prevajalci_o_prevodu1

Majda Stanovnik, Prevajalci o prevodu

Od Trubarja do Župančiča. Antologija.

Zbirka Studia Translatoria tokrat objavlja delo, ki slovensko zgodovino prevajanja in prevodoslovja osvetljuje s posebnega, bistvenega, čeprav doslej slabo poznanega zornega kota: antologija Prevajalci o prevodu Majde Stanovnik daje besedo glavnim akterjem prevodnih stremljenj – prevajalcem samim. Skoz njihove programske, refleksivne, pojasnjevalne in kritične prispevke spoznavamo pot, ki si jo je prevod postopno utiral v slovenski kulturi, in sicer od verske utemeljenosti potrebe po njem pri protestantih prek njegove sprva neproblematične vloge, v kateri je bil intuitivno ali zavestno dojet kot funkcionalna dopolnitev domače produkcije, nato prek mladoslovenskega povečini odklonilnega odnosa do prevedenih besedil ter končno do uveljavitve prevoda kot izjemno pomembne sestavine korpusa književnih besedil v slovenščini.
 
Iz nabora reprezentativnih besedil oziroma njihovih odlomkov, nastalih v skoraj štiristoletnem obdobju, ki sega od časa prelomnih dejanj Trubarja in njegovih do tridesetih let prejšnjega stoletja, lahko nazorno spoznavamo spreminjajoče se mesto, odmerjeno prevodu, in njegovo vlogo pri jezikovnem, književnem in kulturnem razvoju. Antologija izostruje doslej znano dinamično podobo slovenske prevodne kulture in tako na poseben način nadaljuje avtorski projekt, ki je bil predstavljen z monografijo Slovenski literarni prevod 15502000, objavljeno leta 2005. Zasluži si širok krog bralcev, tako med strokovnjaki kot med širšim občinstvom.
 
Martina Ožbot
Uredila: Martina Ožbot
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU, 2013
 
Cena: 23,00 evrov

Naroči >>