tiristo_let_prevajanja_na_Slovenskem_-_naslovnica

Zbornik DSKP – 10

Štiristo let prevajanja na Slovenskem

KAZALO
I
Kajetan Gantar: Uvodna beseda
Primož Simoniti: Etnična zavest slovenskih humanistov in protestantov
Jože Pogačnik: Scriptura sacra et viva vox
Jože Rajhman: Metodologija prevajanja slovenskih protestantov
Janko Moder: Ob Trubarjevih »treh rečeh«
Eugen Werber: O najstarijim prevodima starog zaveta i načelima prevodjenja
Ljudevit Rupčič: Problem prijevoda religoznih tekstova
Kajetan Gantar: Konfrontacija med antiko in krščanstvom
Mihael Kuzmič: Prevajanje svetega pisma v prekmurščino
Petar Hr. Ilievski: Značaj prevoda Grigorija Pelagonijskog za razvoj pismenog i književnog makedonskog jezika
Matej Rode: Od preobračanja do prevajanja
 
II
Dušan Željeznov: Mencinger in Puškin
Franc Šrimpf: Dr. Karel Glaser – prvi prevajalec iz sanskrta v slovenščino
Diomira Fabjan Bajc: Izkušnje pri prevajanju sodobnih slovenskih besedil v italijanščino
Sava Babić: Konjska dlaka, mačje crevo
Saša Markus: Dokle nas reč služi (ili: O nemoći reči)
 
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman in Janko Moder
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1985
 
Cena: 5,00 evrov

Naroči >>