Iz-francoskega-poslovenjeno

Tone Smolej, Iz francoskega poslovenjeno

Prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevoda

Knjiga prinaša trinajst študij, v katerih Tone Smolej obravnava izbrane segmente slovenske zgodovine prevajanja francoske književnosti. Avtor analizira začetke prevajanja v 19. stoletju (npr. Vernetov prevod Chateaubriandove Atale, Hostnikove prevode Julesa Verna, Kržišnikov prevod Nodierovega Jeana Sbogarja) kot tudi pomembnejše prevode v prvi (Karlinovo prevajanje Baudelairovih Pesmi v prozi) in drugi polovici 20. stoletja (Udovičevi prevodi Rož zla). Avtor se ukvarja tudi z vprašanjem, v kolikšni meri so ti prevodi vplivali na izvirno slovensko književnost.

Urednica: Majda Stanovnik
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU, 2008

Cena: 14,50 evra


Naroči >>