15_Naslovka_17

Zbornik DSKP – 17

Prevod in narodova identiteta. Prevajanje poezije.

O starejših in novejših pogledih na vlogo prevoda v nacionalni kulturi (M. Grosman, F. Jerman, J. Moder, M. Stanovnik, J. Osti), o izkušnjah pri prevajanju poezije (K. Kovič, D. Bajt, T. Pavček, N. Grafenauer, A. Arko, B. A. Novak, M. Strojan), o prevajanju južnoameriškega romana (A. Bole Vrabec), o Robertu Musilu v slovenskih prevodih (J. Gradišnik, D. Dolinar, Š. Vevar) in o prevajalstvu v dvojezični družbi (J. Moder, R. Vospernik, S. Ivanc, F. Hafner, J. Virk).

Zbornik je uredila Majda Stanovnik.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1993

Cena: 5,00 evrov


Naroči >>