Komisija

Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2004
Majda Stanovnik Blinc
Matej Bogataj
Evald Koren
Katarina Bogataj Gradišnik
Vital Klabus
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2005
Majda Stanovnik Blinc - predsednica
Katarina Bogataj Gradišnik
Jože Stabej
Evald Koren
Matej Bogataj
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2006
Majda Stanovnik - predsednica
Katarina Bogataj Gradišnik
Evald Koren
Barbara Juršič Terseglav
Matej Bogataj
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2007
Maja Kraigher – predsednica
Evald Koren
Matej Bogataj
Saša Jerele
Jože Stabej
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2008
Maja Kraigher - predsednica
Evald Koren
Matej Bogataj
Saša Jerele
Jože Stabej
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2009
Lijana Dejak
Nada Grošelj
Majda Kne
Marijan Rupert
Đurđa Strsoglavec
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2010
Lijana Dejak
Tanja Petrič
Nada Grošelj
Majda Kne
Dušanka Zabukovec
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2011
Nada Grošelj - predsednica
Majda Kne
Anja Naglič
Tanja Petrič
Đurđa Strsoglavec
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2012
Saša Jerele - predsednica
Nada Grošelj
Majda Kne
Maja Kraigher
Nadja Dobnik
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2013
Đurđa Strsoglavec - predsednica
Majda Kne
Martina Ožbot
Irena Trenc Frelih
Julija Potrč
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2014
Irena Trenc Frelih - predsednica
Majda Kne
Maja Kraigher
Špela Sevšek Šramel
Iztok Ilc
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2015
Dušanka Zabukovec - predsednica
Majda Kne
Julija Potrč
Namita Subiotto
Irena Trenc Frelih
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP 2016
Saša Jerele - predsednica
Iztok Ilc
Majda Kne
Anja Naglič
Dušanka Zabukovec 

Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP in JAK 2017
Dušanka Zabukovec - predsednica
Maja Kraigher
Majda Kne
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP in JAK 2018
Anja Naglič
Julija Potrč
Majda Kne
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP in JAK 2019
Dušanka Zabukovec
Marija Zlatnar Moe
Majda Kne
 
Komisija za podeljevanje štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila pri DSKP in JAK 2020
Ana Geršak
Mateja Seliškar Kenda
Namita Subiotto