3_Naslovka_30

Zbornik DSKP – 30

Prevajanje baročnih in klasicističnih besedil Obdobni pristop 4 Ur. Tone Smolej, 2005, 399 str.

Četrti del Obdobnega pristopa skozi prevajalsko optiko obravnava ključna dela iz obdobja baroka in klasicizma ter teoretično problematizira nekatere prevajalske orehe, povezane z žanri in zgodovinsko distanco. Zadnji razdelek zbornika vsebuje obsežno bibliografijo zbornikov Društva slovenskih književnih prevajalcev od 1975 do 2004. S prispevki sodelujejo: A. Berger, S. Fišer, K. Gantar, F. Gacoin-Marks, M. Grum, M. Javoršek, G. Kocjančič, S. Knop, H. Kuster, S. Martin, J. Moder, B. A. Novak, M. Ožbot, G. Perko, M. Podkrižnik, V. Pogačnik, B. Pregelj, T. Smolej, M. Stanovnik, M. Strojan, A. Šega, A. Toroš, B.M. Turk in P. Vitez.

Polja označena z zvezdico so obvezna

Prepiši prikazano kodo