Ne spreglejte - 5. 4. 2018

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade DSKP

Društvo slovenskih književnih prevajalcev razpisuje zbiranje predlogov za kandidate za letošnje nagrade:

 

1. za Sovretovo nagrado, nagrado za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
2. za Jermanovo nagrado za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino;
3. za nagrado Radojke Vrančič, priznanje za mladega prevajalca, za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, in sicer prevajalcev, rojenih leta 1983 ali pozneje.

 

Predloge bo obravnavala komisija za nagrade in priznanja pri Društvu slovenskih književnih prevajalcev. Nagrade bomo podelili jeseni.

Prosimo, da predloge za nagrade za leto 2018 s kratko utemeljitvijo, najmanj enim izvodom prevoda in izvirnim besedilom posredujete do četrtka, 31. 5. 2018, po pošti na naslov:

Komisija za nagrade in priznanja pri DSKP

Tomšičeva 12

1000 Ljubljana

Prosimo, da na kuverti jasno označite, za predlog katere nagrade gre.

 

Razpisni pogoji za podelitev Sovretove nagrade za leto 2018:

Sovretovo nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.
Nagrado lahko dobi član ali nečlan Društva za posamezen prevod ali za življenjsko prevajalsko delo.
Za nagrado za posamezen prevod vrhunske kakovosti pridejo v poštev objave iz let 2016, 2017 in 2018.
Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja pri DSKP.

 

Razpisni pogoji za podelitev Jermanove nagrade za leto 2018:

Jermanovo nagrado podeljuje Društvo slovenskih književnih prevajalcev za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino.

Nagrado lahko dobi član ali nečlan Društva za posamezen prevod ali za življenjsko prevajalsko delo.
Za nagrado za posamezen prevod vrhunske kakovosti pridejo v poštev objave iz let 2016, 2017 in 2018.
Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja pri DSKP.

 

Razpisni pogoji za podelitev nagrade Radojke Vrančič za leto 2018:

Nagrado lahko dobijo prevajalci, rojeni leta 1983 ali pozneje, člani ali nečlani Društva, bodisi za svoj dosedanji prevodni opus bodisi za posamičen monografsko objavljen prevod. Lahko gre tudi za prevodni prvenec.
Revialni prevodi ali knjižni prevodi v soavtorstvu se lahko upoštevajo pri oceni opusa, kot posamična prevodna dela pa ne zadoščajo za kandidiranje za nagrado.
Za nagrado pridejo v poštev objave iz let 2016, 2017 in 2018.
Podelitev nagrade ni samodejna posledica razpisa in ni obvezujoča. O tem odloča komisija za nagrade in priznanja pri DSKP.

 

Pravilnike o nagradah najdete tukaj.