Naslovnica_Hieronymus_%C5%A1t._4_2011_-_za_na_splet

HIERONYMUS 04

Revija o prevajalstvu | Journal for Translation

KAZALO
 
RAZPRAVE
Barbara Pihler: Diskurzivno učasovljanje v liriki: Nekaj problemov pri prevajanju španskih glagolskih paradigem v slovenščino
Darja Betocchi: Vpliv znotrajbesedilnih kulturnih prvin na literarno prevajanje: primer metasemantične italijanščine
Margit P. Alhady in Mohsen Alhady: Antropomorfizmi pri prevajanju Korana v luči hermenevtske in eksegetske tradicije
Primož Vitez: Sedemnajst kritičnih tez o prevajanju in odgovornosti
 
REFLEKSIJE
Tatjana Stanič: Med oči …
Matej Krajnc: Sodobna prevodna kritika v luči interdisciplinarnih prevajalskih izkušenj
Slavo Šerc: O nujnostih in možnostih prevodne kritike
Bogdan Gradišnik: Športna [ne] slovenščina
 
IN MEMORIAM
Dušanka Zabukovec: Breda Lipovšek
 
KRONIKA
Štefan Vevar: Janeza Gradišnika dolgo popotovanje od zibeli do rodne domačije
Bogdan Gradišnik: Zahvala
 
 
Glavna in odgovorna urednica: Martina Ožbot
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2010
 
Cena: 5,00 evrov

Polja označena z zvezdico so obvezna

Prepiši prikazano kodo