Hieronymus03

HIERONYMUS 03

Revija o prevajalstvu / Journal for translation

KAZALO
 
RAZPRAVE
Katja Zakrajšek: Potujitveni in prisvajajoči prevod v luči medjezikovnih razmerij moči
Marjanca Martinuč: Prevajanje narečnih elementov v Camillerijevem dektektivskem romanu Tat malic
Marija Zlatnar Moe: Kaj imata skupnega Bridget Jones in Aragorn
Marija Skočir: Poezija Walta Whitmana v luči slovenskih prevodov
Matej Krajnc: Vloga pogovornega jezika pri prevajanju pesnikov / glasbenikov
Tone Smolej: O prevajanju imen v Flaubertovi Gospe Bovary
 
REFLEKSIJE
Milan Dolgan: Pesem Salve, Regina v stiškem rokopisu in pozneje
Nives Vidrih: Časovna pogojenost rabe pogovornega jezika (pri prevodih iz češčine)
Aleš Berger: Kako cicasta je posta(ja)la Queneaujeva Zazie …
 
RECENZIJI
Majda Stanovnik: Martin Grum: Slovenski prevajalski leksikon 1550 – 1945
Tanja Žigon: Zbornik o prevodoslovju Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge
 
IN MEMORIAM
Majda Stanovnik: Darinka Soban
Miriam Drev: Janez Gradišnik
Majda Stanovnik: Janez Gradišnik
Branko Madžarevič: Radojka Vrančič
Tone Smolej: Besede na žalni seji za Radojko Vrančič
 
KRONIKA
Barbara Juršič: Podelitev nagrade za mlade prevajalce ESASI veleposlaništva Španije
 
PREVEDENO
Ignac Fock: Antonio Machado – Na bregovih Duera
Ignac Fock: Antonio Machado – Portret
 
 
Urednika: Martina Ožbot in Tone Smolej
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2009
 
Cena: 5,00 evrov

Naroči >>