eseji_o_poljsko_slovenskem_knjizevnem_prevajanju

Bożena Tokarz, Eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju

Eseji o poljsko-slovenskem književnem prevajanju so v več pogledih posebna knjiga: najprej zato, ker govorijo o poljsko-slovenskih prevodih in širše književnih in kulturnih odnosih, kar ni ravno pogost predmet poglobljenega razpravljanja; nadalje zato, ker knjiga ponuja samosvoj pogled na slovensko književnost, ki prihaja od zunaj in tako njene značilnosti osvetljuje z drugačnega, vsekakor manj običajnega zornega kota; nenazadnje pa tudi zato, ker prinaša pomembno sintezo avtoričinega pristopa, v katerem se posrečeno združujeta izkušnja in vednost strokovnjakinje za literarno vedo in odprtost za različne smeri jezikoslovnega proučevanja besedil, vključno s kognitivnim jezikoslovjem. Iz razprav Bożene Tokarz se izriše kompleksna panorama izmenjav med poljsko in slovensko književnostjo, pri kateri so glavni in v marsičem enakovredni akterji izbrani avtorji, ki se vpenjajo v čas od romantike do današnjih dni, in njihovi prevajalci. Slednji so v večji ali manjši meri dvojezični in dvokulturni, naseljeni hkrati v poljskih in slovenskih krajinah literarnega , jezikovnega in kulturnega imaginarija. Skoz njihove prevode se kažejo različne jezikovne senzibilnosti, intelektualni horizonti in interpretacijske usmeritve, hkrati pa tudi razkošje ubeseditvenega potenciala, značilno za situacije, v katerih se z izjemnimi literarnimi deli soočijo prevajalci, ki s svojim znanjem, izkustvom in pogosto drznostjo ustvarjajo in utrjujejo povezave med književnostmi in kulturami in tako, v tem primeru, na križišču poljske in slovenske literature gradijo nove svetove. Pričujoča knjiga nas kot svojevrsten vodnik popelje vanje.

Martina Ožbot

 

Prevedla: Niko Jež in Primož Čučnik

Uredila: Martina Ožbot

Izdajatelj: Založba ZRC SAZU s finančno podporo Društva slovenskih književnih prevajalcev, 2019

 

CENA: 19,00 evrov


Naroči >>