14_Naslovka_18

Zbornik DSKP – 18

Prevod – posnetek, reprodukcija interpretacija. Prevajanje dramatike.

O prevodoslovnih razmislekih (D. Dolinar, I. Kovačič, M. Grosman, F. Jerman, J. Moder), o prevajanju antične in moderne dramatike (K. Gantar, J. Moder in dr.), Korana (M. Podvornik Alhady) in slovarja simbolov (S. Ivanc), o vodenju prevajalskega društva (J. Moder, V. Klabus, K. Gantar, A. Bitenc, A. Berger in M. Stanovnik).

Zbornik je uredila Majda Stanovnik.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1994

Cena: 5,00 evrov


Naroči >>