6_Naslovka_27

Zbornik DSKP – 27

Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil (Obdobni pristop 1)

To je prvi zbornik iz serije Obdobni pristop, ki se s prevajalsko problematiko ukvarja po periodizacijskem ključu. Najdaljši razdelek je posvečen problematiki prevajanja srednjeveških in renesančnih besedil. S prispevki sodelujejo: M. P. Alhady, S. Fišer, F. Gacoin-Marks, M. Grosman, D. D. Hribar, A. Janko, M. Javoršek, M. Jesih, J. Krašovec, A. Maček, B. Madžarevič, J. Markič, J. Menart, J. Moder, Boris A. Novak, M. Ožbot, M. Pintarič, V. Pogačnik, T. Priestly, P. Simoniti, T. Smolej, K. Stergar, M. Strojan, P. Svetina, R. Štefan, S. Vaupot, H. J. Vermeer, Š. Vevar, J. Vinkler, D. Zabukovec in C. Zlobec.

Zbornik je uredila Martina Ožbot.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002

Cena: 8,00 evrov


Polja označena z zvezdico so obvezna

Prepiši prikazano kodo