Ne spreglejte - 1. 2. 2022

Posvet združenja ZAMP - vabilo

 

 

ZDRUŽENJE ZAMP VABI NA POSVET

 

PRIHAJAJOČE SPREMEMBE TEMELJNIH ZAKONOV AVTORSKEGA PRAVA:

AVTORJI KOT ZAINTERESIRANA JAVNOST

 

 

v petek, 4. februarja 2022 ob 14h 

preko platforme Zoom – na povezavi: 

https://us06web.zoom.us/j/84466406743?pwd=M0FQNVgzanFQMHVYaXVoY0ZpbzRqdz09

҉

Spremembe, ki jih v dva temeljna zakona, ki urejata avtorskopravna razmerja, ZASP in ZKUASP, prinaša prenos EU direktiv 2019/798 in 2019/790, ne smejo zaobiti osnovne javnosti, ki so ji ta dva zakona namenjena: avtorjev, prevajalcev, publicistov, znanstvenikov in njihovih dedičev ter imetnikov avtorskih pravic nasploh.

Republika Slovenija, ki trenutno, podobno kot še nekaj drugih evropskih držav, zamuja pri implementaciji Direktive o enotnem digitalnem trgu (Digital Single Market) in Direktive Sat Cab II, bo skušala javno razpravo skrajšati kolikor je le mogoče.

 

Na nas, avtorjih, je, da se oglasimo.


 

Kako preprečiti skazitve svojega avtorskega dela pri uporabah na spletu ali v okviru pouka na daljavo?

Kako in v kolikšni meri se EU direktiva DSM loteva problema (brezplačnega) dajanja na voljo javnosti na spletu, v podkastih in drugih oblikah digitalnega življenja besedil?

Kaj se zgodi s tki. razprodanimi knjižnimi deli, tj. deli izven pravnega prometa? Kdo, v kolikšni meri in za kakšen namen jih lahko prosto reproducira?

Kako bodo varovana avtorjeva dela, objavljena na spletu v tujini?

Kako je obravnavano raziskovanje besedilnih in podatkovnih baz in uporaba del iz le-teh? Kako zakon obravnava možnost popolnega posnetka izvirnih avtorskih del v okviru umetne inteligence?

Je avtor upravičen do nadomestila, če v okviru pouka na daljavo njegovo knjigo posnamejo na zvočni nosilec in jo (brezplačno) posredujejo učencem? 

Ali avtorjem pripada nadomestilo za uporabo njihovega dela, če so z njegovimi deli ponazorjene, dopolnjene učne vsebine iz učbenikov, pri katerih je sicer upravičen do nadomestila ? Kakšne oblike lahko zajema tki. »obogatitev pouka na daljavo«?

Ali bodo tudi manjši spletni mediji, npr. tisti, ki objavljajo predvsem literarne vsebine, ter njihovi avtorji, upravičeni do pravičnega nadomestila v okviru deljenja vsebin na spletu?

V kakšen deležu bo zakon avtorjem določil pripadajoče avtorsko nadomestilo v odnosu do založnikov medijskih publikacij?

Kakšno vlogo bodo imela pristojna ministrstva v odnosu do pogajanja s kolektivnimi organizacijami?