- 5. 2. 2016

Skupščina SAZOR-ja 11. 2. 2016

Društvo slovenskih književnih prevajalcev
Društvo slovenskih pisateljev 
 
 
Spoštovana članica, spoštovani član!
 
Na skupnem članskem sestanku smo v prostorih DSKP in DSP v Ljubljani 4. februarja ob 18.00 razpravljali o razmerah v SAZOR-ju (Slovenski avtorski in založniški organizaciji za reproduciranje) pred izredno skupščino te organizacije, ki bo 11. februarja 2016. Med drugim smo se dogovorili, da predlagamo vsem našim članom, ki ste obenem člani SAZOR-ja, še zlasti pa tistim, ki imate volilno pravico, da se te skupščine zanesljivo udeležite. 

Bistveno je, da glasujete za takojšen podpis sporazuma med SAZOR-jem ter predstavniki vrtcev, osnovnih in srednjih šol o plačevanju avtorskih nadomestil pri fotokopiranju avtorsko zaščitenih del v višini, kot je že dogovorjena. 

Če se skupščine ne bi mogli udeležiti, predlagamo, da za odločanje pooblastite kolego Toneta Freliha, predsednika kolektivne organizacije ZAMP. Pišete mu lahko na naslov info@sazor.si, podrobnosti pa preberete na spletni strani Sazor.me.

Drugih vprašanj v zvezi z uveljavljanjem avtorskih pravic pri fotokopiranju naših del se bomo lotili na naslednjih srečanjih, o katerih boste obveščeni in povabljeni k udeležbi.
 
     
dr. Đurđa Strsoglavec, predsednica DSKP

Ivo Svetina, predsednik DSP
 

Ljubljana, 5. februar 2016