12_Naslovka_21

Zbornik DSKP – 21

Kriteriji literarnega prevajanja. Prevajanje in terminologija.

O kritičnem vrednotenju prevoda nasploh ali konkretnih prevodov (N. Kocijančič Pokorn, T. Mahkota, M. Strojan, U. Mozetič, D. Bajt, T. Smolej, N. Vidrih, Z. Škerlj Jerman, S. Orel Kos, J. J. Kenda, M. Stanovnik), o pomenu terminologije (M. Ožbot, F. Jerman, J. Moder).

Zbornik je uredila Majda Stanovnik.
Izdajatelj: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 1997

Cena: 5,00 evrov


Naroči >>