Tarifnik

TARIFNIK PRIPOROČENIH AVTORSKIH HONORARJEV Društva slovenskih književnih prevajalcev za prevode iz tujega jezika v slovenščino (pripravljamo)