12_Naslovka_21

Zbornik DSKP – 21

Kriteriji literarnega prevajanja Prevajanje in terminologija Ur. Majda Stanovnik. 1997. 108 str.

O kritičnem vrednotenju prevoda nasploh ali konkretnih prevodov (N. Kocijančič Pokorn, T. Mahkota, M. Strojan, U. Mozetič, D. Bajt, T. Smolej, N. Vidrih, Z. Škerlj Jerman, S. Orel Kos, J. J. Kenda, M. Stanovnik), o pomenu terminologije (M. Ožbot, F. Jerman, J. Moder).
Naroči >>