15._prevajalski_zbornik_-_naslovnica

Zbornik DSKP – 15

Prevajanje dialektov in žargonov

KAZALO
I
Prevajalsko srečanje v Dolenjskih Toplicah
Majda Stanovnik: Hamlet in grobarja: kraljevič, klovn in kmet
Irena Kovačič: Jezikovne zvrsti in podnaslovno prevajanje
Matej Rode: Narečje kot prevajalski problem
Siladji Karolj: Na ivici mogućeg in nemogućeg
 
II
Prevajalsko srečanje v Preddvoru
Dr. Frane Jerman: Umetniška in estetska vrednosr
Majda Stanovnik: Estetskost besednega posnetka
Denis Poniž: Estetska struktura prevoda
Katarina Šalamun-Biderzycka: O prevodu tekstov, katerih temelj je umetniškost
Jelena Stakić: Estetski i stvaralački činioci prevođenja humanistike
Janko Moder: Kreftov prevod Miss Jenny Love
 
III
Francosko-jugoslovansko prevajalsko srečanje
Pascale Delpech: La traduction des littératures yougoslaves en français depuis la Deuxième guerre mondiale
Radojka Vrančič: La traduction de la littérature française en Slovénie
Janko Moder: Nekaj stavkov o Jeanu Racinu na Slovenskem
Jože Vogrinc: Prevodi teorije iz družboslovja in humanistike v zbirki Studia humanitatis
 
IV
Predavanja in okrogle mize
Pogovor z Milanom Jesihom o njegovem prevodu Romea in Julije
Predavanje Janeza Svetine o problemih prevajanja del indijske duhovne filozofije v slovenščino
 
Slovenski prevodni program
 
Uredili: Irena Trenc-Frelih, Aleš Berger in Jaroslav Skrušny
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1991
 
Cena: 5,00 evrov

Naroči >>