Dogodki in prireditve - 9. 5. 2016

Predavanje prof. dr. Lievena D’hulsta

Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabita na predavanje prof. dr. Lievena D’hulsta A tale of two stories: Histoire des traductions en langue française and Avatars de Janus (Pripoved o dveh zgodbah: Histoire des traductions en langue française in Avatars de Janus), ki bo v ponedeljek, 9. maja 2016, ob 19.30 na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva 12, Ljubljana.

Lieven D’hulst, redni profesor književnosti v francoščini in prevodoslovja na Univerzi v Leuvenu (Belgija), je eden najvidnejših sodobnih translatologov. Ukvarja se predvsem z zgodovino prevajanja, s prevodno in jezikovno politiko ter z vprašanjem transferja pri prevajanju. Je soavtor zgodovine francoskega prevajanja v več zvezkih in avtor številnih knjig in člankov s področja prevodoslovja.