prevodne_zgodbe

Martina Ožbot, Prevodne zgodbe

Poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose

KAZALO
Predgovor
I. O vlogi prevajanja v razvoju nacionalnih kultur, še posebej majhnih
II. Iz obrobja proti osredju: posredovanje slovenskih književnih besedil v tuje kulture
III. Italijansko potovanje slovenske književnosti – posebej ob besedilih Borisa Pahorja in Cirila Zlobca
IV. Machiavelli in Boccaccio v Koširjevih oblačilih: k vprašanju prevajalčevega osebnega sloga
V. Neskončnosti: Leopardijev L'infinito in njegovi slovenski prevodi
VI. Manzonijeva Zaročenca v slovenščini: značilnosti treh variant in vprašanje razvitosti prevodne kulture
VII. Prevodna ideologizacija besedil – De Amicisovo Srce v slovenskih prevodih
VIII. Kako daleč je Trst? O Umbertu Sabi v slovenskih pevodih
IX. Štritofov prevod Seviljskega brivca
X. Kulturno občutljivi Asterix v italijanskem in slovenskem prevodu
XI. Prevodoslovna interdisciplinarnost
Viri in literatura
Povzetek
Imensko kazalo
 
Iz recenzij:
Znanstvena monografija Martine Ožbot se posveča nekaterim temeljnim vprašanjem splošne teorije prevajanja. Na osnovi takšnih teoretskih postulatov se ukvarja z izbranimi poglavji iz zgodovine književnega prevajanja, pri čemer so v ospredju prevodi iz italijanščine v slovenščino in iz slovenščine v italijanščino. Razpravljanje je suvereno in zajema paleto zvrstno raznolikih besedil, nastalih od začetka 14. stoletja do sodobnosti, od Dantejevega Novega življenja prek Boccacciovega Dekamerona in Machiavellijevega Vladarja do Manzonijevih Zaročencev, Leopardijevega in Sabovega pesništva pa do stripov o Asterixu in sodobnih slovenskih literarnih del, ponujenih italijanskim bralcem.
Tone Smolej
 
 
Uredila: Majda Stanovnik
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU, 2012
 
Cena: 19,00 evrov

Naroči >>