Odprta-okna-naslovka

Odprta okna

Komparativistika in prevajalstvo. Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu.

Zbornik, ki so ga uredili Martina Ožbot, Darko Dolinar in Tone Smolej, je nastal kot počastitev življenjskega dela slovenske prevajalke in literarne komparativistke Majde Stanovnik ob njeni petinsedemdesetletnici. Prinaša šestnajst razprav različnih avtorjev, ki se tako ali drugače dotikajo prevajalkinega prevodnega opusa. Od novih obravnav tem in problemov, s katerimi se je pri svojem delu soočala, do raziskovanja slovenskih in neslovenskih prevodov Medveda Puja in Prevzetnosti in pristranosti – del, po katerih je Majda Stanovnik kot prevajalka najbolj poznana. Dodana je tudi obsežna bibliografija, ki zajema obdobje med leti 1953 in 2008 ter obsega čez tristo objav.

Uredili: Martina Ožbot, Darko Dolinar in Tone Smolej
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Založba ZRC SAZU, 2009

Cena: 14,00 evrov


Naroči >>