Ne spreglejte - 6. 8. 2016

ViceVersa: Nemško-slovenska prevajalska delavnica v Literarisches Colloquium Berlin

Vabimo vas na prevajalsko delavnico slovenskega in nemškega jezika. Petdnevna dvojezična delavnica je namenjena profesionalnim prevajalcem leposlovja in humanistike (proza, družboslovna in humanistična besedila, esejistika, poezija, dramatika), ki so doslej objavili najmanj en knjižni prevod. Dobrodošli so tako prevajalci/-ke z dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami kot tudi mladi prevajalci/-ke s krajšo bibliografijo. Delavnica se osredotoča na intenzivno razpravo o predloženem, še nedokončanem in neobjavljenem prevodu. Poleg obravnave prevajalskih orehov in strategij prevajanja spodbuja nov način povezovanja na skupnem delovnem področju. Z besedili so seznanjeni vsi sodelujoči. Od udeležencev pričakujemo predhodno kritično obravnavo besedil in poglobljeno predstavitev lastnega prevoda. Potek delavnice zasnujeta in usmerjata nemški mentor in slovenska mentorica. Kot del delavnice so predvidena tudi srečanja ter pogovori z gosti in referenti/-kami z literarnega področja.

Termin: od 4. decembra (datum prihoda) do 9. decembra 2016 (datum odhoda)

Mentorja delavnic: Erwin Köstler in Amalija Maček

Kraj: Literarisches Colloquium Berlin

Udeleženci/-ke: Dva mentorja delavnic in deset prevajalcev oz. prevajalk iz slovenščine v nemščino in iz nemščine v slovenščino. Prizadevamo si za enakovredno udeležbo nemških in slovenskih kandidatov in kandidatk.

Po elektronski pošti je do 1. oktobra 2016 potrebno poslati z imenom in kontaktnimi podatki opremljeno razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija obsega:

1. Bio-bibliografski podatki kandidata/-ke (največ ena stran).

2. Približno štiri strani še nedokončanega, neobjavljenega prevoda, o katerem bo tekla razprava, ter ustrezni odlomek iz izvirnika s podatki o avtorju oz. avtorici in delu (v datotekah Word ali PDF; prosimo, upoštevajte predpisano obliko: dvojni razmik med vrsticami, številčenje vrstic na levem robu, prostor za opombe na desnem robu).

3. Kratka predstavitev posebnih težav oz. težavnih mest v predloženem prevodu. 

Prosimo, da razpisno dokumentacijo naslovite na obe vodji delavnic in na organizatorko: 

Erwin Köstler: erwin.koeslter@chello.at   

Amalija Maček: amalija.macek@gmail.com

Eva Laderick: mail@uebersetzerfonds.de

Udeležencem/-kam, ki jih bosta izbrala mentorja delavnic, bodo v času delavnice kriti potni stroški, nastanitev in prehrana.

www.uebersetzerfonds.de


SLO_Nemško-slovenska prevajalska delavnica 2016
GER_Ausschreibung Deutsch-Slowenische Werkstatt 2016