prevajalci_o_prevodu_2

Majda Stanovnik, Prevajalci o prevodu 2

Od J. Modra do J. Milič. Antologija.

Drugi del antologije Prevajalci o prevodu Majde Stanovnik prinaša vrsto poučnih in zanimivih, kritiških in problemskih razprav, esejev in zapisov, večinoma z avtorefleksivno noto, ki so nastali v času od sredine 20. stoletja do leta 2015. Gre torej za razmišljanja, ki se umeščajo v obdobje slovenskega prevodnega razmaha tako v kvantitativnem smislu kot glede žanrske raznolikosti in tudi glede nabora nacionalnih književnosti, zastopanih v slovenskem prevodnem korpusu. V antologijo uvrščena besedila prikazujejo stališča prominentnih prevajalcev do lastnih in tujih prevodov ter do načelnih vprašanj in do konkretnih problemov prevajanja, hkrati pa so odraz splošnega stanja v slovenskem (večinoma) književnem prevajanju, kot tudi njegovih perspektiv in ambicij. Večina prispevkov zadeva literarna besedila klasičnih vrst in zvrsti, sčasoma pa se za vse pomembnejše izkažejo tudi izzivi popularnih žanrov, uglasbenih besedil in besedil, namenjenih avdiovizualnim medijem. Do izraza pridejo med drugim tudi posebna problematika prevodnega posredovanja slovenskih književnih besedil v druge kulture in specifične povezave družbene dvojezičnosti in prevajanja.

Za poglobljeno spoznavanje bogate in heterogene zgodovine prevajanja na Slovenskem so stališča o prevodu in prevajanju, kakršna zastopajo prevajalci sami kot ključni akterji prevajalskega delovanja, izjemnega pomena. Kot takšna so skupaj z drugimi dejavniki, ki soodločajo o prevodnem korpusu in o oblikovanosti prevodov, in skupaj z njihovimi konkretnimi besedilnimi značilnostmi bistveni elementi, ki omogočajo verodostojno konstrukcijo zgodovine prevajanja in njene vpetosti v zgodovino književnosti, jezika in kulture v najširšem pomenu. Antologiji Prevajalci o prevodu in Prevajalci o prevodu 2 bosta v tej konstrukciji odslej eden temeljnih kamnov.

Martina Ožbot

 

Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelj: Založba ZRC SAZU, 2016

 

Cena: 23,00 evrov


Polja označena z zvezdico so obvezna

Prepiši prikazano kodo