Vodstvo

UPRAVNI ODBOR
Đurđa Strsoglavec – predsednica
Tanja Petrič - podpredsednica
Nada Grošelj
Iztok Ilc
Saša Jerele
Barbara Juršič
Anja Naglič
Julija Potrč
Barbara Pregelj
Štefan Vevar
Dušanka Zabukovec
 
NADZORNI ODBOR
Matej Hriberšek
Maja Kraigher
Irena Trenc Frelih
 
ČASTNO RAZSODIŠČE
Aleš Berger
Branko Madžarevič
Jože Stabej