Tarifnik

TARIFNIK PRIPOROČENIH AVTORSKIH HONORARJEV

Društva slovenskih književnih prevajalcev

 

Za prevode proznih, humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 282,00 evrov bruto za avtorsko polo (avtorska pola je opredeljena kot 30.000 znakov s presledki; obseg besedila se izračunava glede na prevod), odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode poezije iz tujih jezikov v slovenščino: najmanj 2,50 evra bruto za verz, odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode proznih, humanističnih in družboslovnih besedil iz slovenščine v tuje jezike: najmanj 365,00 evrov bruto za avtorsko polo (avtorska pola je opredeljena kot 30.000 znakov s presledki; obseg besedila se izračunava glede na prevod), odvisno od zahtevnosti besedila.

Za prevode poezije iz slovenščine v tuje jezike: najmanj 3,70 evra bruto za verz, odvisno od zahtevnosti besedila.

 

Dodatne klavzule:

1. Zneski v predlaganem tarifniku so določeni kot najnižji priporočeni, navzgor pa niso omejeni.

2. Mesečna norma prevajalca/-ke je največ 5 avtorskih pol. Če mora prevajalec/-ka na zahtevo založnika delo prevesti v krajšem času od delovne norme, je upravičen/-a do 30 % višjega honorarja.

3. Zneski tarifnika se letno povečujejo v skladu z rastjo povprečne plače.