7_Naslovka_26

Zbornik DSKP – 26

Prevajanje Prešerna. Prevajanje pravljic.

Gre za prvo publikacijo, ki skuša sistematično proučiti vprašanja in probleme, povezane s posredovanjem Prešernovih pesniških besedil v tuje kulture, od slovanskih, romanskih in germanskih do drugih, kot sta madžarska in arabska. Posebna pozornost je posvečena tudi problematiki slovenjenja Prešernovih nemških pesmi. Med avtorji so B. Paternu, B. A. Novak, R. Štefan, B. Tokarz, N. Starikova, T. Priestly, M. Pintarič, K. D. Olof, M. Pirjevec, V. Pogačnik, I. Mislej, D. Soban, J. Moder in drugi. Nekateri v zborniku predstavljeni prevodi Prešernovih pesmi so objavljeni prvič. Avtorji člankov v drugem razdelku, naslovljenem Prevajanje pravljic (J. Gradišnik, M. Stanovnik, D. Zabukovec, M. Kobe idr.) se posvečajo različnim vidikom prevajanja znanih in manj znanih pravljic za odrasle in otroke. Ob omenjenih dveh je v zborniku še tretji razdelek, ki prinaša pester izbor razprav o aktualnih prevajalsko oz. prevodoslovno relevantnih vprašanjih; prispevali so jih D. Movrin, F. Gacoin-Marks, T. Smolej in drugi.

Zbornik je uredila Martina Ožbot.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2001

Cena: 8,00 evrov


Polja označena z zvezdico so obvezna

Prepiši prikazano kodo