1_Naslovka_Opus-Radojke

Prevajalski opus Radojke Vrančič

Zbornik s simpozija. Posebna izdaja.

Leta 2003 je minilo štirideset let od objave prvega Proustovega romana v slovenskem prevodu Radojke Vrančič. Ob tej priložnosti in ob počastitvi častne članice Društva slovenskih književnih prevajalcev je nastal zbir prispevkov, ki se ukvarjajo z njenim literarnim opusom (Proust, Laclos, Colette, Butor). S prispevki sodelujejo: A. Berger, J. Ferrari, F. Gacoin-Marks, K. Marinčič, J. Moder, B. A. Novak, J. Pavlič, G. Perko, J. Pirc, M. Podkrižnik, V. Pogačnik, M. Schlamberger Brezar, T. Smolej, S. Vaupot, Š. Vevar in P. Vitez. Zbornik so uredili Vladimir Pogačnik, Tone Smolej in Gregor Perko.

Uredniki: Vadimir Pogačnik, Tone Smolej, Gregor Perko
Izdajatelja: Društvo slovenskih književnih prevajalcev in Znanstveni inštitut Filzofoske fakultete, 2003

Cena: 8,00 evrov


Naroči >>