Vodstvo

UPRAVNI ODBOR
Đurđa Strsoglavec – predsednica
Tanja Petrič - podpredsednica
Nada Grošelj
Iztok Ilc
Saša Jerele
Amalija Maček
Anja Naglič
Julija Potrč Šavli
Barbara Pregelj
Mateja Seliškar Kenda
Dušanka Zabukovec
 
NADZORNI ODBOR
Matej Hriberšek
Maja Kraigher
Irena Trenc Frelih
 
ČASTNO RAZSODIŠČE
Aleš Berger
Lijana Dejak
Štefan Vevar
 
PISARNA
Maja Korun Hočevar