleni lahko izvzemajo prihodke

Na izredni seji DZ v petek, 11. 3. 2022, so poslanci odločali o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, med drugim o obravnavi davčne oprostitve plačila dohodnine, ko gre za socialne prispevke za samozaposlene, ki jim jih krije država ali avtonomna lokalna skupnost. Zakon je bil sprejet. Za samozaposlene (še posebej normirance, ki jih je bremenila sprememba interpretacije davčne obravnave oprostitve) je relevanten 5. člen zakona, ki pravi.
5. člen
V 56. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Obvezni prispevki za socialno varnost, ki se nanašajo na socialno zavarovanje zavezanca po tem poglavju, ki jih za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, se ne štejejo za prihodek in se ne priznajo kot odhodek zavezanca po tem poglavju zakona.«
Zakon torej naslavlja dvom, o tem, kako v letni davčni obračun vključujete prispevke, ki ga v skladu z dosedanjo prakso, torej  izvzemate. Problem ostaja, ker končne določbe pravijo sledeče:
30. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19).
Vse citirano torej pomeni, da bo zakon veljal za letni davčni obračun 2022, za letos pa ne. Za več informacij spremljajte sporočila Asociacije: http://www.asociacija.si/si/