Tarifnik

TARIFNIK PRIPOROČENIH AVTORSKIH HONORARJEV Društva slovenskih književnih prevajalcev za nesubvencionirane knjige za prevode iz tujega jezika v slovenščino

  PROZA (bruto/a. p.*) POEZIJA (bruto/verz)
  manj zahtevno besedilo zahtevno besedilo zelo zahtevno besedilo diferenciacija glede na zahtevnost
perspektivni prevajalec/-ka** 200 EUR 250 EUR 280 EUR 1,5–2,5 EUR
uveljavljeni prevajalec/-ka*** 210 EUR 260 EUR 300 EUR 2,0–3,0 EUR

 

* Avtorska pola je definirana kot 30.000 znakov s presledki. Honorar se izračunava glede na obseg prevoda.

** Perspektivni prevajalec/-ka je prevajalec/-ka z manjšim in kakovostnim prevajalskim opusom, ki obsega 2–5 prevedenih tiskanih monografij s področja leposlovja, humanistike ali družboslovja in izpolnjuje pogoje za članstvo v DSKP.

*** Uveljavljeni prevajalec/-ka je prevajalec/-ka z večjim in kakovostnim prevajalskim opusom, ki obsega več kot 5 tiskanih monografij s področja leposlovja, humanistike ali družboslovja in izpolnjuje pogoje za članstvo v DSKP.

Dodatne klavzule:

  1. Zneski v predlaganem tarifniku so določeni kot najnižje, za prevajalce še sprejemljive vsote; navzgor pa niso omejeni.
  2. Mesečna norma prevajalca je 5 a. p. Če mora prevajalec/-ka na zahtevo založnika delo prevesti v krajšem času od delovne norme, je upravičen/-a do 30 % višjega honorarja.
  3. Zneski tarifnika se letno povečujejo v skladu z rastjo povprečnega OD.
  4. V primeru prevoda, ki ga subvencionira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ali ki prejme kakšno drugo obliko državne ali tuje subvencije, je prevajalec/-ka upravičen do honorarja v skladu z določili posamezne institucije.