Potokarjev_zbornik_-_naslovnica

Zbornik DSKP – 12

Potokarjev zbornik

KAZALO
I
Tone Potokar: Iz zapuščine
Janko Moder: Namesto opomb
Ivan Cesar: Knjižni prevodi Toneta Potokarja in njihov pomen za medsebojno spoznavanje jugoslovanskih književnosti
Vlado Opačić: Tone Potokar – sodelavec časopisa »Oko«
Matej Rode: Tone Potokar in bolgarska književnost
Nekaj spominov na Toneta Potokarja (več prispevkov)
 
II
Diomira Fabjan Bajc: Dela Ivana Tavčarja v italijanskih prevodih
Metka Zupančič: Francoski prevod Visoške kronike
Janko Moder: Primož Trubar in slovenska kultura
Jože Rajhman: Teološka govorica Primoža Trubarja
Mihael Kuzmič: Vloga Britanske biblijske družbe pri protestantskih izdajah Svetega pisma v slovenščini
Janko Moder: Josip Stritar kot prevajalec Svetega pisma
 
III
Aleksandar I. Spasić: Doprinos prevodioca maternjem ciljnom jeziku
Vehap Shita: Shoqe e shokë, miq të nderuar
Aleksandar Mitevski: Vernosta ili nevernosta vo kvadrilateralnata sprega
Miroslav Dudok: Prevod in stvaranje stilske konvencije (na primeru književnosti narodnosti)
Mensur Raifi: Semantičke transformacije u prevođenju poezije
Miroslava Smiljanić: Prikazi prevedenih knjiga kao mogućni pokazatelj stava prema prevodilaštvu
Silvija Borovnik: O prevajanju
 
Uredili: Kajetan Gantar, Frane Jerman in Janko Moder
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1987
 
Cena: 5,00 evrov

Naroči >>